Lemminkäinen rakentaa pysäköintilaitoksen Skellefteån kuntaan Ruotsissa

b5d4824cdeba0e39_800x800ar

Lemminkäinen ja Skellefteå Industrihus ovat sopineet uuden pysäköintilaitoksen rakentamisesta Skellefteån kuntaan Pohjois-Ruotsissa. Työ alkaa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä ja päättyy vuoden 2019 syyskuun loppuun mennessä. Sopimuksen arvo on noin 12 miljoonaa euroa.

Projekti sisältää vaativan pohjarakentamisen osuuden sekä itse pysäköintilaitoksen rakentamisen. Pysäköintilaitokseen tulee kaksi maanalaista ja neljä maanpäällistä kerrosta. Skellefteån tähän saakka suurimmassa pysäköintilaitoksessa on paikat noin 480 autolle, 40 moottoripyörälle ja 80 polkupyörälle.

“Pysäköintilaitos on osa kasvavan Skellefteån kehittämistä. Lemminkäinen on meille uusi kumppani, ja odotamme innolla yhteistyötä,” sanoo Skellefteå Industrihusin kiinteistöpäällikkö Fredrik Löfstedt.

Suomalaiselle LujaBetomixille iso valmisbetonitilaus Pietarissa

Lujabetonin ja Ruduksen yhteisomistuksessa oleva yritys, Venäjän markkinoilla toimiva LujaBetomix, on saanut jälleen merkittävän valmisbetonitoimituksen, nyt Lemminkäisen urakoimiin kahteen kerrostalokohteeseen Pietarissa. Suurkohteisiin menee betonia yhteensä reilut 115000 kuutiota, mikä vastaa suurimpien yksittäisten suomalaisten rakentamiskohteiden kokoa.

Kyseessä on Lemminkäisen urakoimat kaksi suurta asuinkerrostalokohdetta Pietarissa, toinen Pietarin eteläosassa ja toinen aivan Pietarin keskustan tuntumassa. Kohteiden yhteenlaskettu kerrosneliömäärä on 170000 m2. Rakennuttajilla markkinoinnissa olevat kohteet ovat Lemminkäiselle kilpailu-urakoita, joissa Lemminkäinen toimii pääurakoitsijana.

Reilun 115000 kuutiometrin valmisbetonikauppa on LujaBetomixille erittäin merkittävä ja volyymiltään poikkeuksellisen suuri. Suomen mittakaavassa valtava betonitoimitus ei vaadi LujaBetomixilta erityisjärjestelyitä. – Pystymme uskottavasti tarjoamaan näin suuren toimituksen, sillä yhteisyrityksemme seitsemän tehtaan verkoston ansiosta voimme toimittaa betonia useilta tehtailta yhtä aikaa tarpeen vaatiessa.

Kahden suomalaisen betoniyrityksen yhteisyritys vaikuttaa olevan hyvä ratkaisu Venäjän markkinoilla onnistumiseen. – Yhdessä hyödymme Pietarin valtavasta betonimarkkinasta ja hyvänä pysyneestä rakentamisen tahdista, sanoo Ruduksen tuotantojohtaja Pasi Huttu.

– Nyt tehty kauppa on LujaBetomixille ihanteellinen, sillä toimiminen luotettavan rakennuttajan kanssa minimoi Venäjällä tärkeää luottoriskiä. – Lemminkäinen on meille iso ja luotettava asiakas, jonka kanssa teemme mielellämme yhteistyötä, sanoo Lujabetonin valmisbetoniyksikön johtaja Markus Haatainen.

Lemminkäisen Venäjän rakentamisesta vastaavan Juha Vätön mukaan rakentamisen markkina Venäjällä on haastava ja arvaamaton. Laadun, toimitusten ajantasaisuuden sekä hinnan varmistaminen luotettavan toimijan kanssa on näin ollen ensiarvoisen arvokasta. – Meidän on pystyttävä luottamaan täsmällisiin toimituksiin ja aikatauluihin, sanoo Vättö. – Arvostamme suomalaista betonikumppania LujaBetomixia, jonka kanssa olemme saaneet tehdä hedelmällistä yhteistyötä aiemminkin. Luottamus ja yhteinen sävel luovat tällekin kaupalle vakaan pohjan, Vättö korostaa.

Käynnissä ovat nyt ensimmäisen kohteen paalutus- ja erilaiset pohjatyöt ja betonia aletaan toimittamaan kohteeseen vielä joulukuussa. Kohteet pääsevät varsinaisesti vauhdilla käyntiin alkuvuonna Venäjän juhlapyhien jälkeen ja niiden on määrä valmistua vuonna 2018.

Lemminkäinen rakentaa kaupunki-infrastruktuuria Tukholman uudella asuinalueella

Lemminkäinen ja Tukholman kaupunki ovat sopineet vaativan kaupunki-infrastruktuurin rakentamisesta Norra Djurgårdsstadenin uudella asuinalueella Tukholmassa. Rakentaminen alkaa joulukuussa 2016 ja päättyy huhtikuussa 2018. Hankkeen arvo on noin 13 miljoonaa euroa.

Urakkaan kuuluvat nykyisen öljylaiturin purkaminen, kaivutyöt, pilaantuneen maan käsittely, betonityöt ja paalutus sekä uusien teiden rakennus ja päällystys. Paalutustyöt tehdään vedessä.

Norra Djurgårdsstaden on osa kaupunkikehityshanketta, jossa Tukholman eteläsatama muutetaan asuinalueeksi. Aiemmin alueella oli kaasuntuotantoa ja muuta teollisuustoimintaa. Vuonna 2030 uudella asuinalueella asuu 12 000 ja työskentelee 35 000 ihmistä.

”Norra Djurgårdsstadenin hanke on erinomainen esimerkki kaupunkikehittämisestä, ja osallistumme siihen erittäin mielellämme. Vankka kokemuksemme vaativista kaupunkien infrastruktuurihankkeista auttaa meitä toteuttamaan hankkeen alueen lauttaliikennettä häiritsemättä”, kertoo Lemminkäisen infraprojektit-liiketoimintasegmentin johtaja Harri Kailasalo.

Lemminkäinen rakentaa maanalaisen toriparkin Seinäjoelle

Lemminkäinen ja Seinäjoen kaupungin omistama Seipark ovat sopineet uuden maanalaisen parkkihallin rakentamisesta Seinäjoelle. Työt alkoivat marraskuun 2016 alussa ja valmistuvat joulukuun 2017 lopussa. Urakan arvo on 8,4 miljoonaa euroa.

Parkkihalli rakennetaan Seinäjoen keskustorin alle, ja sinne tulee noin 200 autopaikkaa yhteen tasoon. Kulkuyhteydet parkkihalliin sijoittuvat urakan yhteydessä rakennettavaan toriterminaaliin sekä lähikiinteistöihin. Urakkasopimukseen sisältyy maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen, talotekniikka, jännitettyjen rakenteiden suunnittelu sekä kaivannon tuennan suunnittelu.

“Urakoitsijaa valitessamme Lemminkäinen erottui edukseen vaiheistetulla toteutussuunnitelmalla, joka huomioi erityisen hyvin sen, että työmaan keskeisestä sijainnista ihan kaupungin ytimessä huolimatta alueen yrityksillä ja kaupunkilaisilla on edellytykset toimia melko normaalisti rakennustöiden ajan”, kertoo Seiparkin toimitusjohtaja Mika Mäntykoski.

”Kyseessä on paikallisesti merkittävä hanke. Parkkihallin rakentaminen on jo mahdollistanut kolmen uudisrakennuksen aloitukset ja mahdollistaa muutakin uutta rakentamista alueella”, kertoo infraprojektien Suomen toimintojen johtaja Risto Kupila Lemminkäiseltä.

Lemminkäinen rakentaa Nepenmäen koulun Joensuuhun

Lemminkäinen ja Joensuun kaupunki ovat sopineet Nepenmäen koulun rakentamisesta Joensuuhun. Työ suoritetaan jaettuna urakkana, jossa Lemminkäinen vastaa rakennusteknisistä töistä. Työt alkavat syksyllä 2016 ja päättyvät kesällä 2018. Hankkeen kokonaisarvo on 22,7 miljoonaa euroa, josta Lemminkäisen osuus on 13 miljoonaa euroa.

Joensuuhun rakennettavan Nepenmäen yhtenäiskoulun uudisrakennus on kerrosalaltaan 10 745 m2, ja sitä käyttää noin 700 koululaista ja sata henkilökunnan edustajaa. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan kirjasto sekä liikunta-, vapaaopisto- ja nuorisotoiminnan tiloja käyttöasteen nostamiseksi mahdollisimman suureksi.

”Pyrimme saamaan tiloista pedagogisesta näkökulmasta joustavat ja monikäyttöiset. Tämän päivän uuteen oppimisympäristöön kuuluvat myös muun muassa uudella teknologialla varustetut erikoisluokat. Meillä on positiivisia kokemuksia Lemminkäisen osaamisesta Karhunmäen kouluhankkeen yhteydessä”, sanoo Joensuun tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen.

Lemminkäinen rakentaa parhaillaan Joensuussa myös kuutta asuinkerrostaloa.

Lemminkäinen louhii maanalaisen jätevesipuhdistamon Mikkeliin

Lemminkäinen ja Mikkelin vesilaitos ovat sopineet Mikkelin uuden maanalaisen jätevesipuhdistamon kalliorakennusurakan toteuttamisesta. Työt alkavat syyskuussa 2016 ja valmistuvat kesäkuussa 2018. Urakan arvo on 12,3 miljoonaa euroa.

Urakkasopimukseen sisältyy Metsä-Sairilan alueelle tulevan jätevesipuhdistamon louhinta ja kalliotilojen lujittaminen sekä ajoluiskan ja luolaan tulevien betonirakenteiden rakentamista. Lemminkäinen louhii urakan aikana yhteensä noin 160 000 kiintokuutiometriä kalliota uuden puhdistamon tieltä.

”Uudesta puhdistamosta on tulossa yksi Euroopan tehokkaimmista ja moderneimmista jätevesipuhdistamoista. Olemme tyytyväisiä, että saimme kokeneen ja luotettavan kalliorakentajan toteuttamaan yhden hankkeen isoimmista urakkakokonaisuuksista. Uskomme, että tämä on eduksi koko hankkeelle”, kertoo Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.

”Maanalainen jätevesipuhdistamo rakennetaan Metsä-Sairilan jätehuoltoaseman yhteyteen, jossa teimme aiemmin tänä vuonna urakan valmistelevia töitä. Varmistamme, että jätehuoltoaseman toimintaa häiritään mahdollisimman vähän”, kertoo Lemminkäisen infraprojektit-liiketoimintasegmentin johtaja Harri Kailasalo.

Lemminkäinen rakentaa murskauslaitoksen Jällivaaraan, Pohjois-Ruotsiin

Lemminkäinen ja Boliden ovat sopineet murskauslaitoksen rakentamisesta Aitikin kaivokselle Jällivaaran kaupungin alueelle, Pohjois-Ruotsiin. Työt alkavat kesäkuussa 2016 ja valmistuvat kesäkuussa 2017.

Lemminkäinen vastaa toteutuksesta hankkeessa, joka sisältää betonityöt, maarakentamisen ja teräsrakenteet. Boliden Aitik on yksi Euroopan suurimpia kuparikaivoksia.  Uusi, tehokas murskauslaitos rakennetaan jo käytössä olevan laitokseen viereen, mikä mahdollistaa tuotannon kasvattamisen.

”Teollisuusrakentaminen on yksi erikoisosaamisalueemme vaativan infrarakentamisen alalla, ja meillä on ilo jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä Bolidenin kanssa. Esimerkiksi vuonna 2015 rakensimme Aitikin kaivokselle vedenpumppausaseman”, kertoo liiketoimintasegmentin johtaja Harri Kailasalo Lemminkäiseltä.

Lemminkäinen urakoimaan Moskovan uutta kehätietä

Lemminkäinen ja venäläinen OOO MOISS ovat sopineet tieosuuden perusparannuksesta ja leventämisestä moottoritieksi osana Moskovan uutta kehätietä, Central Ring Roadia. Työt aloitetaan välittömästi ja urakan arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2017. Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen arvoa julkisteta.

Nyt sovittu Lemminkäisen osuus on 8 kilometriä pitkä, ja urakka sisältää sekä maarakennus- että päällystystyöt. MOISS toimii pääurakoitsijana projektissa, ja Lemminkäinen aliurakoitsijana.

Central Ring Road on Moskovan ympäri rakennettava 330 kilometrin pituinen uusi, neljäs ja uloin kehätie. Lemminkäinen on toiminut Moskovan seudulla vuodesta 2009 lähtien päällystäen muun muassa M4- ja M2-moottoriteitä ja siltoja.

Lemminkäinen urakoi Tyksin T3-sairaalan kansirakenteen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kiinteistöjaosto valitsi tänään (17.2.2016) Tyksin T3-sairaalahankkeen kannenrakentamisprojektin urakoitsijaksi Lemminkäinen Infra Oy:n. Urakkamuotona on tavoitehintainen projektinjohtourakka, jonka urakkasumma on 24 993 000 euroa.

Urakkasopimus allekirjoitetaan maaliskuun alussa, jonka jälkeen työt käynnistyvät. Urakka sisältää Tyksin alueen läpi kulkevan Helsinginkadun ja rautatien yläpuolelle rakennettavan kannen perustuksineen ja kantavine pystyrakenteineen sekä rakentamisen aiheuttamat muutokset rata- ja katualueella.

Työ suoritetaan kahdessa päävaiheessa ja se vaikuttaa katualueen liikenteeseen väliaikaisina liikennejärjestelyinä.

Kansiurakka on kokonaisuudessaan valmis 30.11.2017. Sairaalan rakentaminen kansirakenteen päälle alkaa hankkeen yleisaikataulun mukaan elokuussa 2017. Kannen laajuus on 9 000 neliömetriä.

Kannen projektinjohtourakka kilpailutettiin neuvottelumenettelyllä, johon osallistui viisi yritystä.

 

Lemminkäinen rakentaa Turun uuden palloiluhallin

Lemminkäinen rakentaa Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle uuden palloiluhallin. Rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2016 ja valmistuvat loppuvuodesta 2017. Töiden kokonaislaajuus on noin 9 580 bruttoneliötä ja hankkeen kokonaisarvo noin 15 miljoonaa euroa.

Uusi palloiluhalli rakennetaan niin sanotulle Triviumin tontille Turun Lemminkäisenkadulle. Lemminkäinen vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta. Rakennukseen tulee tilat 2 500 hengen katsomolle sekä kansainvälisten lentopallopelien vaatima 12,5 metrin tilakorkeus.

”Uusi palloiluhalli lisää entisestään Turun vetovoimaa. Saamme lentopallon kansainväliset mitat täyttävän peliareenan, jossa voi pelata lentopallon lisäksi muun muassa koripalloa, käsipalloa, salibandya ja futsalia sekä voimistella”, sanoo toimitusjohtaja Mikko Lehtinen Turun Teknologiakiinteistöt Oy:stä.