Turun Harppuunaparkin ja T3-sairaalan betonirakenteissa lujuuspotentiaalia tehokkaalla jälkihoidolla

betoni_infograafi_v2

Betoni valmistetaan huolellisella reseptiikalla

Turun Harppuunaparkin työmaalta poratut kaksi viikkoa lämpöhauteessa säilytetyt koekappaleet saavuttivat VTT:n puristuskokeissa 13–20 MPa lisää lujuutta ja ylittivät vaaditut puristuslujuudet sekä anturoiden että pilareiden osalta. Näidenkin tulosten perusteella Ruduksen Harppuunaparkkiin toimittamassa betonissa ei ole ollut puutteita, vaan kyse on kypsyysasiasta. Myös T3-sairaalan rakenteissa todettiin merkittävää lujuuskasvua (yli 5 MPa), kun betonia jälkihoidettiin lämpöhauteessa.

”Tulokset osoittavat, että betonissa on vielä huomattavasti lujuuspotentiaalia sekä Turun Harppuunaparkin että T3-sairaalan osalta. Riittävä kypsyys ja lujuustaso saavutettaisiin esimerkiksi huputtamalla ja lämmittämällä rakenteita muutaman viikon ajan. Näin tehdään usein viileään aikaan, kun halutaan varmistaa nopea lujuudenkehitys. Valuvaiheessa tehokas jälkihoito on pitää muotteja riittävän kauan paikoillaan tai kääriä esimerkiksi pilarit eristemattoon valumuotin purkamisen jälkeen”, sanoo Ruduksen Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Lehtonen.

Harppuunaparkin betoni on normaalia huokostamatonta rakennebetonia ja ei siten liity P-lukubetonien ilmamääräasiaan. Rudus on tarvittessa valmis avustamaan sekä Harppuunaparkin että T3-sairaalan työmaita jälkihoidon toimenpiteiden harkinnassa.

Betonivalmistajan laadunvarmistustoiminnoissa ei ole todettu puutteita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt betoniasioita. Tapausten välillä ei ole tähän mennessä löydetty sellaista yhtenevää tekijää, joka selittäisi betonin laatuongelmat. Betoninäytteiden lujuusmittaustuloksissa on ollut eroja betoninvalmistajan laadunvarmistusnäytteiden sekä valun jälkeen otettujen näytteiden välillä. Betonivalun työmenetelmissä sekä betonin jälkihoidossa on tapahtunut poikkeamia. Betonivalmistajan laadunvarmistustoiminnoissa ei ole todettu puutteita. Tukes, Rudus ja muut rakennusalan toimijat jatkavat yhteistyössä tutkimuksia.

Suomalaiselle LujaBetomixille iso valmisbetonitilaus Pietarissa

Lujabetonin ja Ruduksen yhteisomistuksessa oleva yritys, Venäjän markkinoilla toimiva LujaBetomix, on saanut jälleen merkittävän valmisbetonitoimituksen, nyt Lemminkäisen urakoimiin kahteen kerrostalokohteeseen Pietarissa. Suurkohteisiin menee betonia yhteensä reilut 115000 kuutiota, mikä vastaa suurimpien yksittäisten suomalaisten rakentamiskohteiden kokoa.

Kyseessä on Lemminkäisen urakoimat kaksi suurta asuinkerrostalokohdetta Pietarissa, toinen Pietarin eteläosassa ja toinen aivan Pietarin keskustan tuntumassa. Kohteiden yhteenlaskettu kerrosneliömäärä on 170000 m2. Rakennuttajilla markkinoinnissa olevat kohteet ovat Lemminkäiselle kilpailu-urakoita, joissa Lemminkäinen toimii pääurakoitsijana.

Reilun 115000 kuutiometrin valmisbetonikauppa on LujaBetomixille erittäin merkittävä ja volyymiltään poikkeuksellisen suuri. Suomen mittakaavassa valtava betonitoimitus ei vaadi LujaBetomixilta erityisjärjestelyitä. – Pystymme uskottavasti tarjoamaan näin suuren toimituksen, sillä yhteisyrityksemme seitsemän tehtaan verkoston ansiosta voimme toimittaa betonia useilta tehtailta yhtä aikaa tarpeen vaatiessa.

Kahden suomalaisen betoniyrityksen yhteisyritys vaikuttaa olevan hyvä ratkaisu Venäjän markkinoilla onnistumiseen. – Yhdessä hyödymme Pietarin valtavasta betonimarkkinasta ja hyvänä pysyneestä rakentamisen tahdista, sanoo Ruduksen tuotantojohtaja Pasi Huttu.

– Nyt tehty kauppa on LujaBetomixille ihanteellinen, sillä toimiminen luotettavan rakennuttajan kanssa minimoi Venäjällä tärkeää luottoriskiä. – Lemminkäinen on meille iso ja luotettava asiakas, jonka kanssa teemme mielellämme yhteistyötä, sanoo Lujabetonin valmisbetoniyksikön johtaja Markus Haatainen.

Lemminkäisen Venäjän rakentamisesta vastaavan Juha Vätön mukaan rakentamisen markkina Venäjällä on haastava ja arvaamaton. Laadun, toimitusten ajantasaisuuden sekä hinnan varmistaminen luotettavan toimijan kanssa on näin ollen ensiarvoisen arvokasta. – Meidän on pystyttävä luottamaan täsmällisiin toimituksiin ja aikatauluihin, sanoo Vättö. – Arvostamme suomalaista betonikumppania LujaBetomixia, jonka kanssa olemme saaneet tehdä hedelmällistä yhteistyötä aiemminkin. Luottamus ja yhteinen sävel luovat tällekin kaupalle vakaan pohjan, Vättö korostaa.

Käynnissä ovat nyt ensimmäisen kohteen paalutus- ja erilaiset pohjatyöt ja betonia aletaan toimittamaan kohteeseen vielä joulukuussa. Kohteet pääsevät varsinaisesti vauhdilla käyntiin alkuvuonna Venäjän juhlapyhien jälkeen ja niiden on määrä valmistua vuonna 2018.

Rudukselta mittavat toimitukset Kehä I:n ja Kaitaan metrotunnelin infraurakoihin

SRV Infra Oy ja Rudus Oy ovat sopineet valmisbetonin, kiviaineksen, luonnonkivi- ja betonituotteiden sekä betoniputkien ja kaivojen toimituksista  Kehä I Keilaniemessä -rakennushankkeen ensimmäiseen vaiheeseen.

Lisäksi SRV Infra ja Rudus ovat sopineet valmisbetonin ja kiviaineksien toimituksista Kaitaan metrotunnelin rakentamisurakkaan.

Rudus toimittaa vuosina 2016–2018 yhteensä 40 000 kuutiota valmisbetonia työmaille.

Rudus Maisematuotteet toimittaa samoihin kohteisiin monipuolisesti luonnonkivi- ja betonituotteita. Kivityöt alkavat heinäkuun 2016 alussa ja jatkuvat vuodelle 2017. Luonnonkivituotteina projektissa ovat noppakivet, nupukivet, graniittilaatat, seulanpääkivet, reunakivet, istutusaltaat ja portaat. Betonisista maisematuotteista toimitetaan Kartanokiveä ja Louhikiveä.

Kehä I Keilaniemessä -rakennushanke käynnistyi tammikuussa 2016. Hankkeessa Kehä I siirretään tunneliin maan sisään uuden metroaseman vierelle suunniteltujen tornitalojen vuoksi.

Espoon kaupunki toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Urakan toteutuksesta vastaa SRV Infra Oy.

Rakennustyöt tehdään kahdessa vaiheessa. Nyt on menossa ensimmäisen puolikkaan eli noin 220 metrin mittaisen tunnelin rakentaminen. Tien ja tunnelin rakennustyöt ovat käynnissä vuosina 2016–2018. Lopullisesta tunnelista on tarkoitus tulla noin 400 metriä pitkä, mutta tunnelin loppuosa ja kaksi muuta tornitaloa rakennetaan vasta myöhemmin.

SRV Infra vastaa myös länsimetron Kaitaan aseman ja ratalinjan louhintaurakasta. Urakassa louhitaan Kaitaan metroasema ja 1 600 metriä rinnakkaista ratatunnelia, kolme erillistä aseman yhteydessä olevaa kuilua sekä Hyljetien ja Riilahdentien poistumiskuilut. Urakka valmistuu vuoden 2017 lopussa.

Rudus käynnisti Elpo-talotekniikkaelementtien tuotannon Viipurissa

elpo_talotekniikkaelementti_rudus

Elpo-talotekniikkaelementtejä valmistetaan nyt myös Viipurissa. Näissä kuvissa Elpo-elementtejä asennetaan Skanska Talonrakennus Oy:n työmaalla Helsingin Lauttasaaressa.

Rudus Oy on käynnistänyt Elpo-talotekniikkaelementtien tuotannon Viipurissa. Ruduksen Kotkan betonituotetehtaalta on viety Elpo-elementtejä Venäjälle jo yli kymmenen vuoden ajan. Viennin määrä on ollut merkittävää.

– Voimme nyt palvella venäläistä asiakaskuntaa tehokkaammin, kun meillä on paikallista tuotantoa lähempänä sikäläisiä rakennustyömaita. Samalla Kotkan tehtaan toimintaan saadaan lisää joustavuutta, jolla parannetaan suomalaisten asiakkaiden palvelua, toteaa tuoteryhmäjohtaja Kimmo Leimola Rudukselta.

Elpo-talotekniikkaelementti on tehdasvalmis kerrostalon LVIS-nousuputkistoelementti. Elementtiin voidaan sijoittaa kaikki rakennuksissa tarvittavat vesijohdot, lämpöjohdot, viemärit, ilmanvaihtokanavat sekä putkitukset sähkö- ja tietoliikennekaapeleita varten. Betonirunkoon valettu elementti nostetaan työmaalla kerroksittain paikoilleen.

Elpo-talotekniikkaelementtien käyttö vähentää sekä työ- että materiaalikustannuksia sekä lisää myytäviä asuinneliöitä.

Elpo-elementtejä on valmistettu Suomessa yli 30 vuotta. Kotkan tehtaalta elementtejä toimitetaan kaikkialle Suomeen.

 

Jo viisi miljoonaa tonnia Betoroc-mursketta

1.rudus_betoroc_5miljoonaa

Ruduksen kehittämää Betoroc-betonimursketta on toimitettu jo yli viisi miljoonaa tonnia eri infrarakentamisen työmaille. Tällä hetkellä yksi suurimmista on Kreate Oy:n urakoima Kehä I Kivikontien toinen rakennusvaihe. Sinne Betrocia toimitetaan kaikkiaan noin sata tuhatta tonnia.

Ruduksen kasettiauto kaartaa Helsingissä Kehä I:llä Kivikon eritasoliittymän työmaalle. Lastina on Ruduksen tuotteistamaa Betoroc-mursketta, joka on syntynyt betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuotteena.

Tälle työmaalle Betorocia toimitetaan kaikkiaan lähes 100 000 tonnia, jonka myötä Betorocia on Suomessa käytetty tähän mennessä viisi miljoonaa tonnia. Betorocin käytöstä on jo yli kahdenkymmenen vuoden kokemukset, sillä ensimmäiset rakennuskohteet tehtiin jo 1990-luvulla. Tämän vuoden tuotanto on reilut 400 000 tonnia.

– Käytämme Kivikon projektissa Betoroc-mursketta Kehä I:n, katujen ja kevyen liikenteen väylien jakaviin kerroksiin, kertoo työnjohtaja Aki Putto Kreate Oy:stä. Kreate vastaa Kehä I Kivikontien toisen rakennusvaiheen infraurakoinnista.

Aki Putto on hyvin tyytyväinen Betorocin käyttöön.

– Betorocin käyttö vaatii hyväksynnät, mutta totta kai se kannattaa. Betoroc korvaa luonnon kiviaineksia, mutta on tuotteena vähintäänkin vastaava, Putto sanoo.

– Betoroc-musketta tuodaan työmaallemme Rudus Kierrätyksen Länsisalmen ja Konalan toimipisteestä. Molemmat ovat noin kymmenen kilometrin etäisyydellä. Luonnon kiviaineksia pitäisi kuljettaa Etelä-Suomeen huomattavasti kauempaa, Putto toteaa.

Betoroc kalliomursketta edullisempaa

Kivikontien toisen rakennusvaiheen rakennuttajina toimivat Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Liikennevirasto.

– Betoroc on tuotteena erittäin hyvä, muun muassa sen kantavuus on erinomainen. Betonimurskeen käyttö tulee varmasti lisääntymään, onhan se myös kierrätystuote,  toteaa projektinjohtaja Juhani Mäkinen HKR:ltä.

2.-rudus_betoroc_kreate_putto

– Kivikon urakassa käytämme Betorocia jakavissa kerroksissa. Se korvaa luonnon kiviaineksia ja on teknisiltä ominaisuuksiltaan vähintäänkin yhtä hyvää, työnjohtaja Aki Putto Kreate Oy:stä sanoo.

Kivikon projektissa betonimurske oli mukana jo tarjouspyynnön työselostuksessa. Siinä todettiin muun muassa, että jakavassa kerroksessa voidaan käyttää Tiehallinnon julkaisun ”Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa” mukaisten BEM I ja BEM II luokkien betonimurskeita. Betonimurskeen on oltava CE-merkittyä ja sen tulee täyttää MARA-asetuksen vaatimukset.

– Betoroc on ollut hieman edullisempaa kuin esimerkiksi kalliomurske eli se on näkynyt saamissamme tarjoushinnoissa. Urakoitsija on myös ollut tyytyväinen tuotteen toimitusvarmuuteen ja sen helppoon käsiteltävyyteen, Juhani Mäkinen lisää.

Työtä liikenteen lomassa

Tämän rakennusvaiheen työt aloitettiin Kivikossa syksyllä 2014 ja urakka valmistuu syksyllä 2016.

– Kehä I:n vilkas liikenne antaa haastetta muuten normaalille infraurakalle. Tästä ajaa ohi noin 60 000 autoa vuorokaudessa. Työt ja logistiikka täytyy suunnitella muun liikenteen ehdoilla, Aki Putto huomauttaa.

– Rudukselta tulee työmaalle Betorocia noin 2 500 kuormaa. Lisäksi Rudus toimittaa kiviaineksia, betonituotteita ja pihakiviä. Logistiikka vaatii järjestelyjä, mutta asiat hoituvat Ruduksen kanssa hyvässä yhteistyössä.

Faktaa Betoroc-murskeesta

  • betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuote
  • CE-merkitty
  • korvaa parhaita sora- ja kalliomurskeita
  • käyttö esimerkiksi katu-, tie- ja kenttärakenteiden kantavissa sekä jakavissa kerroksissa
  • teknisesti toimiva ja kestävä
  • kustannustehokas
  • ensimmäiset rakennuskohteet jo 1990-luvulla
  • tarkat seurantatutkimukset yli 20 vuoden ajalta
  • tämän vuoden Betoroc-tuotanto yli 400 000 tonnia
  • Betoroc-mursketta saatavissa Ruduksen kierrätyspisteistä, mm. pääkaupunkiseudulla Helsingin Konalasta, Vantaan Länsisalmesta ja Espoon Ämmässuolta

Rudus Oy ja Lujabetoni Oy käynnistivät yhteisyrityksen toiminnan Pietarissa

Rudus Oy ja Lujabetoni Oy ovat yhdistäneet Pietarissa toimivat valmisbetoniliiketoimintansa ja perustaneet yhteisyritys OOO LujaBetomixin, jonka yhtiöt omistavat tasaosuuksin. Kaikki valmisbetoniliiketoiminnot siirretään ZAO Betomix ja OOO Lujabeton -yhtiöistä OOO LujaBetomixiin joulukuun loppuun mennessä. Yhtiö on saanut kaikki tarvittavat kilpailuviranomaisten luvat yhdistymiseen. OOO LujaBetomixin toiminta on jo käynnistynyt Pietarissa.

 -OOO LujaBetomix tavoittelee vahvempaa asemaa ja suurempaa markkinaosuutta Pietarin valmisbetonimarkkinoilla, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs kertoo. Kahden osaavan, mutta yksinään pienehkön yrityksen voimien yhdistäminen luo mahdollisuudet päästä mukaan toteuttamaan ison markkina-alueen suurimpiakin projekteja ja tuo mukanaan merkittäviä synergiaetuja, jatkaa Kivekäs.

-Pietarista on vuosien saatossa muodostunut merkittävä markkina-alue myös Lujabetonin valmisbetoniliiketoiminnalle. Uudella yhteisyrityksellä on erittäin hyvät menestymisen mahdollisuudet Pietarin valtavassa valmisbetonimarkkinassa, kun korkeaa laaduntuottokykyä ja osaamista siirretään molemmista osakasyhtiöistä uuteen yhtiöön ja voimme tarjota markkinan laadukkainta valmisbetonia, sanoo Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalo.

Pietarin alueen noin kuuden miljoonan kuutiometrin valmisbetonimarkkinat ovat yli kaksinkertaiset Suomen valmisbetonimarkkinoihin verrattuna. Pietarissa toimii yli 70 alan yritystä. Toimintojen yhdistäminen mahdollistaa markkinoiden viiden suurimman joukkoon kuuluvan betonintoimittajan syntymisen. Yhteisyrityksen vuotuinen valmisbetonituotanto on jopa 500.000 m3 ja liikevaihto noin 45-50 miljoonaa euroa. Suurten volyymien avulla toiminnasta tulee myös erittäin kustannustehokasta.

Rudus on toiminut Pietarin valmisbetonimarkkinoilla vuodesta 1993 alkaen ja Lujabetoni vuodesta 2007 alkaen. Yhteisyrityksellä on käytössään kuuden kiinteän tehtaan verkosto, joka sijoittuu hyvin kaupungin rakentamisalueille. Lisäksi yhtiöllä on yksi suuriin projekteihin sopiva betonia valmistava siirrettävä betoniasema. Asiakkaina ovat suuret venäläiset ja länsimaiset rakennusliikkeet, jotka arvostavat korkealaatuista betonia, täsmällisiä toimituksia sekä hyvää palvelua.