Maarakennusalan kustannukset laskivat kesäkuussa 1,4 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,4 prosenttia vuoden 2014 kesäkuusta vuoden 2015 kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -10,1 prosentista kalliorakenteiden 1,6 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, kesäkuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 111,3 -1,4
Pohjarakenteet 109,9 0,4
Maarakenteet 112,8 -0,2
Kalliorakenteet 115,8 1,6
Päällysteet 105,1 -10,1
Kunnallistekniset järjestelmät 110,9 -0,8
Betonirakenteet 115,2 0,5
Tekniset ja muut järjestelmät 106,3 -0,3
Murskaustyöt 1) 110,9 -1,2
Teiden ylläpito 1) 112,6 0,1
Katujen ylläpito 1) 112,5 -0,2
Ratojen ylläpito 1) 111,8 -0,3
Ylläpito yhteensä 1) 112,4 -0,1

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden kesäkuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus