Maarakennusalan kustannukset laskivat toukokuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,1 prosenttia vuoden 2014 toukokuusta vuoden 2015 toukokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -11,1 prosentista kalliorakenteiden 2,4 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, toukokuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 111,4 -1,1
Pohjarakenteet 110,1 0,9
Maarakenteet 113,0 0,0
Kalliorakenteet 116,2 2,4
Päällysteet 103,8 -11,1
Kunnallistekniset järjestelmät 111,2 -0,4
Betonirakenteet 115,8 1,9
Tekniset ja muut järjestelmät 106,4 -0,0
Murskaustyöt 1) 111,3 -0,6
Teiden ylläpito 1) 112,9 0,6
Katujen ylläpito 1) 112,8 0,3
Ratojen ylläpito 1) 112,0 0,1
Ylläpito yhteensä 1) 112,6 0,4

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden toukokuusta. Työvoiman kallistuminen hidasti kustannusten laskua.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus