Maarakennusalan kustannukset nousivat 0,8 prosenttia syyskuussa vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 0,8 prosenttia vuoden 2013 syyskuusta vuoden 2014 syyskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden -1,8 prosentista betonirakenteiden 3,0 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, syyskuu 2014

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 112,6 0,8
Pohjarakenteet 108,7 -1,8
Maarakenteet 112,5 1,5
Kalliorakenteet 114,1 2,8
Päällysteet 116,8 -1,4
Kunnallistekniset järjestelmät 111,8 0,6
Betonirakenteet 114,7 3,0
Tekniset ja muut järjestelmät 106,3 0,5
Murskaustyöt 1) 111,9 -0,2
Teiden ylläpito 1) 112,5 0,9
Katujen ylläpito 1) 112,7 0,8
Ratojen ylläpito 1) 111,8 1,2
Ylläpito yhteensä 1) 112,4 0,9

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti työvoimakustannusten sekä maa- ja kiviainesten kallistuminen vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa polttoaineiden ja energian sekä bitumin halpeneminen.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus