Lemminkäinen urakoimaan Moskovan uutta kehätietä

Lemminkäinen ja venäläinen OOO MOISS ovat sopineet tieosuuden perusparannuksesta ja leventämisestä moottoritieksi osana Moskovan uutta kehätietä, Central Ring Roadia. Työt aloitetaan välittömästi ja urakan arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2017. Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen arvoa julkisteta.

Nyt sovittu Lemminkäisen osuus on 8 kilometriä pitkä, ja urakka sisältää sekä maarakennus- että päällystystyöt. MOISS toimii pääurakoitsijana projektissa, ja Lemminkäinen aliurakoitsijana.

Central Ring Road on Moskovan ympäri rakennettava 330 kilometrin pituinen uusi, neljäs ja uloin kehätie. Lemminkäinen on toiminut Moskovan seudulla vuodesta 2009 lähtien päällystäen muun muassa M4- ja M2-moottoriteitä ja siltoja.