Maarakennusalan kustannukset laskivat maaliskuussa 2,0 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,0 prosenttia vuoden 2014 maaliskuusta vuoden 2015 maaliskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -13,7 prosentista kalliorakenteiden 1,4 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, maaliskuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,8 -2,0
Pohjarakenteet 108,7 -1,2
Maarakenteet 112,9 0,5
Kalliorakenteet 115,1 1,4
Päällysteet 103,2 -13,7
Kunnallistekniset järjestelmät 111,0 -1,3
Betonirakenteet 114,1 0,2
Tekniset ja muut järjestelmät 106,3 -1,0
Murskaustyöt 1) 111,0 -1,3
Teiden ylläpito 1) 113,0 1,1
Katujen ylläpito 1) 113,0 0,7
Ratojen ylläpito 1) 111,8 -0,2
Ylläpito yhteensä 1) 112,7 0,7

1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden maaliskuusta. Valmisbetonin kallistuminen hidasti kustannusten laskua.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus