Rakennusteollisuuden puheenjohtajana aloittava Tero Kiviniemi kannustaa rakennusalaa arvokeskusteluun laadusta

”Rakennusala kaipaa arvokeskustelua laadusta. Prosesseja ja mittareitakin tärkeämpää laadun parantamisessa on kulttuurimuutos, joka edellyttää arvoja ja johtajuutta. Arvot ovat kaiken päätöksenteon ja käytöksen perusta. Kun puhumme laadusta, erityisesti parannettavaa näen johtajuudessa ja oman esimerkin näyttämisessä”, sanoo YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi, joka valittiin Rakennusteollisuus RT ry:n syyskokouksessa liiton hallituksen puheenjohtajaksi ensi vuoden alusta alkaen.

Tero Kiviniemi vertaa laatukeskustelua työturvallisuuden kehitykseen rakennusalalla. Vasta kun alalle luotiin tinkimätön työturvallisuuden kulttuuri, saatiin muutosta aikaan. Samaa kulttuurimuutosta hän aikoo edistää rakentamisen laadun kohdalla.

Laatu on ollut Rakennusteollisuus RT:n asialistalla vuodesta 2011 lähtien, jolloin se käynnisti laaja-alaisen ja monivuotisen kehityshankkeen rakentamisen laadun parantamiseksi. Rakennusteollisuuden laatupolku -hankkeessa on tähän mennessä muodostettu yhtenäisiä mittareita työmaiden laaduntuottokyvyn arviointiin sekä kehitetty ohjeita ja työkaluja laatuvirheiden seurantaan ja vähentämiseen.

Laatupolkuhankkeeseen osallistuvat Rakennusteollisuus RT:n lisäksi Rakentamisen laatu RALA sekä asiantuntijaresursseina Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu ja Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustuotanto ja -talouden yksikkö.

Tero Kiviniemi on toiminut YIT Oyj:n varatoimitusjohtajana vuodesta 2013 alkaen. Hän on työskennellyt yhtiössä useissa eri tehtävissä ja eri toimialoilla vuodesta 1996 lähtien. Sitä ennen hän hankki rakennusalan työkokemusta sekä suomalaisista rakennusyhtiöistä että ulkomailta Ruotsia ja Vietnamia myöten. Hän tuntee hyvin työmaiden käytännön toiminnan, sillä ennen johtotehtäviä hän on tehnyt töitä mm. kirvesmiehenä, työnjohtajana ja työmaainsinöörinä. Koulutukseltaan Kiviniemi on diplomi-insinööri ja Executive MBA.

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden ajan Kiviniemi on toiminut Rakennusteollisuus RT:n hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä ennen Talonrakennusteollisuuden hallituksessa. Hän on myös Rakennuspoolin sekä Eteran hallituksen puheenjohtaja ja EK:n edustajiston jäsen.