Rakennusteollisuuden puheenjohtajana aloittava Tero Kiviniemi kannustaa rakennusalaa arvokeskusteluun laadusta

”Rakennusala kaipaa arvokeskustelua laadusta. Prosesseja ja mittareitakin tärkeämpää laadun parantamisessa on kulttuurimuutos, joka edellyttää arvoja ja johtajuutta. Arvot ovat kaiken päätöksenteon ja käytöksen perusta. Kun puhumme laadusta, erityisesti parannettavaa näen johtajuudessa ja oman esimerkin näyttämisessä”, sanoo YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi, joka valittiin Rakennusteollisuus RT ry:n syyskokouksessa liiton hallituksen puheenjohtajaksi ensi vuoden alusta alkaen.

Tero Kiviniemi vertaa laatukeskustelua työturvallisuuden kehitykseen rakennusalalla. Vasta kun alalle luotiin tinkimätön työturvallisuuden kulttuuri, saatiin muutosta aikaan. Samaa kulttuurimuutosta hän aikoo edistää rakentamisen laadun kohdalla.

Laatu on ollut Rakennusteollisuus RT:n asialistalla vuodesta 2011 lähtien, jolloin se käynnisti laaja-alaisen ja monivuotisen kehityshankkeen rakentamisen laadun parantamiseksi. Rakennusteollisuuden laatupolku -hankkeessa on tähän mennessä muodostettu yhtenäisiä mittareita työmaiden laaduntuottokyvyn arviointiin sekä kehitetty ohjeita ja työkaluja laatuvirheiden seurantaan ja vähentämiseen.

Laatupolkuhankkeeseen osallistuvat Rakennusteollisuus RT:n lisäksi Rakentamisen laatu RALA sekä asiantuntijaresursseina Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu ja Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustuotanto ja -talouden yksikkö.

Tero Kiviniemi on toiminut YIT Oyj:n varatoimitusjohtajana vuodesta 2013 alkaen. Hän on työskennellyt yhtiössä useissa eri tehtävissä ja eri toimialoilla vuodesta 1996 lähtien. Sitä ennen hän hankki rakennusalan työkokemusta sekä suomalaisista rakennusyhtiöistä että ulkomailta Ruotsia ja Vietnamia myöten. Hän tuntee hyvin työmaiden käytännön toiminnan, sillä ennen johtotehtäviä hän on tehnyt töitä mm. kirvesmiehenä, työnjohtajana ja työmaainsinöörinä. Koulutukseltaan Kiviniemi on diplomi-insinööri ja Executive MBA.

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden ajan Kiviniemi on toiminut Rakennusteollisuus RT:n hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä ennen Talonrakennusteollisuuden hallituksessa. Hän on myös Rakennuspoolin sekä Eteran hallituksen puheenjohtaja ja EK:n edustajiston jäsen.

Ville Hälinen LVI-Teknisten Urakoitsijoiden puheenjohtajaksi

villehalinen-1
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n syyskokouksessa liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin LVI-Aitta Oy:n toimitusjohtaja Ville Hälinen ja varapuheenjohtajaksi Are Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pesu. Tuore puheenjohtaja näkee alan kannattavuuden, työelämälähtöisen koulutuksen sekä talotekniikan merkityksen kasvavan lähivuosina.

Kajaanilainen Ville Hälinen on LVI-alan yrittäjä toisessa polvessa. Hän on toiminut myös kolme vuotta LVI-TU:n varapuheenjohtajana. Hälinen ottaa puheenjohtajan tehtävän vastaan taloudellisesti haastavana aikana, sillä LVI-alan kannattavuus on ollut jo pitkään heikoissa kantimissa.

– Varsinkin urakoinnissa kannattavuutta tulee parantaa toimintatapojen muutoksella. Vain siten voimme menestyä ja houkutella nuoria LVI-alalle. On tärkeää palautella muistiin aika, jolloin ala ei houkutellut nuoria. Tähän tilanteeseen ei palata, Hälinen painottaa.

Rakennusten energiatehokkuus ja uudet tekniikat tuovat haasteita talotekniikkaan, mutta myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien tekniikoiden vaatiman osaamisen ja ammattitaidon tulisi muokata myös alan koulutusta. Hälisen mukaan koulutusten sisältösuunnittelussa on kuunneltava koko rakentamisen ketjua aina tekijästä käyttäjään.

Talotekniikan merkitys kasvaa

Talotekniikka on alati kasvava osa rakentamista. Sen osuuden tulisi kasvaa myös rakentamisesta ja koko rakentamiskulttuurista käytävässä keskustelussa ja päätöksenteossa.

– Tulevaisuudessa rakentamisessa otetaan käyttöön uusia urakkamalleja. Esimerkiksi allianssimalli on nostanut päätään suuremmissa kohteissa. LVI-TU:n on oltava mukana luomassa sopimuskäytänteitä ja koulutusta näihin malleihin.

Hälisen mukaan LVI-TU:n on edunvalvontaroolinsa lisäksi oltava tehokas toimija koko rakennusalan kehitystyössä.

– Tavoitteena on, että jäsenistömme pystyy hyödyntämään LVI-TU:n palvelupalettia laajemminkin kuin vain työmarkkina-asioissa. Liiton palvelut ovat käytettävissä koulutuksineen koko Suomen alueella.

Tuomas Särkilahti RILin puheenjohtajaksi

5674364738563478

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2015–2017 on valittu Skanska Oy:n toimitusjohtaja, tekniikan lisensiaatti Tuomas Särkilahti (48). Valinta tehtiin torstaina 13.11.2014 Säätytalossa Helsingissä pidetyssä RILin syysliittokokouksessa.

Särkilahti on ollut Skanskan palveluksessa vuodesta 1997 lähtien. Ennen siirtymistään toimitusjohtajaksi viime heinäkuussa hän on työskennellyt Skanska Oy:n varatoimitusjohtajana, toimialajohtajana, aluejohtajana, tulosyksikön johtajana sekä hankinnan ja kehitystoiminnan parissa.

Ennen siirtymistään Skanskan palvelukseen Tuomas toimi assistenttina ja tutkijana Teknillisen Korkeakoulun (nykyisen Aalto-yliopiston) rakentamistalouden laboratoriossa.

Särkilahti tunnetaankin alalla aktiivisena toiminnan kehittäjänä sekä työturvallisuuden ja ympäristötehokkuuden puolestapuhujana. ”On hienoa saada RILin puheenjohtajaksi Tuomaksen kaltainen huippuosaaja, jolla on paitsi laajan alan kokemus, myös kyky viedä alaa aidosti eteenpäin”, totesi RILin puheenjohtajan tehtävät vuoden vaihteessa jättävä Risto Vahanen.

”RIL tarkastelee rakennusalaa ammattilaisten yhteisestä näkökulmasta ja voi siten tuoda julki alan osaajien näkemyksen siitä, miten yhteiskuntaamme tulee kehittää. Rakentamista pitää tarkastella nimenomaan tällaisesta laajemmasta näkökulmasta: liikenneverkkojen, asuntojen ja toimivien kaupunkikeskusten rakentamiseen ei kannata investoida ainoastaan rakennusalan työllisyyden parantamiseksi, vaan toimiva infra on muille toimialoille välttämätön edellytys ja sijoitus kansalliseen kilpailukykyymme”, toteaa Särkilahti.

”Myös alan koulutukseen liittyvät linjaukset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Näen, että rakennusalalla ymmärretään huippututkimuksen merkitys, mutta alan ammattilaisille on luotava myös valmiuksia ja edellytyksiä arkipäivän ongelmien ratkaisemiseksi”, jatkaa Särkilahti.

Vapaa-aikaansa Tuomas viettää monipuolisen liikunnan parissa. Lisäksi hänellä on ehdottomasti oltava aina meneillään jokin oma rakennusprojekti omakotitalossa tai kesämökillä.

Kokouksessa valittiin myös kolme uutta jäsentä RILin hallitukseen erovuoroisten tilalle. Valituksi tulivat 2015 alkavalle kolmivuotiskaudelle toimitusjohtaja Kirsi Hautala, WSP Finland Oy, hankinta-asiantuntija Maria Jääskeläinen, NCC Rakennus Oy, Turku ja professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto.

Hallituksessa jatkavat johtaja Mikko Hyytinen Ramboll Oy:stä, hankintainsinööri Hanna Keskiaho Lemminkäinen Talo Oy:stä, toimitusjohtaja Jarmo Lempinen Rakennusliike R. Lempinen Oy:stä, toimitusjohtaja Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä, dipl.ins. Matti-Pekka Rasilainen sekä yksikön päällikkö Elina Väistö Sito Oy:stä. Hallituksen varapuheenjohtajina jatkavat kehitysinsinööri Pekka Takki Helsingin Energiasta ja Espoon kaupungininsinööri Harri Tanska.

EMC Talotekniikka Oy palkkasi kaksi uutta liiketoimintajohtajaa

jarmo_ruottinen_004samppa_yliniemela_002

Jarmo Ruottinen & Samppa Yliniemelä

EMC Talotekniikka on vahvistanut Helsingin talotekniikan osaamistaan nimittämällä kaksi uutta liiketoimintajohtajaa tukemaan yrityksen kasvua ja kehittämistä sekä vastaamaan kasvaviin asiakasodotuksiin.

LV-liiketoiminnan vastaavaksi johtajaksi on nimitetty LVI-insinööri Jarmo Ruottinen. Hänellä on laaja LVI-alan kokemus. Hän on aiemmin toiminut projektijohtajana Huurre Finland Oy:ssä ja Amplit Oy:ssä, asiakkuusjohtajana Are Oy:ssä sekä projektipäällikkönä ABB Kiinteistöpalvelu Oy:ssä ja Aberdeen Property Investor Finland Oy:ssä. Ruottinen aloitti tehtävässään 1.7.2014.

IV-liiketoimintajohtajaksi on nimitetty DI Samppa Yliniemelä. Hänellä on pitkä työkokemus ilmanvaihto-alalta ylläpito-, urakointi-, suunnittelu- ja konsultointitehtävistä. Esimiestehtävissä hän on toiminut toistakymmentä vuotta.

Yliniemelä on toiminut viimeiset kuusi vuotta operatiivisena johtajana Sodexo Oy:ssä, jossa hän vastasi kiinteistöpalveluiden ja talotekniikan kehittämisestä ja johtamisesta. Yliniemelä aloittaa tehtävässään 1.10.2014.

”Uskon rekrytointien tuovan meille uudentyyppistä osaamista sekä asiakkuuksien hallintaan että IV- ja LV- liiketoiminnan kehittämiseen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. EMC:lle on tärkeää toiminnan kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Teemu Hausen.

Vesa Järvinen toimialajohtajaksi A-insinööreihin

a-insinoorit_vesa_jarvinen

Tekniikan tohtori Vesa Järvinen on nimitetty A-insinöörit Oy:n infrasuunnittelun toimialajohtajaksi. Järvinen palaa taloon toimittuaan Ruukki Construction Oy:n infrastruktuuriratkaisuiden teknisenä johtajana ja sitä ennen A-insinöörien silta- ja taitorakenteiden yksikön johtajana.

Vesa Järvinen on valmistunut Tampereen teknillisestä korkeakoulusta pääaineenaan rakennustekniikka. Hän työskenteli A-insinööreissä jo opiskeluaikanaan ja siirtyi valmistuttuaan yrityksen siltayksikköön rakennesuunnittelijaksi. Sieltä hän eteni myöhemmin suunnittelupäälliköksi ja yrityksen osakkaaksi.

Kangasalalta kotoisin oleva Järvinen opetti päätyönsä ohessa rakennusmestareille teräsrakentamista ja vastasi useita vuosia siltaopetuksesta Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Sittemmin hän ilmoittautui myös itse jatko-opiskelijaksi ja ryhtyi tutkimaan turvallisia, törmäyskestäviä sillankaiteita. Aiheesta tuli myös hänen väitöskirja-aiheensa. Järvinen väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2004.

Ennen Ruukkiin siirtymistään Järvinen kiinnostui tietomallinnuksesta ja hän osallistui mm. Liikenneministeriön tietomallinnusohjeen laatimiseen. Tietomallin hyödyntäminen kaikessa rakentamisessa kasvaa, ja Järvisen nimitys tähtää BIM-osaamisen hyödyntämiseen enenevässä määrin myös A-insinöörien infrasuunnittelussa.

Teemu Hausen siirtyy EMC Talotekniikan toimitusjohtajaksi

hausen-teemu-02-mr280714

Hausen siirtyy uuteen tehtäväänsä Schneider Electric -konsernista, jossa hänen vastuualueenaan oli Schneiderin Energy&Sustainability Services liiketoiminta Pohjoismaissa.

Sitä ennen Hausen toimi vuosina 2003–2011  Schneider Electric Buildings Finland Oy:n toimitusjohtajana. Koulutukseltaan hän on mittaus- ja säätötekniikan insinööri.

Hausenilla on monipuolinen kansainvälinen kokemus rakennusautomaatiosta ja energiatehokkaasta rakentamisesta. Hänen aiemmat työtehtävänsä muun muassa myyntijohtajana, projektipäällikkönä, testausinsinöörinä ja rakennussuunnittelijana ovat antaneet erinomaisen kokemuksen energiatehokkaasta rakentamisesta.

Hausen tunnetaan energiatehokkaan rakentamisen yhteiskunnallisten vaikutusten puolestapuhujana ja alan aktiivisena keskustelijana.

Hausen on työskennellyt myös Ruotsissa, joten hän tuntee hyvin Skandinavian markkinat.

EMC:llä Hausen aikoo keskittyä yhtiön kannattavuuden parantamiseen. EMC Talotekniikan ydinliiketoimintaa ovat tällä hetkellä talotekniikka, linjasaneeraus, tekniset palvelut ja automaatio, johon kuuluu osana energiatehokkuus ja elinkaaripalvelut.

”EMC Talotekniikan liiketoimintastrategiaa aiotaan virtaviivaistaa ja fokusoida nykyistä tarkemmin. Samalla yhtiön keskeisiä asiantuntijaresursseja aiotaan vahvistaa vielä tämän vuoden aikana”, kertoo Teemu Hausen.

EMC:n liiketulos oli viime vuonna noin viisi miljoonaa euroa tappiolla. Tähän sisältyy lähes neljän miljoonan euron alaskirjaukset tappiollisista liiketoiminnoista. Yhtiön omistaja Royal Imtech vahvisti viime vuonna yhtiön omaa pääomaa yli 13 miljoonan euron sidotun  vapaan oman pääoman sijoituksella, jonka jälkeen EMC:n omavaraisuusaste on 35 %. EMC on myös maksanut pois korolliset lainat ja on nyt velaton.

Yhtiön liiketulos kääntyy positiiviseksi tänä vuonna sekä käyttöpääoma vahvistuu ja siksi sillä on hyvät edellytykset vahvistaa edelleen asemiaan yhtenä Suomen johtavana talotekniikan toimijana.

Kari Stenlund Jämsän kaavoitus- arkkitehdiksi

62ca3138e83b7f56a9d5d4405d9a2b4f

Jämsän kaupungin kaavoitusarkkitehdin virkaan on valittu diplomi-insinööri Kari Stenlund Nokialta. Varalle ei valittu ketään.

Diplomi-insinööri Kari Stenlund, 52 v., toimii tällä hetkellä Huittisten kaupungin maankäyttöpäällikkönä. Stenlundilla on vankka osaaminen sekä laaja-alaista kokemusta kunnallishallinnosta, esimiestyöstä, maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta.

Tavoitteena on, että kaavoitusarkkitehti aloittaisi tehtävässään mahdollisimman pian.