Lujatalo urakoi Wärtsilän Smart Technology Hubin Vaasaan

Wärtsilä STH

Kyseessä on 200 miljoonan euron kokonaisuus, josta rakentamisen ja talotekniikan osuus on 130 miljoonaa euroa. Rakennustyöt käynnistyvät alkusyksystä 2019.

Lujatalo on valittu Vaasaan rakennettavan Wärtsilän tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen Smart Technology Hubin urakoitsijaksi. Smart Technology Hubin ja siihen liittyvän toimistorakennuksen yhteenlaskettu investointiarvo on noin 130 miljoonaa euroa. Varsinainen rakentaminen alkaa maanrakennustöiden jälkeen alkusyksystä 2019.

Vaasan Vaskiluotoon rakennettavan  uuden Smart Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Varsinaisen Smart Technology Hubin rakennusala on yli 58.000 brm2. Sen lisäksi rakennetaan erillinen toimistorakennus, jonka rakennusala on noin 15.000 brm2.

Tavoitehintaisena projektinjohtourakkana toteutettavasta hankkeesta vastaa Lujatalon Pohjanmaan alueyksikkö, jolla on kokemusta suurien hankekokonaisuuksien onnistuneesta läpiviennistä. Viimeisimpänä teollisuusrakentamisen referenssinä yksiköllä on Seinäjoelle vuosi sitten valmistunut Finn-Powerin tehdas sekä vastikään luovutettu ABB:n KT tehdasrakennuksen saneeraus toimitiloiksi. Smart Technology Hubin rakentaminen tulee työllistämään Vaasassa 250-300 rakentamisen ammattilaista – niin Lujatalon omaa henkilöstöä kuin alihankkijoita.

“On hienoa, että pääsemme nyt rakentamaan Smart Technology Hubia kestävän rakentamisen edelläkävijän, kotimaisen Lujatalon kanssa. Olemme kevään aikana kilpailuttaneet urakan ja saatujen tarjousten sekä referenssien perusteella on tehty erittäin tarkka arviointi eri vaihtoehdoista. Lujatalolla oli tarjota paras kokonaisratkaisu, jonka toteuttaminen on mahdollista suunnitellussa aikataulussa. Uskomme tällä valinnalla olevan myös positiivisia alueellisia työllisyysvaikutuksia rakennusprojektin aikana”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki.

”Tämän tyyppiset hankkeet ovat leipälajiamme. Olemme olleet mukana useissa mittavissa rakennushankkeissa varsinkin pääkaupunkiseudulla. Rakentamisen vaatimukset ovat meillä selkärangassa. Tämänkaltaisissa hankkeissa suunnittelijat ovat myös pääroolissa. Vaikka näin suuriin hankkeisiin hyvin soveltuvan PJU-urakan periaatteiden mukaan suunnittelun vastuu kuuluukin tilaajalle ja avustaminen on urakoitsijan tehtävänä, on tämän urakkamuodon keskeisin asia yhdessä tekeminen”, sanoo Lujatalon Pohjanmaan aluejohtaja Heimo Hantula.

Tilaaja painotti kokemusta toteuttajajoukkuetta valittaessa. Hantulan mukaan vaativissa rakennushankkeissa rakentajan ja rakennuttajan osaaminen tulee olla tasapainossa, jotta balanssi säilyy.

Vaatimuksena oli myös tietomallintaminen, joka muuttaa vauhdilla totuttuja ja perinteisiä toimintatapoja rakennusalalla. Lujatalossakaan ei ole jääty sen osalta paikoilleen, vaan kehitystyöhön on panostettu valtavasti.

”Olemme jo vuodesta 2015 alkaneet rakentamaan sisäistä organisaatiotamme siten, että tietomallinnus saadaan otettua haltuun eri liiketoimintayksiöissämme. Olemme jo nyt ottaneet uutta teknologiaa käyttöön – yhtenä esimerkkinä RIB iTWO, markkinoiden johtava 5D-järjestelmä. Samaan aikaan viemme toimintojen muutosprosessia eteenpäin eli sitä, miten teknologia otetaan mukaan eri toiminnoissa.”, sanoo Hantula.

 

Lujabetoni on valittu betonitoimittajaksi Lahden ohitustie -hankkeeseen

launeen-eritasoliittyma-cc-88

Lujabetoni on tehnyt sopimuksen Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n muodostaman Valtari-allianssin kanssa 60.000 – 70.000 kuutiometrin betonitoimituksesta Lahden ohitustie -hankkeeseen. Sopimus allekirjoitettiin 18.5.2018 ja betonitoimitukset alkavat kesäkuussa. Sopimus on Lujabetonille erittäin merkittävä, sen myötä Lujabetonin Lahden tehtaan vuosivolyymit moninkertaistuvat. Tilauksen myötä Lujabetoni investoi uuteen tehokkaaseen mobiiliin valmisbetonitehtaaseen turvatakseen riittävän suuren toimituskapasiteetin kohteessa.

Lujabetoni toimittaa valmisbetonit yhteen tämän hetken mittavimmista maantiehankkeista. Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Liikennevirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta solmivat lähes 50 vuotta vireillä olleen hankkeen toteuttamissopimuksen keväällä 2017.

Lahden eteläisen kehätien Lahden pää sisältää useita teknisesti vaativia rakennuskohteita. Lujabetonin betonitoimitukset koostuvat paalulaatoista, siltojen betoneista, kallioon louhittavan Liipolan kalliotunnelin ruiskubetonista sekä Patomäen betonitunnelin betoneista. Betonitoimitusten laajuutta hankkeessa kuvaa se, että sen betonimäärillä hoidettaisiin koko Lahden talousalueen normaali betonitarve lähes kahden vuoden ajan.

Kohteessa tarvittavat betonilaadut sisältävät korkeita lujuus- sekä rasitusluokkavaatimuksia. Betonin laatua valvotaan sekä tehtaalla että valukohteissa. Kohteessa tärkeintä on hyvä toimituskapasiteetti sekä –varmuus. – Suuria valuja saattaa olla käynnissä samanaikaisesti useassa eri valukohteessa ja toimitusten täytyy onnistua oikea-aikaisesti sekä suunnitelmien mukaisesti, kertoo Lujabetonin Etelä-Suomen aluepäällikkö Anssi Tiukka.

Kaikki Lujabetonin toimittamat betonit toimitetaan Lujabetonin Lahden tehtaalta, jonka kapasiteetin lisäksi Lujabetoni investoi uuteen siirrettävään mobiilitehtaaseen. Nyt hankinnassa oleva siirrettävä tehdas on iso ja tehokas, 3,3 msekoittimella varustettu tehopakkaus, joka mahtuu kuitenkin pieneen tilaan ja on näin ollen tarkoitukseen erityisen sopiva.

– Olemme hankkimassa korkeakapasiteettista liikkuvaa betonitehdasta, jolle meillä on käyttöä myös tulevaisuudessa, kertoo Anssi Tiukka. – Tehdas on mahdollista siirtää joustavasti paikasta toiseen tarpeen mukaan ja saamme näin lisää toimintakykyä ja kapasiteettia.

Kohteen betonitoimitukset alkavat kesäkuussa ja heinäkuussa päästään tositoimiin paalulaattojen osalta. Lujabetonin betonitoimitukset jatkuvat aina vuoteen 2020 asti.

Lujabetonin jättitehdas Kärsämäellä laajenee merkittävästi

DCIM100MEDIADJI_0078.JPG

Lujabetonin vuonna 2014 hankkima, Suomen suurimpiin kuuluva betonituotteita sekä seinä- ja parveke-elementtejä valmistava Kärsämäen tehdas hakee kasvua nykyiseen elementtituotantoon ja investoi tehtaan merkittävään laajennukseen. Voimakas kerrostalorakentamisen kasvu siivittää tehtaan laajennusta, jonka tavoitteena on jopa 120 000 m2 tuotantokapasiteetin saavuttaminen. Täydellä kapasiteetilla tehdas työllistää yli 100 henkeä pääosin vakituisissa työsuhteissa.

Betonituotteita ja –elementtejä valmistava Pohjois-Pohjanmaan Kärsämäen elementtitehdas on koko toimintansa ajan kasvattanut tasaisesti elementtituotannon määrää ja tuotantoprosesseja on hiottu tehokkuuden maksimoimiseen. Nykyaikaiset ja hyväkuntoiset 16 000 neliömetrin hallitilat ovat tarjonneet hyvät puitteet Lujabetonin elementtituotannon huomattavalle laajentamiselle.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä vuonna 2014 tekemäämme Kärsämäen modernin tehtaan investointiin, kertoo Lujabetonin betonituoteyksikön johtaja Juha Kinnunen. – Nyt tehdaslaajennusta kaivataan kipeästi, sillä tehdas toimii täydellä kapasiteetilla ja historiallisen pitkällä tilauskannalla, Kinnunen kertoo. Tavoitteena tehdaslaajennuksen jälkeen on tuotantokapasiteetin nosto 70 000 elementtineliömetristä jopa 120 000 neliömetriin vuodessa. Tehtaan kapasiteetti mahdollistaa useiden kymmenien kerrostalokohteiden elementtitoimitukset vuositasolla. ­– Tulevaisuudessa voimme valmistaa alle viikossa normaalin kerrostalon seinät ja parvekkeet, toteaa Kinnunen.

Suotuisat tulevaisuuden näkymät ja tämänhetkiset asuntotuotannon määrät ovat jouduttaneet päätöstä tehtaan laajennuksesta. Kärsämäen tehtaalta toimitetaan betonielementtejä asuntorakentamiseen kaikkialle Suomeen, pääosin kasvukeskuksiin ja erityisesti nopeasti kasvavalle pääkaupunkiseudulle.

Tehtaan laajennus tehdään usealla erillisellä investoinnilla. Uusia tiloja ja kiinteitä muottipaikkoja rakennetaan, tuotannon virtoja optimoidaan sekä varastoinnin kapasiteettia lisätään. Tehtaalle palkataan myös lisää työvoimaa nykyisestä noin 75 työpaikasta, päätyen yli sataan työpaikkaan. Lujabetonin strategiana on rakentaa omalla, osaavalla työvoimalla ja työsuhteet ovat pääasiallisesti vakituisia.

– Kärsämäen alkuperäinen investointi on osoittautunut kannattavaksi ja se on kantanut hyvää hedelmää. Laajennustoimenpiteillä Kärsämäen tehtaasta tulee entistä tehokkaampi parveke- ja seinäelementtitehdas ja vielä jää mahdollisuuksia laajentumiseen tulevaisuudessakin, Kinnunen sanoo.

Huhtikuussa 2017 alkava tehtaan laajennus ei tule vaikuttamaan nykytuotantoon, joka on täydessä käynnissä koko rakentamisen ajan. Laajennuksen on määrä valmistua alkuvuodesta 2018.

Suomalaiselle LujaBetomixille iso valmisbetonitilaus Pietarissa

Lujabetonin ja Ruduksen yhteisomistuksessa oleva yritys, Venäjän markkinoilla toimiva LujaBetomix, on saanut jälleen merkittävän valmisbetonitoimituksen, nyt Lemminkäisen urakoimiin kahteen kerrostalokohteeseen Pietarissa. Suurkohteisiin menee betonia yhteensä reilut 115000 kuutiota, mikä vastaa suurimpien yksittäisten suomalaisten rakentamiskohteiden kokoa.

Kyseessä on Lemminkäisen urakoimat kaksi suurta asuinkerrostalokohdetta Pietarissa, toinen Pietarin eteläosassa ja toinen aivan Pietarin keskustan tuntumassa. Kohteiden yhteenlaskettu kerrosneliömäärä on 170000 m2. Rakennuttajilla markkinoinnissa olevat kohteet ovat Lemminkäiselle kilpailu-urakoita, joissa Lemminkäinen toimii pääurakoitsijana.

Reilun 115000 kuutiometrin valmisbetonikauppa on LujaBetomixille erittäin merkittävä ja volyymiltään poikkeuksellisen suuri. Suomen mittakaavassa valtava betonitoimitus ei vaadi LujaBetomixilta erityisjärjestelyitä. – Pystymme uskottavasti tarjoamaan näin suuren toimituksen, sillä yhteisyrityksemme seitsemän tehtaan verkoston ansiosta voimme toimittaa betonia useilta tehtailta yhtä aikaa tarpeen vaatiessa.

Kahden suomalaisen betoniyrityksen yhteisyritys vaikuttaa olevan hyvä ratkaisu Venäjän markkinoilla onnistumiseen. – Yhdessä hyödymme Pietarin valtavasta betonimarkkinasta ja hyvänä pysyneestä rakentamisen tahdista, sanoo Ruduksen tuotantojohtaja Pasi Huttu.

– Nyt tehty kauppa on LujaBetomixille ihanteellinen, sillä toimiminen luotettavan rakennuttajan kanssa minimoi Venäjällä tärkeää luottoriskiä. – Lemminkäinen on meille iso ja luotettava asiakas, jonka kanssa teemme mielellämme yhteistyötä, sanoo Lujabetonin valmisbetoniyksikön johtaja Markus Haatainen.

Lemminkäisen Venäjän rakentamisesta vastaavan Juha Vätön mukaan rakentamisen markkina Venäjällä on haastava ja arvaamaton. Laadun, toimitusten ajantasaisuuden sekä hinnan varmistaminen luotettavan toimijan kanssa on näin ollen ensiarvoisen arvokasta. – Meidän on pystyttävä luottamaan täsmällisiin toimituksiin ja aikatauluihin, sanoo Vättö. – Arvostamme suomalaista betonikumppania LujaBetomixia, jonka kanssa olemme saaneet tehdä hedelmällistä yhteistyötä aiemminkin. Luottamus ja yhteinen sävel luovat tällekin kaupalle vakaan pohjan, Vättö korostaa.

Käynnissä ovat nyt ensimmäisen kohteen paalutus- ja erilaiset pohjatyöt ja betonia aletaan toimittamaan kohteeseen vielä joulukuussa. Kohteet pääsevät varsinaisesti vauhdilla käyntiin alkuvuonna Venäjän juhlapyhien jälkeen ja niiden on määrä valmistua vuonna 2018.

Lujabetoni on Keski-Suomen uuden keskussairaalan betonitoimittaja

Lujabetoni on valittu Keski-Suomen uuden keskussairaalan betonitoimittajaksi. Yhdessä HB-Betoniteollisuuden kanssa Lujabetoni toimittaa keskussairaalan betonitarpeisiin yhteensä lähes 40.000 kuutiota valmisbetonia. Kyseessä on Lujabetonin Jyväskylän tehtaan kautta aikojen suurin valmisbetonitoimitus. Kohteen rakentaja on SRV.

Vaiheittain vuoteen 2020 mennessä valmistuva uusi sairaala rakennetaan Keski-Suomen nykyisen keskussairaalan läheisyyteen Jyväskylän Kukkumäelle. Pääosin erikoissairaanhoidon käyttöön tulevista sairaalan tiloista osa varataan Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon käyttöön.

Lujabetoni toteuttaa Keski-Suomen sairaalan betonitoimitukset yhdessä HB-Betoniteollisuus Oy:n kanssa siten, että Lujabetoni on kohteen päätoimittaja HB-Betonitellisuuden toimiessa alihankkijana.

– Kohteen ollessa näin suuri, päädyimme yhteistyöhön HB-Betoniteollisuuden kanssa betonitoimituksissa tilaajan asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi, sanoo Lujabetonin Jyväskylän tehdaspäällikkö Jukka Saramäki. Yhteistyöllä varmistamme katkeamattomat betonitoimitukset kriittisimpinäkin aikoina. – Lisäksi yhteistyö takaa nykyisten vuosisopimusasiakkaiden betonitoimitukset jouhevasti ilman katkoksia koko sairaalan rakentamisen ajan, Saramäki sanoo.

Betonitoimitukset kohteeseen on aloitettu marraskuussa 2016. Kuhunkin käyttötarkoitukseen soveltuva betoni menee mm. pohjatöihin, runkoon, lattioihin ja seiniin. Kohteen säteilysuojausseiniin toimitetaan myös erityisen vaativaa raskasbetonia, josta Lujabetonilla on erikoisosaamista ja referenssinä Kuopion yliopistollisen sairaalan säderakennusten seinien betonointi. Raskasbetonin tiheys on noin puolitoistakertaista tavalliseen betoniin verrattuna ja se painaa lähes 4000 kg/m³. Erikoiskiviaineksena tässä vaativassa betonissa käytetään Kiirunan rautamalmia.

Kohdetta viedään eteenpäin panostaen erityisesti betonointitöiden laadunvalvontaan ja loppulaadun seurantaan 100 %:sti onnistuneiden kantavien rakenteiden varmistamiseksi. Hyvä yhteistyö päätoteuttajan sekä HB-Betoniteollisuuden kanssa varmistavat laadukkaan lopputuloksen betonitöiden osalta. Hanke työllistää täyspäiväisesti yhden betoniasiantuntijan työmaan laadunvalvontaan.

– Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöratkaisuun Lujabetonin kanssa uuden sairaalan valmisbetonitoimituksissa ja uskomme sen hyödyttävän suuresti myös tilaajaa. Betoniasemamme sijainti aivan työmaan vieressä varmistaa betonitoimituksien joustavuuden ja nopeuden. Lisäksi mahdollisuus toimittaa betonia kahdelta asemalta yhtä aikaa antaa työmaalle vapaammat kädet suunnitella valuaikataulujaan, sanoo tuotepäällikkö Jarmo Manninen HB-Betoniteollisuudesta.

Uuden sairaalan rakentaminen tuo Lujabetonin Jyväskylän tehtaalle hyvän peruskuorman kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Hanke työllistää myös logistiikan osalta, sillä lisäkapasiteettia tullaan tarvitsemaan kuljetusmäärien nostoon kiireisimpinä aikoina.

– Jo uusi sairaala itsessään tuo positiivisen vaikutuksen Jyväskylän alueelle, sanoo Saramäki. Muutenkin  Jyväskylän alueella rakentaminen on hyvissä kantimissa. Rakentamisessa on tapahtunut hyviä asioita ja ilmassa on selkeästi positiivista virettä ja tekemisen meininki, Saramäki summaa.

Lujabetoni: Suomen historian suurin paalutusprojekti valmis

biotuotetehtaan-rakennustyo-cc-88maa-10.9.2015

Lujabetoni on toimittanut Äänekoskelle valmistuvaan maailman ensimmäiseen Metsä Groupin biotuotetehtaaseen paaluja historiallisen suuren määrän, yhteensä noin 195 kilometriä, josta betonipaalujen osuus on yli 135 kilometriä.

Äänekoskelle rakennettavan Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehtaan vuosi sitten aloitetut paalutoimitukset on saatu pääosin päätökseen toukokuussa. Tehdaskokonaisuuden paalutustyö oli valtava voimannäyte onnistuneista yhteistyökuvioista eri toimijoiden kesken.

Yhteissummaltaan Suomen suurin paalutusprojekti toteutettiin työyhteenliittymän tapaisella toimintamallilla, jossa Lujabetoni urakoi kohdetta usean lyöntipaalutusurakoitsijan ja yhden porapaalu-urakoitsijan kanssa yhteistyössä.

Paalujen suuresta määrästä johtuen niiden liikuttelu alueella suunniteltiin ja aikataulutettiin tarkasti. Tehtaan perustuksiin upotettiin betoni- ja teräspaaluja yhteensä noin 17 000 pisteeseen. Kohteen paalujen kantavuus on niin suuri, että niiden varaan voisi perustaa jopa 5000 omakotitaloa, eli lähes kaikki Suomen vuodessa rakennettavat omakotitalot.

– Paalutustyö alueella, jossa oli toiminnassa oleva tehdas ja jossa työskenteli satoja työntekijöitä saman aikaisesti asetti omat haasteensa onnistumiselle, kertoo Lujabetonin tehdaspäällikkö Tuomo Eilola. Parhaimmillaan työmaalla työskenteli 12 paalutuskonetta yhtä aikaa. Eilolan mukaan olosuhteet huomioon ottaen haasteisiin pystyttiin vastaamaan hyvin erittäin ammattitaitoisen työvoiman ja Lujabetonin paalujen suuren valmistuskapasiteetin ansiosta.

Lujabetonin Haapajärven tehtaalle biotuotetehtaan paalutustyö toi vilkkaan syksyn sekä tasaisen työllisyyden koko vuoden ajaksi. Tuomo Eilola sanoo onnistumisen valtavassa paalutoimituksessa olevan Lujabetonille hyvä referenssi tulevaisuuden projekteja ajatellen. – Tiesimme, että pystymme suoriutumaan näin haastavasta projektista. Onnistuminen toi koko henkilöstöllemme entistä enemmän tietotaitoa ja osaamista, Eilola kertoo.

Biotuotetehtaan rakentaminen on alkanut huhtikuun 2015 lopulla ja tehdas käynnistyy syksyllä 2017. Rakennusajan työllistävä kokonaisvaikutus on yli 6 000 henkilötyövuotta.

Lujabetoni toimittaa betonielementit Itäkeskuksen uuteen kauppakeskukseen

koko-tyo-cc-88maa-i3-1.2.2016

Kuva i3-työmaalta

Lujabetoni Oy toimittaa betonielementit Keskon uuteen kaupunkikeskukseen uudistuvassa Itäkeskuksessa. Keskukseen tulee 50 000 m2 liiketilaa ja 2000 autopaikkaa. Vaiheen I urakan arvo on lähes 12 milj. euroa ja se koostuu yli 5700:sta asennettavasta tuotteesta.

Itäkeskuksen uuden kaupunkikeskuksen ensimmäisen vaiheen työt on aloitettu syksyllä 2015 osin poispuretun vanhan K-citymarketin ja sen pysäköintialueen tilalle.

Lujabetoni  valittiin kohteen runkourakoitsijaksi heinäkuussa 2015. Urakkakilpailun voittamisessa oli hinnan lisäksi merkittävää Lujabetonin tarjoama laaja toteutusvastuu. Urakkaan sisältyvä suunnittelu alkoi syyskuussa ja betonielementtiasennukset aloitettiin tammikuun 2016 alussa. Urakka valmistuu kuluvan vuoden lokakuussa. Lujabetoni toimittaa kohteen kaikki betonielementit sekä runkoon liittyvät teräsrakenteet suunniteltuna ja asennettuna. Kaupunkikeskuksen ensimmäinen vaihe avautuu syksyllä 2017.

Elementtien koko ja suuri määrä sekä kohteen sijainti liikenteen solmupisteessä Itäkeskuksessa vaatii logistiikan tarkkaa hallintaa. Lujabetoni hyödyntää 3D-tietomallia suunnittelun lisäksi kohteen aikatauluseurannassa ja raportoinnissa varmistamaan, että toimitukset sekä siihen liittyvät muut työvaiheet hoituvat asianmukaisesti.

– Olemme harjoitelleet tietomallin hyödyntämistä laajasti useissa merkittävissä kohteissa, sanoo Lujabetonin elementtiyksikön johtaja Kari Turunen. Turusen mukaan suunnittelutyökaluna toimivaa mallia voidaan hyödyntää projektissa laajasti vaihtoehtosuunnittelusta työmaan toteutuksen seurantaan. – Jokainen projekti tarjoaa uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa mallia hyödyntäen, hän sanoo.

– Kesko edellyttää valituilta urakoitsijoilta valmiutta ja halua mallin hyödyntämiseen, kertoo Ruokakeskon rakennuspäällikkö Matti Tapio. Mallin kautta tapahtuvan raportoinnin avulla saamme havainnollisessa muodossa tiedon projektin edistymisestä, Tapio jatkaa.

– Olemme saaneet olla mukana useissa Keskon K-citymarket -hankkeissa, joista Itäkeskus on suurin. Hanke on Lujabetonille merkittävä, sen työllistävä vaikutus on noin 40 miestyövuotta.

Lujabetonin ja VR Trackin yhteistyö betonituotteissa jatkuu

Lujabetonin ja VR Trackin vuonna 2009 käynnistynyt yhteistyö saa jatkoa, kun vuosiksi 2013-2015 tehdyn puitesopimuksen optio jatkaa sopimusta vuosiksi 2016-2017.

Lujabetonilla on vuodesta 2009 alkaen ollut VR Track Oy materiaalipalvelujen kanssa puitesopimus ratateknisten infratuotteiden kuten betonisten kaapelikourujen, kaapelikourujen kansien ja laiturielementtien toimittamisesta Liikenneviraston kohteisiin. Pitkäaikainen yhteistyö on ollut molempia osapuolia tyydyttävää ja tästä osoituksena sopimus jatkuu vuosille 2016-2017.

VR Track on Suomen suurin radanrakentaja ja sen toiminta perustuu nykyaikaisiin materiaaleihin ja kokonaispalvelujen tarjoamiseen. Lujabetoni on vuosien ajan vastannut tarpeisiin ja toimittanut kuhunkin hankkeeseen parhaiten soveltuvia, yhdessä asiakkaan kanssa kehitettyjä betoniratkaisuja. Esimerkkinä yhteisestä kehitystyöstä ovat mm. Lujabetonin kehittämät betoniset pienkaapelikourut, jotka soveltuvat erinomaisesti pienen kaapelitarpeen rataosuuksille.

Merkittävimpiä yhteisiä hankkeita ovat olleet Seinäjoki-Oulu välisen Pohjanmaan radan parantamishanke, jonne toimitettiin mm. kaapelikourut ja -kannet sekä laiturielementit useaan kohteeseen Seinäjoki-Kokkola, Kokkola-Ylivieska ja Ylivieska-Oulu välille. Lisäksi Lujabetonin betonituotteita on toimitettu mm. usean liikennepaikan kunnostuskohteeseen, yhtenä suurimmista Kouvolan ratapihan laiturit, kaapelikourut ja -kannet vuonna 2009.

Ratatekniset infratuotteet valmistetaan Lujabetonin Haapajärven ja Loimaan tehtailla, jonne nämä tuotteet tuotantoteknisesti soveltuvat erinomaisesti. Sopimus tuo tehtaille tärkeää perustuotantoa ja varmistaa siten työllisyyttä paikkakunnilla.

– Olemme iloisia, että yhteistyömme VR Trackin kanssa jatkuu ja että he arvostavat osaamistamme tällä sektorilla, kertoo Lujabetonin betonituoteyksikön johtaja Juha Kinnunen. Odotamme tulevia vuosia toiveikkaina, sillä mm. uusien biotuote- ja selluteollisuuhankkeiden myötä saattaa rakennettavaksi tulla merkittäviäkin ratakohteita, Kinnunen jatkaa.

Lujabetoni aloittaa suuret elementtitoimitukset Äänekosken biotuotetehtaalle

Lujabetoni on saanut merkittävän runkoelementtiurakan Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalle ja se aloittaa betonielementtien toimitukset joulukuussa voimalohkon turbiini-, ESP-sähkötila- ja soodakattilarakennuksiin. Toimituksen elementtien betonimäärä on yhteensä n. 5000 m3 ja sen arvo on n. 4 milj. euroa.

Kun lasketaan yhteen Lujabetonin käynnissä oleva, noin 180 kilometrin paalutusurakkatoimitus sekä nyt toimitukseen tulevat betonielementit, ovat Lujabetonin kokonaistoimitukset biotuotetehtaalle todella huomattavat, sanoo Lujabetonin elementtiyksikön johtaja Kari Turunen. Runkoelementtiurakan voittoon vaikutti hintakilpailukyvyn lisäksi toimitusvarmuus.

Vuoden 2015 toukokuussa alkaneen biotuotetehtaan rakentaminen on edennyt aikataulussaan maanrakennus- ja paalutustöistä rungon rakentamiseen. Lujabetonin toimittamat runko- ja seinäelementit sekä ontelo- ja kuorilaatat tulevat biotuotetehtaan turbiinilaitokseen sekä ESP-sähkötilaan.

Elementtitoimitukset aloitetaan Lujabetonin Siilinjärven runkotehtaalta joulukuun puolessa välissä ja ne jatkuvat maaliskuun 2016 loppuun asti. Osa elementeistä valmistetaan Hämeenlinnan Kantolan tehtailla.

Nyt tehty sopimus on merkittävä Siilinjärven runkotehtaalle, jonne toimitus tuo täystyöllisyyden kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. – Kun toimitilarakentaminen näyttää vasta orastavia elpymisen merkkejä, on tämä elementtitoimitus tehtaallemme hyvin tärkeä, sanoo Kari Turunen.

Lujabetonilla on edellytykset ja valmiudet osallistua vielä jatkossakin biotuotetehtaan eri betonirakenteiden valmistukseen. – Joitakin tarjouskyselyitä on vielä tulematta, ja tulemme edelleen tarjoamaan tuotteitamme kohteen jäljellä oleviin projekteihin, jatkaa Turunen.- Biotuotetehdas on pitkästä aikaa iso metsäteollisuuden investointi ja on hienoa, että saamme olla hankkeen rakentamisessa mukana.

Lujabetoni ja Molok yhteistyöhön jätesäiliöiden valmistuksessa

Lujabetoni valmistaa jatkossa Molok Oy:lle kaikki kuitubetoniset syväkeräyssäiliöt.

Lujabetonin Loimaan tehdas on aloittanut kuitubetonisten syväkeräysastioiden valmistuksen Molok Oy:lle 1.6.2015 allekirjoitetun sopimuksen myötä. Erityistä valmistusmenetelmää vaativaa tuotantoa on testattu Loimaan tehtaalla maalis-huhtikuussa ja varsinainen tuotanto on aloitettu toukokuun alussa.

Kotimainen Molok Oy tarjoaa eri käyttäjäryhmille jätehuoltoratkaisuja eri puolilla maailmaa patentoidun ja innovatiivisen SYVÄKERÄYS ® järjestelmän tuotteilla. Valikoima on laajentunut Domino –tuoteperheellä, joka koostuu betonisista neliön muotoisista säiliöistä. Arvion mukaan tänä vuonna betonisyväkeräyssäiliötä valmistetaan 600 – 800 kappaletta.

Teknisesti haasteellinen kuitubetonisten syväkeräysastioiden valmistusprosessi on vakiintunut ja tuotanto saatu optimoitua materiaalien sekä tekniikan testaamisen myötä. Säiliöiden valmistusmenetelmänä on täysin omanlaisensa muottitekniikka, jolla aikaansaadaan sileäpintainen ja ohutseinäinen käyttökohteeseen sopiva 5m³ ja 3m³ kokoinen säiliö. Betoniseinämän paksuus on 2,5 metriä korkean säiliön yläosassa vain 55 mm.

Tuotteen ominaisuuksista erityisen tärkeää on säiliön sileä sisäpinta, jotta säiliön sisällä oleva jätepussi saadaan rikkoutumatta poistettua. – Luonnollisesti betonisäiliön pinnassa ei saa olla halkeamia, jotta kosteus ei pääse sisään säiliöön kertoo Loimaan tehdaspäällikkö Tuomas Vähä-Jaakkola. Kuituvahvisteisesta itsetiivistyvästä massasta valmistuu syväkeräyssäiliöitä seitsemän säiliön päivävauhdilla, joista kaikki menevät suoraan toimituksiin.

– MolokDomino –kuitubetonisäiliöiden kysyntä on jatkuvassa kasvussa, sillä betoni on oivallinen syväsäiliöiden materiaali, kertoo Molok Oy:n toimitusjohtaja Hannu Jokinen.

Molok Oy on myöntänyt Lujabetonille oikeuden käyttää rekisteröityä SYVÄKERÄYS® -nimeä kuitubetonisten syväkeräysastioiden valmistuksessa ja markkinoinnissa.