Tuomas Särkilahti RILin puheenjohtajaksi

5674364738563478

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2015–2017 on valittu Skanska Oy:n toimitusjohtaja, tekniikan lisensiaatti Tuomas Särkilahti (48). Valinta tehtiin torstaina 13.11.2014 Säätytalossa Helsingissä pidetyssä RILin syysliittokokouksessa.

Särkilahti on ollut Skanskan palveluksessa vuodesta 1997 lähtien. Ennen siirtymistään toimitusjohtajaksi viime heinäkuussa hän on työskennellyt Skanska Oy:n varatoimitusjohtajana, toimialajohtajana, aluejohtajana, tulosyksikön johtajana sekä hankinnan ja kehitystoiminnan parissa.

Ennen siirtymistään Skanskan palvelukseen Tuomas toimi assistenttina ja tutkijana Teknillisen Korkeakoulun (nykyisen Aalto-yliopiston) rakentamistalouden laboratoriossa.

Särkilahti tunnetaankin alalla aktiivisena toiminnan kehittäjänä sekä työturvallisuuden ja ympäristötehokkuuden puolestapuhujana. ”On hienoa saada RILin puheenjohtajaksi Tuomaksen kaltainen huippuosaaja, jolla on paitsi laajan alan kokemus, myös kyky viedä alaa aidosti eteenpäin”, totesi RILin puheenjohtajan tehtävät vuoden vaihteessa jättävä Risto Vahanen.

”RIL tarkastelee rakennusalaa ammattilaisten yhteisestä näkökulmasta ja voi siten tuoda julki alan osaajien näkemyksen siitä, miten yhteiskuntaamme tulee kehittää. Rakentamista pitää tarkastella nimenomaan tällaisesta laajemmasta näkökulmasta: liikenneverkkojen, asuntojen ja toimivien kaupunkikeskusten rakentamiseen ei kannata investoida ainoastaan rakennusalan työllisyyden parantamiseksi, vaan toimiva infra on muille toimialoille välttämätön edellytys ja sijoitus kansalliseen kilpailukykyymme”, toteaa Särkilahti.

”Myös alan koulutukseen liittyvät linjaukset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Näen, että rakennusalalla ymmärretään huippututkimuksen merkitys, mutta alan ammattilaisille on luotava myös valmiuksia ja edellytyksiä arkipäivän ongelmien ratkaisemiseksi”, jatkaa Särkilahti.

Vapaa-aikaansa Tuomas viettää monipuolisen liikunnan parissa. Lisäksi hänellä on ehdottomasti oltava aina meneillään jokin oma rakennusprojekti omakotitalossa tai kesämökillä.

Kokouksessa valittiin myös kolme uutta jäsentä RILin hallitukseen erovuoroisten tilalle. Valituksi tulivat 2015 alkavalle kolmivuotiskaudelle toimitusjohtaja Kirsi Hautala, WSP Finland Oy, hankinta-asiantuntija Maria Jääskeläinen, NCC Rakennus Oy, Turku ja professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto.

Hallituksessa jatkavat johtaja Mikko Hyytinen Ramboll Oy:stä, hankintainsinööri Hanna Keskiaho Lemminkäinen Talo Oy:stä, toimitusjohtaja Jarmo Lempinen Rakennusliike R. Lempinen Oy:stä, toimitusjohtaja Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä, dipl.ins. Matti-Pekka Rasilainen sekä yksikön päällikkö Elina Väistö Sito Oy:stä. Hallituksen varapuheenjohtajina jatkavat kehitysinsinööri Pekka Takki Helsingin Energiasta ja Espoon kaupungininsinööri Harri Tanska.