Jätkäsaaren L3-satamamakasiiniin suunnitellaan korjaustöitä

82afa39d-3dac-4b58-8096-cec59ce26ed4-w_960

Helsingin kaupunki suunnittelee korjaustöitä Jätkäsaaressa sijaitsevaan L3-satamamakasiiniin osoitteessa Tyynenmerenkatu 6.

Korjausten taustalla ovat L3-makasiinissa syksyllä tehdyt palotarkastukset. Niiden yhteydessä on selvinnyt, että makasiinin väliaikaisenkin käytön jatkaminen edellyttää tilojen käyttötarkoituksen muutoksen sekä siihen liittyviä korjauksia.

Korjaussuunnittelun yhteydessä on käynyt ilmi, että rakennuksen kaikki tilat on tyhjennettävä nykyisestä toiminnasta, jotta korjaukset ja muutostyöt voidaan toteuttaa.

Kaikki L3:n nykyiset vuokrasopimukset irtisanotaan kevään aikana. Kaupunki pahoittelee vuokralaisille vuokrasopimusten päättymisestä aiheutuvaa haittaa ja tarjoaa vuokralaisille muita mahdollisia tiloja.

Vuonna 1924 valmistunut, suojeltu varastorakennus on arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema. Kaupunki on etsinyt rakennukselle ostajaa tai pitkäaikaista vuokralaista vuosia, ja makasiinin tiloja on vuokrattu väliaikaisesti. Pitkäaikaista käyttöä ei ole kuitenkaan löytynyt ja väliaikaiseksi suunniteltu toiminta on jatkunut ennakoitua kauemmin.

Peabin PKS Korjausrakentamisyksikölle kaksi uutta linjasaneerauskohdetta

87f28b76698813ce_400x400ar

 

As Oy Otsolahden urakkasopimus allekirjoitettiin 10.12.2014

Peab Oy on allekirjoittanut As Oy Vantaankielon urakkasopimuksen 4.12.2014. Kohde käsittää v. 1966 valmistuneen yhtiön 72 asunnon LVIS-järjestelmien peruskorjauksen ja yhteistiloihin tehtävät perusparannustyöt. Peruskorjaus alkaa maaliskuussa 2015 ja valmistuu joulukuussa 2015.

As Oy Otsolahden urakkasopimus allekirjoitettiin 10.12.2014. Vuonna 1961 valmistuneessa kohteessa tehdään 189 asunnon ja 2 liiketilan LVIS-saneeraus. Hanke käynnistyy helmikuussa 2015 ja valmistuu kesäkuussa 2016.

”Nyt käynnistyvät kohteet päästään toteuttamaan alusta alkaen uuden LP4-prosessin mukaisesti, jonka sertifiointikin on hyvässä vauhdissa” toteaa yksikönjohtaja Marko Rinkinen.

YIT:n uudet tie- ja katuväylien kunnossapitourakat alkavat lokakuussa

YIT on voittanut tänä vuonna tie- ja katuväylien kunnossapitourakoita Kuhmossa, Espoossa, Mikkelissä, Salossa, Jyväskylässä, Oulussa ja Helsingissä. Solmittujen sopimusten yhteenlaskettu summa on yli 80 miljoonaa euroa. Urakat alkavat 1.10.2014 ja ovat kestoltaan viisivuotisia lukuun ottamatta Oulua, joka on kolmivuotinen. Kunnossapitourakoista 43 miljoonaa euroa kirjattiin toisen vuosineljänneksen tilauskantaan ja loput on kirjattu kolmannelle vuosineljännekselle. Sopimusten myötä YIT:n markkinaosuus maanteiden hoidossa ja ylläpidossa nousi 27,3 %:iin. Kuntaurakoissa YIT on johtava yksityinen toimija.

Kunnossapitourakoista kaksi toteutetaan uusilla malleilla. Espoon alueurakassa pilotoidaan uutta kunnossapidon hoidonjohtomallia urakan monipuolisuuden ja erittäin vaativan hoitoluokituksen vuoksi. Hoidonjohtomallissa päätöksenteko toteutetaan yhdessä osapuolten kesken, mikä mahdollistaa syvemmän yhteistyön tilaajan ja urakoitsijan välillä.

Helsingin Pakilan alueurakka toteutetaan allianssimallilla, jota on aiemmin sovellettu Suomessa pääsääntöisesti rakentamishankkeissa. Pakilan alueurakka toimii pilottihankkeena mallin jalkauttamisessa myös kunnossapitoon ja sillä kartoitetaan muun muassa vaihtelevien talviolosuhteiden vaikutuksia töiden resursointiin ja kustannuksiin. Allianssissa eri osapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jossa kaikki tavoittelevat yhteisesti sovittua tavoitekustannusta ja -tasoa “hankkeelle parhaaksi” -päämäärän ohjaamana.

Lahden kaupunki: Kivimaan koululla tehty sisäilmakorjauksia

Tilakeskus teetti kesällä Kivimaan koululla aiemmin tehtyjen kuntotutkimusten edellyttämiä sisäilmakorjauksia. Urakoitsijana toimi ISS Palvelut Oy.

 Alakoulun puolella poistettiin kaikista luokista patterisyvennyksistä seinärakenteessa ollut lämpöeriste ja korvattiin uudella rakenteella. Seinän lämpöeristeistä löytyi kuntotutkimuksissa paikallisia vaurioalueita. Näitä eristeitä ei ollut rakennus-piirustuksissa. Samalla poistettiin 90-luvun peruskorjauksessa seinän sisään jätetty vanha korvausilmaventtiili. Tältä osin ulkopuolen rappauskorjaus tehdään syksyn aikana.

Kaikista alakoulun luokista linoleum-päällysteiset ilmoitustaulut vaihdettiin. Näistä on saattanut tulla voc-päästöjä luokkatiloihin. Lisäksi koulun keittiön tiloissa tehtiin tiivistyskorjauksia.

Caverion allekirjoitti huolto- ja kunnossapitosopimuksen MTU Aero Engines AG:n kanssa Saksassa

MTU Aero Engines, Munich

MTU:n pääkonttori

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta Saksan johtavan siviili- ja sotilasilmailualan moottorivalmistaja MTU Aero Engines AG kanssa. Sopimus sisältää MTU:n Münchenin pääkonttorin kaikki talotekniset järjestelmät, muun muassa lämmitys-, vesi- ja viemäröinti-, ilmastointi-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä rakennusautomaation ja sähköistyksen. Sopimus astuu voimaan heinäkuussa 2014. Sopimuksen arvoa ei julkaista.

Noin 285 000 neliömetrin kokoisella alueella työskentelee 5 000 MTU:n hallinnon, tuotannon ja kehityksen työntekijää.

Caverion myös etsii kiinteistön energiansäästömahdollisuuksia. Energiatehokkuusarvioinnin jälkeen Caverion toteuttaa siinä tunnistetut energiansäästötoimenpiteet rakennuksiin ja tuotantolaitoksiin. Esimerkiksi ilmastointilaitteiden säännöllisillä energiatarkastuksilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Sopimus on jatkoa Caverionin ja teollisuusasiakas MTU:n yhteistyölle, sillä Caverion huoltaa ja pitää kunnossa jo entuudestaan yrityksen Erdingin toimipistettä.

Lemminkäinen peruskorjaa katuja Pietarissa

Lemminkäinen ja Pietarin tiekomitea ovat sopineet Moskova-nimisen kaupunginosan katujen korjaamisesta Pietarissa. Sopimuksen arvo on vajaa 7 miljoonaa euroa. Työt alkavat heinäkuussa ja päättyvät syyskuun 2014 loppuun mennessä.

Korjaustyöhön sisältyy 196 000 neliömetriä ajorataa ja 69 000 neliömetriä jalkakäytäviä, jotka päällystetään uudelleen. Tähän tarvitaan yli 60 000 tonnia asfalttimassaa.

“Meillä on laaja kokemus Venäjän valtion takaamien tilausten toimittamisesta, etenkin väylänrakentamisessa ja päällystyksessä. Olemme saavuttaneet asemamme korkealaatuisilla tuotteilla ja sopimusten noudattamisella asiakkaiden toiveiden mukaisesti, esimerkiksi aikataulujen suhteen. Tällä hetkellä peruskorjaamme A108-tietä ja siltoja Moskovan lähistöllä”, sanoo Venäjän liiketoimintasegmentin johtaja Maaret Heiskari Lemminkäiseltä.

Moskovan kaupunginosa sijaitsee Pietarin lounaisosassa. Se on kaupungin suurin teollisuus- ja asuinalue, jossa liikkuvat suurimmat liikennevirrat. Alueella sijaitsee myös Pulkovon kansainvälinen lentokenttä.

Pakilan alueurakka toteutetaan uudella allianssimallilla – YIT vastaa alueen katujen kunnossapidosta

rocinokdrc6ufiroaykb

YIT, Viherpalvelut Hyvönen ja Helsingin kaupunki ovat 1.7.2014 allekirjoittaneet sopimuksen Pakilan katujen ja puistojen kunnossapitotöistä allianssimallilla. Sopimuksen arvo on noin 7 miljoonaa euroa ja se koskee Pakilan, Paloheinän, Maunulan, Metsälän, Patolan ja Pirkkolan alueita. Sopimusaika on viisi vuotta neljä kuukautta sisältäen allianssin kehitys- ja toteutusvaiheen. Kehitysvaihe alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja toteutusvaihe 1.10.2014.

Allianssimallia on aiemmin sovellettu Suomessa pääsääntöisesti rakentamishankkeissa. Pakilan alueurakka toimii pilottihankkeena mallin jalkauttamisessa myös kunnossapitoon ja sillä kartoitetaan muun muassa vaihtelevien talviolosuhteiden vaikutuksia töiden resurssointiin ja kustannuksiin. Allianssissa eri osapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jossa kaikki tavoittelevat yhteisesti sovittua tavoitekustannusta ja -tasoa ”hankkeelle parhaaksi” -päämäärän ohjaamana.

”Olemme olleet vahvasti mukana kunnossapidon toimintamallien kehittämisessä Suomessa ja siksi olimme ilman muuta mukana myös Pakilan alueurakan kilpailutuksessa. Uskon, että yhteisesti määritellyillä ja sovituilla tavoitteilla saamme nostettua teiden ja katujen kunnossapidon tasoa kaupunkilaisia paremmin palvelevaksi”, kertoo YIT Infrapalveluiden Etelä- ja Itä-Suomen kunnossapidosta vastaava yksikönjohtaja Timo Paavilainen.

”Haemme allianssimallilla joustavuutta ylläpitotöihin sekä parempaa asukastyytyväisyyttä. Tilaajan puolelta olemme asettaneet allianssille tavoitteita asukastyytyväisyyden paranemiseen, tuottavuuteen ja kehittämiseen liittyen. Toteutamme alueurakan innovatiivisella, yhteistoiminnallisella ja tehokkaalla tavalla, joka tukee allianssin kaikkia osapuolia parhaan lopputuloksen saavuttamisessa”, toimistopäällikkö Pekka Isoniemi Helsingin kaupungin rakennusvirastosta sanoo.

Allianssimalliin kuuluu oleellisena osana toiminnan läpinäkyvyys ns. ”open book” -periaatteella, jolloin toimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja raportointi tehdään avoimin kirjauksin. Osapuolten välisen luottamuksen syntyminen sekä syvällinen tiimityöskentely ovat mallin tärkeimpiä periaatteita.

Destialle ulkovalaistuksen kunnossapitourakka Lahdessa

Destia on solminut Lahden Energian kanssa ulkovalaistusverkon kolmivuotisen kunnossapitourakan. Sopimus pitää sisällään 2 optiovuotta.

Kunnossapidettävää ulkovalaistusverkkoa on koko Lahden kaupunki ympäristöineen. Verkko rakentuu katuvalokeskuksista, valaistuspisteistä sekä verkon sähköistykseen käytetyistä maakaapeleista ja ilmajohdoista. Urakassa Destia vastaa näiden kunnossapidosta sekä uudisrakentamisesta. Myös mittavat joulunaikaiset valot sisältyvät sopimuksen piiriin.

Valaistusverkon kunnossapitosopimukset tukevat hyvin strategista tahtotilaa, jonka mukaan Destian sopimuskannasta merkittävä osa muodostuu pitkistä projekteista ja palvelusopimuksista julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa.

Lahden ulkovalaistusverkon kunnossapitourakka alkaa 1.7.2014.

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta aina maanalaiseen rakentamiseen. Destia-konsernin liikevaihto oli 489,7 miljoonaa euroa vuonna 2013. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi