Maarakennusalan kustannukset nousivat elokuussa 1,9 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,9 prosenttia vuoden 2016 elokuusta vuoden 2017 elokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden 0,1 prosentista päällysteiden 6,8 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, elokuu 2017

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,7 1,9
Pohjarakenteet 112,4 0,1
Maarakenteet 111,4 0,9
Kalliorakenteet 114,0 0,4
Päällysteet 100,0 6,8
Kunnallistekniset järjestelmät 112,9 2,3
Betonirakenteet 117,3 2,8
Tekniset ja muut järjestelmät 107,3 2,5
Murskaustyöt 1) 109,5 1,8
Teiden ylläpito 1) 111,9 0,6
Katujen ylläpito 1) 111,6 0,6
Ratojen ylläpito 1) 111,5 1,4
Ylläpito yhteensä 1) 111,6 0,8

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi etenkin korkokustannusten sekä ostettujen kuljetuspalvelujen hintojen aleneminen edellisen vuoden elokuusta.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat kesäkuussa 1,4 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,4 prosenttia vuoden 2014 kesäkuusta vuoden 2015 kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -10,1 prosentista kalliorakenteiden 1,6 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, kesäkuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 111,3 -1,4
Pohjarakenteet 109,9 0,4
Maarakenteet 112,8 -0,2
Kalliorakenteet 115,8 1,6
Päällysteet 105,1 -10,1
Kunnallistekniset järjestelmät 110,9 -0,8
Betonirakenteet 115,2 0,5
Tekniset ja muut järjestelmät 106,3 -0,3
Murskaustyöt 1) 110,9 -1,2
Teiden ylläpito 1) 112,6 0,1
Katujen ylläpito 1) 112,5 -0,2
Ratojen ylläpito 1) 111,8 -0,3
Ylläpito yhteensä 1) 112,4 -0,1

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden kesäkuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat toukokuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,1 prosenttia vuoden 2014 toukokuusta vuoden 2015 toukokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -11,1 prosentista kalliorakenteiden 2,4 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, toukokuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 111,4 -1,1
Pohjarakenteet 110,1 0,9
Maarakenteet 113,0 0,0
Kalliorakenteet 116,2 2,4
Päällysteet 103,8 -11,1
Kunnallistekniset järjestelmät 111,2 -0,4
Betonirakenteet 115,8 1,9
Tekniset ja muut järjestelmät 106,4 -0,0
Murskaustyöt 1) 111,3 -0,6
Teiden ylläpito 1) 112,9 0,6
Katujen ylläpito 1) 112,8 0,3
Ratojen ylläpito 1) 112,0 0,1
Ylläpito yhteensä 1) 112,6 0,4

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden toukokuusta. Työvoiman kallistuminen hidasti kustannusten laskua.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat huhtikuussa 1,9 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,9 prosenttia vuoden 2014 huhtikuusta vuoden 2015 huhtikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -13,6 prosentista kalliorakenteiden 1,8 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, huhtikuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,6 -1,9
Pohjarakenteet 109,0 -0,9
Maarakenteet 113,0 -0,2
Kalliorakenteet 115,5 1,8
Päällysteet 100,5 -13,6
Kunnallistekniset järjestelmät 111,5 -0,3
Betonirakenteet 114,2 0,9
Tekniset ja muut järjestelmät 106,5 -0,7
Murskaustyöt 1) 111,4 -0,9
Teiden ylläpito 1) 112,6 0,4
Katujen ylläpito 1) 112,6 0,1
Ratojen ylläpito 1) 112,1 0,0
Ylläpito yhteensä 1) 112,5 0,2

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden huhtikuusta. Työvoiman kallistuminen hidasti kustannusten laskua.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat maaliskuussa 2,0 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,0 prosenttia vuoden 2014 maaliskuusta vuoden 2015 maaliskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -13,7 prosentista kalliorakenteiden 1,4 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, maaliskuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,8 -2,0
Pohjarakenteet 108,7 -1,2
Maarakenteet 112,9 0,5
Kalliorakenteet 115,1 1,4
Päällysteet 103,2 -13,7
Kunnallistekniset järjestelmät 111,0 -1,3
Betonirakenteet 114,1 0,2
Tekniset ja muut järjestelmät 106,3 -1,0
Murskaustyöt 1) 111,0 -1,3
Teiden ylläpito 1) 113,0 1,1
Katujen ylläpito 1) 113,0 0,7
Ratojen ylläpito 1) 111,8 -0,2
Ylläpito yhteensä 1) 112,7 0,7

1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden maaliskuusta. Valmisbetonin kallistuminen hidasti kustannusten laskua.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat helmikuussa 3,0 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 3,0 prosenttia vuoden 2014 helmikuusta vuoden 2015 helmikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -18,5 prosentista kalliorakenteiden 1,1 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, helmikuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 109,7 -3,0
Pohjarakenteet 108,9 -1,4
Maarakenteet 112,6 0,2
Kalliorakenteet 114,7 1,1
Päällysteet 96,7 -18,5
Kunnallistekniset järjestelmät 110,7 -2,0
Betonirakenteet 113,5 0,1
Tekniset ja muut järjestelmät 106,1 -1,2
Murskaustyöt 1) 110,8 -1,9
Teiden ylläpito 1) 112,5 0,4
Katujen ylläpito 1) 112,5 0,1
Ratojen ylläpito 1) 111,6 -0,5
Ylläpito yhteensä 1) 112,3 0,1

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden helmikuusta. Maa- ja kiviaineksien kallistuminen hidasti kustannusten laskua.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat tammikuussa 2,9 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,9 prosenttia vuoden 2014 tammikuusta vuoden 2015 tammikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -15,0 prosentista kalliorakenteiden 0,7 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, tammikuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 109,9 -2,9
Pohjarakenteet 108,6 -1,7
Maarakenteet 111,9 -0,5
Kalliorakenteet 114,3 0,7
Päällysteet 101,7 -15,0
Kunnallistekniset järjestelmät 109,9 -2,9
Betonirakenteet 113,8 0,4
Tekniset ja muut järjestelmät 105,8 -1,5
Murskaustyöt 1) 109,1 -3,4
Teiden ylläpito 1) 112,4 0,3
Katujen ylläpito 1) 112,1 -0,3
Ratojen ylläpito 1) 110,8 -1,3
Ylläpito yhteensä 1) 111,9 -0,3

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden tammikuusta. Maa- ja kiviaineksien kallistuminen hidasti kustannusten laskua.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat 0,1 prosenttia marraskuussa vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 0,1 prosenttia vuoden 2013 marraskuusta vuoden 2014 marraskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -4,2 prosentista betonirakenteiden 2,0 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, marraskuu 2014

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 111,9 -0,1
Pohjarakenteet 108,7 -1,1
Maarakenteet 112,6 0,9
Kalliorakenteet 114,0 1,6
Päällysteet 111,8 -4,2
Kunnallistekniset järjestelmät 111,7 -0,4
Betonirakenteet 114,3 2,0
Tekniset ja muut järjestelmät 106,4 -0,1
Murskaustyöt 1) 111,2 -1,0
Teiden ylläpito 1) 112,6 1,1
Katujen ylläpito 1) 112,6 0,9
Ratojen ylläpito 1) 111,5 0,4
Ylläpito yhteensä 1) 112,4 0,9

1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun marraskuussa vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Maa- ja kiviaineksien kallistuminen hidasti kustannusten laskua.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset nousivat 0,4 prosenttia lokakuussa vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 0,4 prosenttia vuoden 2013 lokakuusta vuoden 2014 lokakuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -1,3 prosentista betonirakenteiden 2,4 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, lokakuu 2014

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 112,7 0,4
Pohjarakenteet 108,7 -1,2
Maarakenteet 112,5 0,8
Kalliorakenteet 113,9 1,4
Päällysteet 116,7 -1,3
Kunnallistekniset järjestelmät 112,3 0,2
Betonirakenteet 115,0 2,4
Tekniset ja muut järjestelmät 106,4 0,4
Murskaustyöt 1) 111,4 -0,8
Teiden ylläpito 1) 112,7 1,1
Katujen ylläpito 1) 112,8 0,9
Ratojen ylläpito 1) 111,5 0,4
Ylläpito yhteensä 1) 112,5 0,9

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti maa- ja kiviainesten sekä työmaan yleiskustannusten kallistuminen vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa polttoaineiden ja energian sekä bitumin halpeneminen.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset nousivat 0,8 prosenttia syyskuussa vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 0,8 prosenttia vuoden 2013 syyskuusta vuoden 2014 syyskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden -1,8 prosentista betonirakenteiden 3,0 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, syyskuu 2014

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 112,6 0,8
Pohjarakenteet 108,7 -1,8
Maarakenteet 112,5 1,5
Kalliorakenteet 114,1 2,8
Päällysteet 116,8 -1,4
Kunnallistekniset järjestelmät 111,8 0,6
Betonirakenteet 114,7 3,0
Tekniset ja muut järjestelmät 106,3 0,5
Murskaustyöt 1) 111,9 -0,2
Teiden ylläpito 1) 112,5 0,9
Katujen ylläpito 1) 112,7 0,8
Ratojen ylläpito 1) 111,8 1,2
Ylläpito yhteensä 1) 112,4 0,9

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti työvoimakustannusten sekä maa- ja kiviainesten kallistuminen vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa polttoaineiden ja energian sekä bitumin halpeneminen.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus