Maarakennusalan kustannukset nousivat elokuussa 1,9 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,9 prosenttia vuoden 2016 elokuusta vuoden 2017 elokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden 0,1 prosentista päällysteiden 6,8 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, elokuu 2017

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,7 1,9
Pohjarakenteet 112,4 0,1
Maarakenteet 111,4 0,9
Kalliorakenteet 114,0 0,4
Päällysteet 100,0 6,8
Kunnallistekniset järjestelmät 112,9 2,3
Betonirakenteet 117,3 2,8
Tekniset ja muut järjestelmät 107,3 2,5
Murskaustyöt 1) 109,5 1,8
Teiden ylläpito 1) 111,9 0,6
Katujen ylläpito 1) 111,6 0,6
Ratojen ylläpito 1) 111,5 1,4
Ylläpito yhteensä 1) 111,6 0,8

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi etenkin korkokustannusten sekä ostettujen kuljetuspalvelujen hintojen aleneminen edellisen vuoden elokuusta.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus