Suomenlinnan tunnelihankkeen allianssi palkittiin Vuoden projektiteko 2018 -palkinnolla

Kuva: Joonas Rinkinen

Suomenlinnan tunnelihankkeen allianssi on valittu Projektiyhdistyksen Vuoden projektiteko 2018 -palkinnon saajaksi. Suomenlinnan tunnelin peruskorjauksesta vastanneen allianssin muodostivat Suomenlinnan hoitokunta yhdessä Pöyryn ja YIT:n kanssa. Palkinnon perusteluissa todetaan, että ”Suomenlinnan tunneliallianssissa on ennalta tunnistettu hankkeen erityspiirteet ja osattu panostaa rakentamisosaamisen lisäksi myös sidosryhmiin ja viestintään.”

Loppuvuodesta 2017 aikataulussa valmistuneen peruskorjauksen budjetti oli noin 7 miljoonaa euroa ollen näin pienin allianssimallilla tehty projekti Suomessa. Vastoin alalla vallitsevaa mielipidettä tunnelin peruskorjaushanke todisti allianssimallin soveltuvan erittäin hyvin myös pieniin kohteisiin etenkin, kun hankkeen sijainti, tekniset ratkaisut ja työmaaolosuhteet ovat vaativat ja kyseessä on peruskorjaus.

”Tiesimme, että merenalainen tunnelimme on erittäin vaativa saneerauskohde, joka saattaa tarjota korjaajalle useita yllätyksiä. Aluksi ajattelimme, että allianssimalli on liian raskas toteutusmuoto näin pieneen hankkeeseen. Jälkeenpäin on helppo todeta, että epäilyksemme osoittautuivat vääriksi. Aiomme hyödyntää allianssimallia tai allianssihankkeen tuomia oppeja muissakin hankkeissamme” kertoo Suomenlinnan hoitokunnan talotekniikan rakennuttaja, hankkeessa tilaajan edustajana ja projektiryhmän jäsenenä toiminut Heikki Kuivaniemi.

Vuonna 1981 käyttöön otettu 1,3 kilometriä pitkä tunneli oli päässyt huonoon kuntoon: vuotovedet olivat aiheuttaneet korroosiota teknisille järjestelmille ja veden mukanaan tuoma radon rajoitti huoltohenkilökunnan työaikaa tunnelissa. Peruskorjauksessa kalliota tiivistettiin ja lujitettiin sekä tunnelin talotekniset järjestelmät uusittiin kauttaaltaan ja niiden sijoittelua keskitettiin hälytysliikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

Allianssimalli mahdollisti myös suunnittelun päätöksenteon venyttämisen mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan, jotta suunnittelijoilla oli käytössään viimeisin tieto työmaalta.

”Hankkeen luonteesta johtuen päätimme, että suunnittelu tehdään hallitusti vaiheittain tarkentaen, jotta valittuja ratkaisuja on helppo kehittää rakennustöiden edetessä.” kertoo suunnittelun projektipäällikkö Klaus Einsalo Pöyryltä.

Työmaan sijainti keskellä Helsinkiä Kaivopuistossa aiheutti omat haasteensa töiden tekemiselle ja aikataulussa pysymiselle. Paraatipaikalla toimiminen käännettiin positiiviseksi asiaksi, ja hankkeelle palkattiin oma vuorovaikutuskoordinaattori. Hänen tehtävänään oli minimoida negatiiviset vaikutukset lähiympäristölle ja taata työmaalle häiriötön ympäristö työskennellä. Onnistuneet työmaajärjestelyt ja vuorovaikutus huomioitiin myös työmaan saamalla Helsingin kaupungin Rakentamisen ruusu -ehdokkuudella.

”Onnistumisen mahdollisti allianssin ohjausryhmän riittävä tuki sekä laaja-alainen projektitiimi, joka hoiti ammattitaidolla omat vastuualueensa. Allianssimuoto antoi raamit tekemiselle, mutta menestymisen avain oli kuitenkin niissä ihmisissä ympärilläni, jotka tekivät sitoutuneesti töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.” kertoo allianssin projektipäällikkö Satu Tammilehto-Hänninen YIT:ltä.

Suomenlinnan huoltotunnelin peruskorjaus

  • Hankkeen budjetti noin 7 miljoonaa euroa
  • Tilaaja Suomenlinnan hoitokunta
  • Allianssikumppanit YIT ja Pöyry
  • Tunneli suljettiin korjaustöitä varten huhtikuussa 2017
  • Tunneli avattiin pelastuslaitokselle joulukuussa 2017, viimeistelyjä tehtiin helmikuulle 2018.

Suomenlinnan tunnelin korjaaminen alkaa

Suomenlinnaan johtava kaukolämpötunneli Kaivopuistosta Länsi-Mustasaarelle. Kuva: Arttu Kokkonen / Suomenlinnan Hoitokunta

Suomenlinnaan johtava kaukolämpötunneli Kaivopuistosta Länsi-Mustasaarelle.
Kuva: Arttu Kokkonen / Suomenlinnan Hoitokunta

Maailmanperintökohde Suomenlinnaan meren alitse kunnallistekniikan tuovan tunnelin korjaaminen alkaa maaliskuussa. Hankkeesta vastaa YIT:n, Pöyryn ja Suomenlinnan hoitokunnan muodostama allianssi, joka allekirjoitti tänään 1. maaliskuuta toteutusvaiheen sopimuksen.

Korjaamalla tunneli varmistetaan, että kunnallistekniikka toimii merilinnoitus Suomenlinnassa jatkossakin ongelmitta. Korjaushankkeella myös taataan huoltohenkilökunnan turvallisuus, alennetaan tunnelin ylläpitokustannuksia sekä pidennetään tunnelin elinkaarta.

Hanketta on suunniteltu loppukesästä 2016 saakka, ja nyt satojen yksityiskohtien muodostama kokonaisuus on valmis toteutusta varten. Hankkeen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Tunnelissa kulkevat Suomenlinnan kaupunginosaan niin kaukolämpö, sähkö, vesi, viemäröinti sekä tietoliikenne- ja tv-yhteydet. Lisäksi tunnelia käytetään hälytysajoihin. Tunneli suljetaan hankkeen ajaksi läpiajoliikenteeltä, mutta kunnallistekniikkaan ei ole suunniteltu katkoja.

Tunneli otettiin käyttöön vuonna 1981, jonka jälkeen se on päässyt huonoon kuntoon: Tunnelin vuotovedet aiheuttavat korroosiota teknisille järjestelmille, ja vuotovesien mukanaan tuoman radonin vuoksi huoltohenkilökunnan työaikaa tunnelissa joudutaan rajoittamaan merkittävästi. Ilmastointi ja valaistus kaipaavat korjaamista, ja on vaarana että tunnelin katosta putoaa kiviä.

Korjaushankkeessa kalliota tiivistetään ja lujitetaan vuotovesien vähentämiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi. Räjäytyksiä ei tehdä, mutta pieniä louhintoja tehdään mekaanisesti. Tunnelin omaa toimintaa ylläpitävä talotekniikka uusitaan kokonaan. Tunnelin salaojitukset uusitaan, jotta voidaan hallitusti ohjata jäljelle jäävät vuotovedet pois tunnelista. Lisäksi hankkeen yhteydessä keskitetään tunnelissa kulkevia kunnallistekniikan järjestelmiä, minkä myötä hälytysliikenteen turvallisuus tunnelissa paranee.

Tunnelista vastaa Suomenlinnaa hallinnoiva Suomenlinnan hoitokunta, joka kilpailutti hanketta toteuttavan allianssin kevään ja kesän 2016 aikana. Korjaushankkeen budjetti on 7 miljoonaa euroa. Suomenlinna on paitsi Unesco maailmanperintökohde ja kävijöiden suosima merilinnoitus myös yksi Helsingin kaupunginosista. Siellä asuu noin 800 ihmistä, työskentelee 400-500 ihmistä vuodenajasta riippuen sekä vierailee vuosittain noin miljoona ihmistä.

Paloheinäntunnelin rakentaminen alitti budjetin miljoonilla euroilla

Joukkoliikennettä palveleva Paloheinäntunneli ja siihen liittynyt Kuusmiehentien kadunrakennusurakka ovat valmistuneet aikataulussa Helsingin Paloheinässä ja alittaneet rakentamiselle varatun budjetin yhteensä lähes 12 miljoonalla eurolla. Tunnelin rakentaminen alitti budjetin kuudella ja puolella miljoonalla ja katu-urakka viidellä miljoonalla eurolla.

HKL oli varannut Paloheinäntunnelin ja siihen johdattavan Kuusmiehentien joukkoliikennekadun rakentamiseen ja sekä vanhan Kuusmiehentien parantamiseen yhteensä 42,5 miljoonaa euroa. Kustannuksista selvittiin kuitenkin 30,5 miljoonalla eurolla.

– Paloheinäntunnelin rakentamisessa suurin säästö saatiin aikaan suunnitelmaa yksinkertaistamalla. Alun perin kaksiputkiseksi suunniteltu tunneli muutettiin yksiputkiseksi. Kuusmiehentien parantamisessa puolestaan kustannuksia säästi alkuperäistä suunnitelmaa kevyempi rakentamistapa, kertoo Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) kehittämispäällikkö Artturi Lähdetie

Tunnelityömaalla syntynyt louhe käytettiin samalla alueella Paloheinän ulkoilumaaston kunnostamiseen sekä tunnelin länsipäässä sijaitsevan uuden asuinalueen, Kuninkaantammen, maanrakennukseen. Hyvällä suunnittelulla vältyttiin louheen kuljettamisen haitoilta.

Keskuspuiston alle rakennettu 1,2 kilometriä pitkä Paloheinäntunneli on tarkoitettu vain joukkoliikenteelle. Ensi vaiheessa tunnelia käyttää runkolinja 560, joka aloittaa liikennöinnin 10.8.2015 ja ajaa Vuosaaren ja Myyrmäen välillä. Bussitunneli on mahdollista muuttaa tulevaisuudessa pikaraitiotietunneliksi.

Tunnelin turvallisuus on varmistettu yli 50 kameran avulla sekä kiinteistönvalvontaan ja liikenteenhallintaan liittyvillä järjestelmillä. Muun liikenteen pääsy tunneliin on estetty puomeilla.

Turvallisuutta valvoo Liikenneviraston lähiliikenteen turvavalvomo ja käytännön turvallisuuspalveluita sekä järjestyksen valvontaa hoitaa Turvatiimi Oyj. Tunnelin tekninen valvonta kuuluu HKL:n teknisen valvomon tehtäviin.

Paloheinäntunnelin rakentamisen yhteydessä Paloheinään rakennettiin kilometrin mittainen joukkoliikennekatu vanhan Kuusmiehentien pohjoispuolelle sekä reilun 1,5 kilometrin mittainen kevyenliikenteen väylä.

Hankkeeseen kuuluu myös Malmin bussiterminaalin peruskorjaus sekä pysäkkien ja liittymien parannuksia niin Helsingissä kuin Vantaalla.

Tunneli- ja katu-urakan tilaajana oli HKL ja rakennuttajana Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR). Tunnelin urakoitsijana toimi Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Joukkoliikennekadun rakentamisesta ja Kuusmiehentien parantamisesta vastasi YIT.

RAMIRENTIN JA ZEPPELIN RENTALIN YHTEISYRITYS FEHMARNBELTIN TUNNELIPROJEKTIA VARTEN SAATETTU PÄÄTÖKSEEN

Ramirent and Zeppelin Rental ilmoittavat, että yhteisyritys Fehmarnbelt Solution Services A/S:n muodostaminen on onnistuneesti saatettu päätökseen. Yhteisyrityksen muodostamisesta tiedotettiin 17.7.2014. Uudessa yhteisyrityksessä kaksi Euroopan johtavaa konevuokraus- ja rakennustyömaaratkaisujen toimittajaa yhdistävät resurssinsa ja osaamisensa palvelemaan Tanskan ja Saksan välille tulevaa Fehmarnbeltin tunneliprojektia. Rakennusprojektin arvioidaan alkavan kesällä 2015.

“Olemme iloisia, että olemme saaneet viranomaisten hyväksynnän Zeppelin Rentalin kanssa muodostamallemme yhteisyritykselle. Yhteisyrityksellä on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi tunneliprojektin konevuokraustoimittajaksi ja se on valmis aloittamaan palvelutarjonnan projektissa toimiville yrityksille”, sanooMagnus Rosén, Ramirent-konsernin toimitusjohtaja.

Fehmarnbeltin tunneliprojektin kokonaisarvo on 6,2 miljardia euroa ja sen arvioidaan käynnistyvän kesällä 2015. Töiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2021. Tyypillisesti konevuokrausyhtiöiden osuus rakennusprojektista liikkuu 1-3 prosentissa rakennusprojektin kokonaisarvosta.

“Arvostamme kumppanuuttamme Ramirentin kanssa tässä projektissa ja odotamme menestyksekästä yhteistyötä”, lisää Wolfgang Hahnenberg, Zeppelin Rentalin hallituksen puheenjohtaja. “Yhdessä tarjoamme räätälöityjä ja yhden luukun periaatteella toimivia palveluja kaikkiin rakennusvaiheisiin aina asennusvaiheesta työmaan lopputarkastukseen asti. Meillä on pitkä kokemus suurten projektien hallinnasta sekä turvallisen ja tehokkaan työmaan tarjoamisesta projektiin mukaan tuleville yrityksille.”

Fehmarnbelt Solution Services tulee tarjoamaan työmaapalveluja 24/7-periaatteella vuokraamoiden kautta sekä Tanskan että Saksan puolella. Laaja palvelutarjonta sisältää työmaatilat, konevuokrauspalvelut, huollon ja korjauksen, logistiikan ja turvallisuusjohtamisen, konsultoinnin, väliaikaisen infrastruktuurin, energia- ja sääsuojaratkaisut, kiinteistöpalvelut, kulunvalvonnan, jätehuollon sekä koulutuspalvelut. Lisätietoja Fehmarnbelt Solution Services:ta löytyy osoitteesta www.fehmarnbelt-solution-services.com.

RAMIRENT OYJ

Are toteuttaa Tampereen Rantatunnelin teknisten järjestelmien kokonaisuuden

Are ja Rantatunnelin Allianssi ovat allekirjoittaneet 22.10.2014 sopimuksen valtatielle 12 rakennettavan Tampereen Rantatunnelin teknisten järjestelmien toimittamisesta.
Urakkasopimus sisältää LVIS-, sprinkleri-, automaatio- ja liikenteenhallintajärjestelmien kokonaistoimituksen. Sopimus on suuruudeltaan noin 20 miljoonaa euroa.- Talotekniikan sopimuskumppanin valinnassa painottui, että Are on suuri ja suorituskykyinen kumppani. Hyvä yhteistyötahto ja tekninen osaaminen korostuvat näin suuressa hankkeessa. Allianssi on urakkamalli, jossa asioita viedään yhdessä eteenpäin ja hankkeen eteneminen aikataulussa on tärkeää. Yhteistyön on siis pelattava, toteaa allianssin projektipäällikkö Esko Mulari Rantatunnelin Allianssiin kuuluvasta Lemminkäinen Infra Oy:stä.

– Painava peruste valinnalle oli myös, että Are on myös paikallinen toimija, vaikka onkin valtakunnallinen yritys, Esko Mulari korostaa.

– Rantatunneli-urakka on erittäin merkittävä Arelle. Se on arvoltaan kautta aikojen suurin yksittäinen urakkamme, vaikka Länsimetron työmaan eri osaurakat yhdessä ovatkin arvoltaan tätä suurempi. Arvioimme, että tämä urakka työllistää eri vaiheissaan 40–70 työntekijää Tampereen seudulla, toteaa Jarmo Liimatainen, Aren talotekniikkaurakoinnin Keski-Suomen liiketoimintajohtaja.

– Osaprojektien hallinta ja aikataulujen yhteensovittaminen on tällaisessa suuressa hankkeessa erityisen tärkeää. Kun kaikkea talotekniikkaa hoitaa yksi toimija, vuoropuhelu on vaivatonta, Jarmo Liimatainen kertoo.

Valtatie 12:n Rantatunneli on valmistuttuaan Suomen pisin maantietunneli. Se koostuu kahdesta erillisestä 2,3 kilometrin mittaisesta liikennetunnelista sekä tie-, katu- ja eritasoliittymäjärjestelyistä. Kyseessä on Suomen vilkkain valtatieosuus pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ja se avaa uusia mahdollisuuksia Tampereen keskustan kehittämiselle.

Toimituksen valmistelevat työt alkavat jo tämän vuoden lopulla. Varsinaisiin asennuksiin päästään helmikuussa 2015 ja ne valmistuvat huhtikuussa 2016, jonka jälkeen alkaa tunnelin koekäyttö. Liikenteelle tunneli avataan keväällä 2017.

Are on merkittävä talotekniikkatalo koko Suomessa ja myös Pirkanmaan talousalueella. Aren Tampereen toimipaikassa työskentelee kaikkiaan noin 230 muun muassa sähkö-, putki-, ilmastointi- ja turva-alan osaajaa. Are työllistää 2 800 talotekniikka-alan ammattilaista ja on Suomen suurin talotekniikka-alan yritys.

Sweco tekee esiselvityksen Helsinki-Tallinna välisen tunnelin kannattavuudesta

mhs1nkj56q3ak2x22kib

Sweco on mukana tekemässä esiselvitystä, jossa kartoitetaan tunnelihankkeen toteuttamisedellytyksiä sekä liikenteellisiä ja sosioekonomisia vaikutuksia. Tutkimuksen toimeksiantajat ovat Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Harjun maakuntahallitus sekä tanskalainen Femern Belt Development -säätiö. 

Tekeillä oleva esiselvitys tarkastelee tunneli-  tai sillan ja tunnelihankkeen yhdistelmän toteuttamiskelpoisuutta, taloudellista kannattavuutta ja sosioekonomisia vaikutuksia. Uusi, nopea ja luotettava liikenneyhteys Suomenlahden yli mahdollistaisi laajemmat rahti- ja matkustajaliikennevirrat sekä Suomen että Viron välillä, mutta myös muun Skandinavian ja Keski-Euroopan välillä. Myös Helsingin ja Tallinnan kilpailukyvyn uskotaan vahvistuvan tunnelin toteuttamisen myötä. Tällä hetkellä noin 60 000 virolaista käy Suomen puolella töissä.

”Helsinki-Tallinna välisen tunnelihankkeen esiselvitys on erittäin mielenkiintoinen tehtävä. Uudenlainen näkökulma tässä esiselvityksessä on se, että hankkeen kannattavuutta tarkasteltaessa arvioidaan perinteistä kannattavuuslaskelmaa laajemmin myös hankeen sosioekonomisia vaikutuksia mm. Suomen ja Viron kilpailukykyyn sekä talouteen”, Sweco Ympäristön toimitusjohtaja Juho Siipo toteaa.

Esiselvitys kokoaa yhteen aiemmissa selvityksissä tuotetun aineiston, jonka pohjalta tarkennetaan teknistä ratkaisua. Selvityksen painopiste on tunneliyhteyden toiminnallisen ja liikenteellisen ratkaisun etsimisessä sekä tunnelihankkeen laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten selvittämisessä. Selvitystä varten on koottu monialainen ja osamiseltaan vahva asiantuintijaryhmä Virosta sekä Suomesta.

Esiselvitys valmistuu helmikuussa 2015.

RAMIRENT JA ZEPPELIN RENTAL MUODOSTAVAT YHTEISYRITYKSEN FEHMARNBELTIN TUNNELIPROJEKTIA VARTEN

Ramirent ja Zeppelin Rental ovat solmineet sopimuksen muodostaa yhteisyritys valmistuakseen palvelemaan rajanylittävää Fehmarnbeltin rakennusprojektia. Yhteisyritys vaatii viranomaisten hyväksynnän. Perustamalla yhteisyrityksen nimeltään Fehmarnbelt Solution Service, kaksi Euroopan johtavaa konevuokraus- ja rakennustyömaaratkaisujen toimittajaa yhdistävät resurssinsa ja osaamisensa  tämän rakennusprojektin suurten työmaiden hallinnassa.

“Tämän kokoluokan projekti vaatii kansainvälistä yhteistyötä”, sanoo Magnus Rosén, Ramirent konsernin toimitusjohtaja. “Yhdistämällä täydentävät kapasiteettimme, osaamisemme ja palvelumme tarjoamme räätälöityjä one-stop ratkaisuja koko projektin elinkaaren ajan sekä Tanskan että Saksan puolella. Lisäksi jaamme osaamisemme työmarkkinoista ja liiketoimintakäytänteistä molemmissa maissa.”

Laaja palvelutarjontamme sisältää työmaatilat, konevuokrauspalvelut, huollon ja korjauksen, logistiikan ja turvallisuusjohtamisen, konsultoinnin, väliaikaisen infrastruktuurin, energia- ja sääsuojaratkaisut, kiinteistöpalvelut, kulunvalvonnan, jätehuollon, koulutuksen ja paljon muuta. Fehmarnbelt Solution Services tarjoaa palveluita työmaalla 24/7-periaatteella vuokraamoidemme kautta sekä Tanskan että Saksan puolella.

“Meillä on vahvaa osaamista haastavista projekteista, aikatauluista ja kykyä vastata asiakkaiden liiketoimintatavoitteisiin,” lisää Wolfgang Hahnenberg Zeppelin Rentalin hallituksen puheenjohtaja.“ “Integroiduilla työmaa- ja projektinjohtopalveluilla autamme asiakkaita keskittymään ydinliiketoimintoihinsa ja sitä kautta parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta. Yhdessä Ramirentin kanssa yksinkertaistamme liiketoimintaa.”

Molemmat osapuolet toimivat jo alueella (Zeppelin Saksassa ja Ramirent Tanskassa) ja yritykset ovat sitoutuneet korkeisiin laatustandardeihin ja työturvallisuuteen sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Osapuolet tarjoavat ratkaisuja ekoloogisesti herkällä alueella huomioiden ympäristöystävällisen rakentamisen kuten polttoainetehokkaat ja vähäpäästöiset koneet sekä erityisesti lämpöeristetyt työmaatilat.

Fehmarnbelt Fixed Link tulee olemaan maailman pisin vedenalainen tunneli. Se tulee sisältämään 18 kilometriä pitkän nelikaistaisen moottoritien ja kaksiraiteisen sähköistetyn junaradan Tanskan ja Saksan rannikoiden välillä. Rakennusprojektin kokonaisarvo on 5,5 miljardia euroa ja sen arvioidaan käynnistyvän kesällä 2015 ja töiden valmistuvan vuonna 2021. Lopulliset konsortioon kuuluvat rakennusliikkeet ovat vielä valitsematta. Tämän jälkeen muut alihankkijat, mukaan lukien konevuokraamot voivat jättää tarjouksensa.