Pöyrylle Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-yhteysvälin suunnittelutoimeksiantoja

Pöyry on saanut Länsimetro Oy:ltä Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-yhteysvälin kalliorakennus-, geotekniikka- ja rakennesuunnittelua koskevat toimeksiannot. Läntisellä osalla palveluihin kuuluvat ratalinjan, kahden maanalaisen aseman, maanalaisen varikon ja kuiluyhteyksien rakennesuunnittelu. Itäisen osalla palveluihin kuuluvat ratalinjan, sille sijoittuvien kuilujen ja kolmen maanalaisen metroaseman kalliorakennus- ja geotekninen suunnittelu. Metrolinjan kokonaispituus on noin 7 kilometriä. Rakennesuunnittelutoimeksiannon Pöyry toteuttaa konsortiossa Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti kulkee Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossa. Siitä tule osa pääkaupunkiseudun metrojärjestelmää. Länsimetron Matinkylä Kivenlahti välillä arvioidaan valmistuvan liikenteelle vuonna 2020. Valmistuttuaan Länsimetro kuljettaa170.000 matkustajaa päivässä ja vähentää osaltaan ajoneuvoliikennettä ja liikenteen päästöjä. Metrotunnelien suunnittelu edellyttää monipuolista kalliorakennus-, geo- ja rakennesuunnittelun osaamista.

Pöyry toimittaa suunnittelupalveluita myös Länsimetron ensimmäiselle osalle, joka on parhaillaan rakenteilla ja valmistuu liikenteelle 2016. Osan pääteasema on Matinkylä.

“Pöyryn kokemus maanalaisista raideliikennehankkeista auttaa meitä saavuttamaan tämän hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle asetetut tavoitteet”, sanoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

“Turvallisuus, toimivuus ja tehokkuus ovat pääosissa, kun suunnittelemme ratkaisuja raide- ja tieverkoille sekä maanalaiseen rakentamiseen. Länsimetron luottamus osaamistamme kohtaan ja yhteistyön jatkuminen on meille kunnia-asia”, sanoo Pöyryn infrasuunnittelun johtaja Mikko Inkala.

Tilausten yhteisarvo on 3,9 MEUR. Tilaukset kirjataan Alueelliset toiminnot -liiketoimintalinjan vuoden 2014 neljännen neljänneksen tilauskantaan.