Ville Hälinen LVI-Teknisten Urakoitsijoiden puheenjohtajaksi

villehalinen-1
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n syyskokouksessa liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin LVI-Aitta Oy:n toimitusjohtaja Ville Hälinen ja varapuheenjohtajaksi Are Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pesu. Tuore puheenjohtaja näkee alan kannattavuuden, työelämälähtöisen koulutuksen sekä talotekniikan merkityksen kasvavan lähivuosina.

Kajaanilainen Ville Hälinen on LVI-alan yrittäjä toisessa polvessa. Hän on toiminut myös kolme vuotta LVI-TU:n varapuheenjohtajana. Hälinen ottaa puheenjohtajan tehtävän vastaan taloudellisesti haastavana aikana, sillä LVI-alan kannattavuus on ollut jo pitkään heikoissa kantimissa.

– Varsinkin urakoinnissa kannattavuutta tulee parantaa toimintatapojen muutoksella. Vain siten voimme menestyä ja houkutella nuoria LVI-alalle. On tärkeää palautella muistiin aika, jolloin ala ei houkutellut nuoria. Tähän tilanteeseen ei palata, Hälinen painottaa.

Rakennusten energiatehokkuus ja uudet tekniikat tuovat haasteita talotekniikkaan, mutta myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien tekniikoiden vaatiman osaamisen ja ammattitaidon tulisi muokata myös alan koulutusta. Hälisen mukaan koulutusten sisältösuunnittelussa on kuunneltava koko rakentamisen ketjua aina tekijästä käyttäjään.

Talotekniikan merkitys kasvaa

Talotekniikka on alati kasvava osa rakentamista. Sen osuuden tulisi kasvaa myös rakentamisesta ja koko rakentamiskulttuurista käytävässä keskustelussa ja päätöksenteossa.

– Tulevaisuudessa rakentamisessa otetaan käyttöön uusia urakkamalleja. Esimerkiksi allianssimalli on nostanut päätään suuremmissa kohteissa. LVI-TU:n on oltava mukana luomassa sopimuskäytänteitä ja koulutusta näihin malleihin.

Hälisen mukaan LVI-TU:n on edunvalvontaroolinsa lisäksi oltava tehokas toimija koko rakennusalan kehitystyössä.

– Tavoitteena on, että jäsenistömme pystyy hyödyntämään LVI-TU:n palvelupalettia laajemminkin kuin vain työmarkkina-asioissa. Liiton palvelut ovat käytettävissä koulutuksineen koko Suomen alueella.