Pöyry ja A-Insinöörit allekirjoittivat puitesopimuksen Tallinnan tunnelin suunnittelusta

Tallinnan tunnelin esisuunnittelusta vastanneet A-Insinöörit ja Pöyry ovat sopineet Finest Bay Area Development Oy:n kanssa puitesopimuksen suunnittelupalveluista rautatietunnelin rakentamiseksi Suomen ja Viron välille. Puitesopimuksella sovitaan tunnelihankkeen suunnittelun pelisäännöistä ja työnjaosta.

– Olemme iloisia tästä puitesopimuksesta, jonka myötä voimme nopeuttaa hankkeen teknistä suunnittelua ja edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristökonsultointia merkittävästi. Sopimus vahvistaa jo nyt erinomaista yhteistyötä tilaajan ja A-Insinöörien kanssa tässä erittäin mittavassa projektissa, Markku Oksanen Pöyryltä sanoo.

– Keskitymme nyt turvallisten, ympäristöystävällisten ja taloudellisten suunnitteluratkaisujen laatimiseen. Rakennamme maailman pisintä merenalaista rautatietunnelia ja kehitämme samalla megahankkeiden toteuttamiseen täysin uudenlaista konseptia, joka kiinnostaa maailmalla jo nyt, hankekehitysjohtaja Timo Saanio A-Insinööreistä sanoo.

Tunnelin linjaukselle haetaan parasta vaihtoehtoa

Suunnitelmaluonnoksissa 100 kilometrin tunneli olisi kaksiosainen ja sen kulkisi syvimmillään 200 metriä merenpinnan alapuolella. Asemia reitille on tulossa neljä. Tunnelin linjauksia tutkitaan, jotta löydetään turvallisin ja kustannustehokkain ratkaisu. Suunnittelussa voidaan kuitenkin jo aloittaa tarkemmat selvitykset mm. tunnelinajotekniikkaan, junatekniikkaan, turvatekniikkaan ja maaperään liittyen sekä valmistelut erilaisiin lupaprosesseihin.

– Olemme tunnistaneet kesän geologisissa tutkimuksissa Suomenlahden alla suurehkon rikkonaisuusvyöhykkeen, jollaisia tulee tunnelihankkeissa aika ajoin vastaan.  Seuraavaksi olosuhteet tutkitaan tarkemmin ja päätetään tunnelin linjauksista. Rakentamismenetelmät ja tunnelirakenteet sovitetaan vallitsevien olosuhteiden mukaan. Tämä on tunnelien rakentamisessa normaali käytäntö, Timo Saanio sanoo.

– Nyt allekirjoitettu sopimus on jatkoa erittäin hyvin sujuneelle yhteistyölle A-Insinöörien ja Pöyryn kanssa ja vie hanketta taas yhden askeleen eteenpäin. Hanketta on tehty suurella sydämellä ja edistetty määrätietoisin askelin viimeiset kolme vuotta. Nyt saadaan tarkempi tekninen suunnittelu vauhtiin ja sitä on ilo tehdä yhdessä maailman parhaiden tekijöiden kanssa, Finest Bay Area Development Oy:n Peter Vesterbacka sanoo.

Finest Bay Area Oy aloitti merenalaisen rautatietunnelin teknisen esisuunnittelun yhdessä Pöyryn ja A-Insinöörien kanssa toukokuussa 2018. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia koskeva ohjelma (YVA-ohjelma) toimitettiin Suomen viranomaisille tammikuussa 2019.

Pöyry saanut Rhein-tunnelin suunnittelutoimeksiannon Sveitsissä

Sveitsin tievirasto (FEDRO) on tilannut Pöyryn johtamalta suunnitteluyhteenliittymältä suunnittelun Rhein-joen alittavaan tunneliin, jonka tarkoituksena on liikenneruuhkien vähentäminen.
Uuden tunnelin tarkoituksena on vähentää kuormitusta Baselin A2-moottoritiellä, joka kärsii merkittävistä liikenneruuhkista, erityisesti osuudella Schwarzwaldtunnel – Hagnau – Augst. Koska liikennemäärät ovat nousussa eikä niihin ole helpotusta näköpiirissä, on tarkoituksena saada uusi liikenneyhteys Baselista itään sijaitsevan Birsfeldenin kaupungin ja A2-pääväylän pohjoisen osan (Rhein-tunneli) Saksan ja Ranskan välille.
Suunnittelussa määritetään uusien tunneliyhteyksien optimaaliset linjaukset ja projektin kokonaistoteutettavuus. Toimeksiannon on määrä valmistua vuonna 2021.
Tunnelien rakentaminen kaupunkiympäristöön voi olla erityisen haastavaa, koska käytettävissä on rajallinen määrä tilaa.
“On erittäin tärkeää lievittää vaikutusta liikenteeseen ja asukkaiden elämänlaatuun rakennusmenetelmien huolellisella valinnalla”, selittää Nicolas Hessler, Pöyryn Sveitsin tunneliosaston osastopäällikkö ja projektipäällikkö. “Olemme Pöyryllä ylpeitä saadessamme tuoda kokemustamme kantakaupunkien tunnelien suunnittelusta ja toteuttamisesta tähän projektiin.”
Pöyry on suunnitellut kaikkiaan yli tuhat kilometriä tunneliväyliä viimeisen vuosikymmenen aikana.
Tilauksen arvoa ei ole julkistettu. Tilaus on lisätty Alueellisten toimintojen tilauskantaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

Pöyrylle toimeksianto Lappeenrannan uuden jätevesiratkaisun yleissuunnittelusta

Pöyry on saanut Lappeenrannan Lämpövoima Oy:ltä toimeksiannon Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon ja jäteveden siirtojärjestelmän yleissuunnittelusta. Toimeksiantoon sisältyvät lisäksi prosessivertailu, valitun ratkaisun pilotointi, jäteveden tasaus- ja pumppausjärjestelyjen optimointi ja rakennuslupa-asiakirjojen laadinta.

Puhdistamo puhdistaa laskennallisesti noin 130.000 asukkaan jätevedet Lappeenrannan alueella. Jätevesi käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Erityisen haastavan hankkeesta tekevät paikallisen jätehuollon jätevesien lisäksi hankkeelle asetetut, tähän asti Suomen tiukimmat puhdistusvaatimukset. Puhdistetun jäteveden kokonaisfosforipitoisuus saa olla enintään 0,1 mg/l. Suunnittelussa painotetaankin siirtojärjestelmän ja puhdistamon käyttövarmuutta kaikissa olosuhteissa sekä uusimman ja tehokkaimman tekniikan käyttöä.

Valmistuessaan kesällä 2021 Lappeenrannan jätevedenpuhdistamo on Suomen modernein laitos ja myös yksi edistyneimmistä koko Euroopassa. Toimeksiannon mukainen yleissuunnittelu alkoi helmikuussa 2016 ja päättyy rakennuslupahakemuksen jättämiseen vuoden 2017 lopulla.

“Yhteistyö Pöyryn kanssa toimi YVA- ja esisuunnitteluvaiheessa hyvin. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa tämän laajan ja vaativan hankekokonaisuuden suunnittelua”, sanoo Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio.

“Olemme iloisia saadessamme jatkaa hyvää yhteistyötä hankkeen parhaaksi. Arvostamme sitä, että Lappeenrannan Lämpövoiman selkeä näkemys hankkeen vaativuudesta heijastui suunnittelijan valintakriteereihin, ja päätyi näin eduksemme. Pöyry on oikea kumppani haastavien vesiongelmien ratkaisuun”, sanoo Pöyryn vesiliiketoiminnan johtaja Reijo Kuivamäki.

Tilauksen arvoa ei julkisteta. Se on merkitty Alueellisten toimintojen tilauskantaan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Pöyrylle Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon suunnittelutoimeksiantoja

Pöyry on saanut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY) toimeksiantoja Espoon Blominmäkeen rakennettavan jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelusta. Toimeksiantoihin sisältyvät puhdistamon rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu sekä aluesuunnittelu ja maanpäällisten rakenteiden geosuunnittelu.

Blominmäen puhdistamo korvaa Suomenojan puhdistamon valmistuessaan vuonna 2020 ja käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet. Blominmäen puhdistamo rakennetaan kallioluolaan, jonka louhintatyöt ovat käynnissä. Pöyry on tehnyt luolan kalliorakennus- ja geoteknisen suunnittelun jo aiemmassa vaiheessa. Nyt saatujen toimeksiantojen suunnittelutyöt käynnistyivät maaliskuussa 2016.

“Yhteistyö Pöyryn kanssa on sujunut hyvin Blominmäen kalliorakennus- ja geoteknisessä suunnittelussa, kuten aiemmissakin toimeksiannoissa. Kalliotekninen työnaikainen suunnittelu jatkuu edelleen ja suunnittelijan, tilaajan, urakoitsijan ja rakennuttajakonsultin välinen yhteistyö on sen osalta toiminut mutkattomasti. Siksi odotukset Blominmäen toteutussuunnittelunkin suhteen ovat korkealla”, toteaa puhdistamohankkeen projektijohtaja Jukka Yli-Kuivila HSY:stä.

“Olemme iloisia saadessamme hyödyntää suunnittelu- ja projektiosaamistamme entistä suuremmassa laajuudessa Blominmäen puhdistamohankkeessa. Pöyryllä on laaja rakennus- ja infrasuunnittelun sekä vesihuollon osaaminen, jotka täydentävät toisiaan myös tässä hankkeessa”, kertovat Pöyryn Pekka Narinen, rakennus- ja rakennesuunnittelun johtaja sekä Kari Aalto, teollisuuden paikallispalveluiden johtaja Etelä-Suomessa.

“Laitos suunnitellaan mahdollisimman omavaraiseksi sähkön suhteen. Jätelietteiden mädättäminen tuottaa kaasua sähkön- ja lämmöntuotantoon. Omavaraisuutta tukevat lisäksi aurinkopaneelit, älykkäät valaistusratkaisut ja energiatehokas sähkönjakelujärjestelmä. Sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelumme varmistaa, että kaikki eri järjestelmät toimivat hyvin yhdessä”, jatkaa Kari Aalto.

Uusien toimeksiantojen arvoa ei ole julkistettu. Tilaukset on kirjattu Alueellisten toimintojen vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan.

Pöyrylle toimeksianto maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelusta Helsingissä

Pöyry on saanut YIT:ltä toimeksiannon Töölönkadun pysäköintilaitoksen suunnittelusta. Pöyry toimii kohteen pääsuunnittelijana toteuttaen maanalaisen pysäköintihallin geoteknisen, kalliorakennus-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelun. YIT vastaa kohteen rakentamisesta. Projekti alkaa marraskuussa ja valmistuu keväällä 2019.

Pysäköintilaitokseen tulee kolme kerrosta ja 800 autopaikkaa. Uusi pysäköintiratkaisu vauhdittaa Töölön kaupunginosan kehittämistä asumisen, yritysten ja palvelujen näkökulmasta. Pysäköintilaitoksen rakennuttaa Töölön Pysäköintilaitos Oy.

“Maanalainen rakentaminen on kärkiosaamistamme, ja keskeinen keino kehittää tiiviisti rakennettuja kasvukeskuksia. Olemme ylpeitä YIT:n Pöyrylle osoittamasta luottamuksesta päästessämme yhdessä toteuttamaan tätä mielenkiintoista ja vaativaa kalliopysäköintihanketta”, sanoo Pöyryn infrasuunnittelun johtaja Mikko Inkala.

Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tilaus kirjataan Alueellisten toimintojen vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Pöyrylle Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-yhteysvälin suunnittelutoimeksiantoja

Pöyry on saanut Länsimetro Oy:ltä Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-yhteysvälin kalliorakennus-, geotekniikka- ja rakennesuunnittelua koskevat toimeksiannot. Läntisellä osalla palveluihin kuuluvat ratalinjan, kahden maanalaisen aseman, maanalaisen varikon ja kuiluyhteyksien rakennesuunnittelu. Itäisen osalla palveluihin kuuluvat ratalinjan, sille sijoittuvien kuilujen ja kolmen maanalaisen metroaseman kalliorakennus- ja geotekninen suunnittelu. Metrolinjan kokonaispituus on noin 7 kilometriä. Rakennesuunnittelutoimeksiannon Pöyry toteuttaa konsortiossa Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti kulkee Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossa. Siitä tule osa pääkaupunkiseudun metrojärjestelmää. Länsimetron Matinkylä Kivenlahti välillä arvioidaan valmistuvan liikenteelle vuonna 2020. Valmistuttuaan Länsimetro kuljettaa170.000 matkustajaa päivässä ja vähentää osaltaan ajoneuvoliikennettä ja liikenteen päästöjä. Metrotunnelien suunnittelu edellyttää monipuolista kalliorakennus-, geo- ja rakennesuunnittelun osaamista.

Pöyry toimittaa suunnittelupalveluita myös Länsimetron ensimmäiselle osalle, joka on parhaillaan rakenteilla ja valmistuu liikenteelle 2016. Osan pääteasema on Matinkylä.

“Pöyryn kokemus maanalaisista raideliikennehankkeista auttaa meitä saavuttamaan tämän hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle asetetut tavoitteet”, sanoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

“Turvallisuus, toimivuus ja tehokkuus ovat pääosissa, kun suunnittelemme ratkaisuja raide- ja tieverkoille sekä maanalaiseen rakentamiseen. Länsimetron luottamus osaamistamme kohtaan ja yhteistyön jatkuminen on meille kunnia-asia”, sanoo Pöyryn infrasuunnittelun johtaja Mikko Inkala.

Tilausten yhteisarvo on 3,9 MEUR. Tilaukset kirjataan Alueelliset toiminnot -liiketoimintalinjan vuoden 2014 neljännen neljänneksen tilauskantaan.

Pöyrylle ja Rambollille toimeksianto valtatie 6:n parannushankkeen suunnittelusta

Liikennevirasto on valinnut Pöyryn ja Rambollin muodostaman konsulttiryhmän valtatie 6:n Taavetti-Lappeenranta-välin tiehankkeen suunnittelijaksi. Hanke toteutetaan allianssina, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija toimivat yhteistyössä hankkeen toteuttamisessa.

Hankkeeseen kuuluvalle 28 kilometrin matkalle tulee 12 km uutta tietä, kolme uutta eritasoliittymää, yhden eritasoliittymän peruskorjaus sekä melu- ja pohjavesisuojausta. Taavetti-Lappeenranta-välin parannushankkeessa lisätään tiehen kaksi kaistaa, mikä sujuvoittaa liikennettä. Turvallisuutta parannetaan lisäämällä keskikaide matkalle. Hankkeen kustannusarvio on 76 miljoonaa euroa.

Pöyryn ja Rambollin vahvuus suunnittelussa on kokemus ja pitkäaikainen keskinäinen yhteistyö erilaisissa liikenneväylähankkeissa. Keskeisenä toimintatapana hankkeessa on inframallintaminen, josta molemmilla konsulttiyhtiöillä on vankka osaaminen.

“Pöyryn ja Rambollin laaja kokemus väyläinfrahankkeista tekee heistä hyvät kumppanit. Odotan innolla tiivistä allianssiyhteistyötä tässä merkittävässä, uudella tavalla toteutettavassa tiehankkeessa”, sanoo projektipäällikkö Harri Liikanen, Liikennevirasto.

“Allianssihankkeen mallin mukaisesti kaikki osapuolet menestyvät taloudellisesti vain jos hanke menestyy. Tämä takaa osaltaan sen, että kaikilla on vahva intressi edistää hanketta. Pöyryllä on kokemusta raide-, tie- ja muissa väylähankkeissa yli 50 maassa maailmanlaajuisesti, ja tavoitteemme on aina toimiva ja kustannustehokas toteutus”, sanoo Infra-yksikön johtaja Mikko Inkala Pöyryltä.

Hanke alkaa marraskuussa 2014 ja valmistuu vuonna 2017 tai 2018. Liikennevirasto valitsee hankkeen urakoitsijan ensi vuoden maaliskuussa. Kehitysvaihe alkaa heti sen jälkeen ja rakentaminen syksyllä 2015.

Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tilaus kirjataan Alueellisten toimintojen vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan ja jatko-optiot vuonna 2015/vuodesta 2015 eteenpäin.

 

Pöyry Finland Oy: Tässä suomalaiset ovat maailman huippuja – Näin rakennetaan kallion sisälle

print_1KG8Em22tK

Suomalaiset ovat huippuja kalliorakentamisessa

Kalliorakentaminen on nyt pinnalla parhaillaan pääkaupunkiseudulle louhittavan Länsimetron myötä. Millä keinoin rakennetaan tuhansia miljoonia vuosia vanhan kallion sisälle jotakin niin, että ehjinä pysyvät niin maanpäälliset rakennukset, louhittava tunneli kuin louhijatkin? Tämän tietävät parhaiten suomalaiset, sillä Suomi kuuluu kalliorakentamisen kärkimaihin. 

Pääkaupunkiseudulle rakennettava Länsimetro on suomalaisen kalliorakennusosaamisen taidonnäyte. Kallioon rakentaminen on pitkä prosessi, joka vaatii niin tarkkoja tutkimuksia kallioperästä kuin laskelmia tiivistys- ja lujitustoimenpiteistäkin.

– Tutkimuksia tehdään mittava määrä. Tärkeimmät tutkittavat asiat ovat kalliopinnan korkeusasema, kallioperän laatu ja vedenjohtavuus sekä kallioperässä vallitseva jännitystila. Sitten voidaan lyödä linjaus lukkoon ja suunnitella tarvittavat lujitus- ja tiivistystoimenpiteet sekä määrittää louhinnan räjäytyskatkojen pituudet, kertoo kalliorakennustekniikan projektipäällikkö Jukka Salminen Pöyryltä moninaisista työvaiheista. 

Kun aletaan suunnitella pitkän nauhamaisen kalliorakennuskohteen, kuten Länsimetron, louhimista, myös olemassa oleva rakennettu ympäristö on tärkeässä roolissa.

– Esimerkiksi Espoon Otaniemessä oli useita kohtia, joissa ympäristön tärinäherkät laitteet rajoittivat louhintaa ja lyhensivät kerralla louhittavaa matkaa noin puoleen normaalista viidestä metristä, infrasuunnittelun johtaja Mikko Inkala Pöyryltä kuvailee kalliorakentamisen haastavuutta.

Suomen osaamisella onkin kova kysyntä ulkomailla. Esimerkiksi Pöyry vie asiantuntemustaan niin Norjaan, Aasian maihin kuin Lähi-itään, missä kallioperä voi olla tyystin erilaista kuin Suomessa. 

– Suomen kallioperä on todella vanhaa ja sangen kovaa, minkä vuoksi se soveltuu kalliorakentamiseen hyvin. Peruskallio on lähellä maanpintaa verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan, jossa sen päällä on pehmeitä, myöhemmin muodostuneita kivilajeja, Inkala kertoo.

Vaikeimmissa kohteissa monta muuttujaa

Kallioon louhittava tunneli voi olla pituudeltaan kymmeniä kilometrejä ja vastaan saattaa tulla kalliota, joka onkin huomattavasti pehmeämpää kuin mitä koeporauksissa on selvinnyt. Tästä syntyy aikataulu- ja kustannushaasteita. 

– Koska louhittava alue voi olla hyvinkin laaja, riittäviä tutkimuksia ei välttämättä voida tehdä. Ikäviä yllätyksiä saattaa tulla, toteaa Inkala. 

Suomessa haastavimpia kalliorakennuskohteita on ollut maailman pisimmän yhtenäisen kalliotunnelin, Päijänne-tunnelin, peruskorjaus. Sitä kautta yli miljoona pääkaupunkiseudun asukasta saa käyttövetensä.

– Korjauksen ajaksi koko tunneli jouduttiin tyhjentämään vedestä ja etsimään vaihtoehtoiset keinot veden saamiseksi asukkaille. Kyse oli paljon kalliorakennustöitä suuremmasta operaatiosta, Inkala kertoo.

Pöyry Finland on mukana Tampereella 27.8.–28.8.2014 järjestettävässä Väylät & Liikenne -tapahtumassa. Tapahtuma käsittelee liikenneväylien, liikenteen, kuljetusten, liikkumisen, liikennepolitiikan ja maankäytön ajankohtaisia asioita.