Pöyrylle toimeksianto Lappeenrannan uuden jätevesiratkaisun yleissuunnittelusta

Pöyry on saanut Lappeenrannan Lämpövoima Oy:ltä toimeksiannon Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon ja jäteveden siirtojärjestelmän yleissuunnittelusta. Toimeksiantoon sisältyvät lisäksi prosessivertailu, valitun ratkaisun pilotointi, jäteveden tasaus- ja pumppausjärjestelyjen optimointi ja rakennuslupa-asiakirjojen laadinta.

Puhdistamo puhdistaa laskennallisesti noin 130.000 asukkaan jätevedet Lappeenrannan alueella. Jätevesi käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Erityisen haastavan hankkeesta tekevät paikallisen jätehuollon jätevesien lisäksi hankkeelle asetetut, tähän asti Suomen tiukimmat puhdistusvaatimukset. Puhdistetun jäteveden kokonaisfosforipitoisuus saa olla enintään 0,1 mg/l. Suunnittelussa painotetaankin siirtojärjestelmän ja puhdistamon käyttövarmuutta kaikissa olosuhteissa sekä uusimman ja tehokkaimman tekniikan käyttöä.

Valmistuessaan kesällä 2021 Lappeenrannan jätevedenpuhdistamo on Suomen modernein laitos ja myös yksi edistyneimmistä koko Euroopassa. Toimeksiannon mukainen yleissuunnittelu alkoi helmikuussa 2016 ja päättyy rakennuslupahakemuksen jättämiseen vuoden 2017 lopulla.

“Yhteistyö Pöyryn kanssa toimi YVA- ja esisuunnitteluvaiheessa hyvin. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa tämän laajan ja vaativan hankekokonaisuuden suunnittelua”, sanoo Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio.

“Olemme iloisia saadessamme jatkaa hyvää yhteistyötä hankkeen parhaaksi. Arvostamme sitä, että Lappeenrannan Lämpövoiman selkeä näkemys hankkeen vaativuudesta heijastui suunnittelijan valintakriteereihin, ja päätyi näin eduksemme. Pöyry on oikea kumppani haastavien vesiongelmien ratkaisuun”, sanoo Pöyryn vesiliiketoiminnan johtaja Reijo Kuivamäki.

Tilauksen arvoa ei julkisteta. Se on merkitty Alueellisten toimintojen tilauskantaan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.