Maarakennusalan kustannukset nousivat 0,4 prosenttia lokakuussa vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 0,4 prosenttia vuoden 2013 lokakuusta vuoden 2014 lokakuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -1,3 prosentista betonirakenteiden 2,4 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, lokakuu 2014

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 112,7 0,4
Pohjarakenteet 108,7 -1,2
Maarakenteet 112,5 0,8
Kalliorakenteet 113,9 1,4
Päällysteet 116,7 -1,3
Kunnallistekniset järjestelmät 112,3 0,2
Betonirakenteet 115,0 2,4
Tekniset ja muut järjestelmät 106,4 0,4
Murskaustyöt 1) 111,4 -0,8
Teiden ylläpito 1) 112,7 1,1
Katujen ylläpito 1) 112,8 0,9
Ratojen ylläpito 1) 111,5 0,4
Ylläpito yhteensä 1) 112,5 0,9

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti maa- ja kiviainesten sekä työmaan yleiskustannusten kallistuminen vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa polttoaineiden ja energian sekä bitumin halpeneminen.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus