Destia kunnostaa Kuopion matkustajasatamaa

Destia on voittanut Kuopion kaupungin matkustajasataman laajennusurakan.

Destia on voittanut Kuopion kaupungin matkustajasataman laajennusurakan. Rakennuskohde sijaitsee Maljalahden uuden asuinalueen kupeessa noin kilometrin Kauppatorilta itään.

Urakka toteutetaan kokonaisurakkana, joka sisältää nykyisten rakenteiden purku- ja siirtotöitä. Urakassa levennetään ja jatketaan Kauppakadun jatkeen aallonmurtajaa sisältäen esirakentamistyöt, alueviemäröinnit, valaistukset sekä pintarakennetyöt ja rakennetaan kiinteitä laiturirakenteita. Lisäksi urakkaan sisältyy kiinteiden laiturirakenteiden, virtausputkien ja laivakaivojen rakennussuunnittelua ja toteuttamista.

Urakka alkaa lokakuussa 2018 ja päättyy syyskuussa 2020.

Destialle Siltasairaalan pohjarakennusurakka

Destia on valittu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) uuden Siltasairaalahankkeen pohjarakennusurakan toteuttajaksi.

– Meilahden sairaala-alueelle rakennettava Siltasairaala rakennetaan tiheästi rakennetun sairaalaympäristön keskelle, mikä vaatii tarkkuutta pohjarakennusurakalta. Urakka tulee sisältämään reilusti esim. vaativia louhinta- ja lujitustöitä, joihin onneksi tositoimijoiltamme löytyy ammattitaitoa ja osaamista vastaavista urakoista, kommentoi työpäällikkö Mika Pakkanen .

Työskentely sairaala-alueella asettaa erityisvaatimuksia urakalle, koska rajallisen tilan lisäksi herkät sairaalalaitteet on otettava huomioon maanrakennus- ja louhintatöissä. Myös olemassa olevien rakennusten ja kuilujen sekä maanalaisten tilojen rakenteet asettavat esim. louhinnalle erityisvaatimuksia. Rakennusalueelle sijoittuu kolme Pysäköintilaitosta P3 palvelevaa kuilua, jotka osaltaan aiheuttavat teknisiä väistötöitä sekä suunnittelua koko hankkeen ajan.

– Myös työnaikaiset liikennejärjestelyt tulevat olemaan tarkkailun alla, koska sairaalalogistiikan on toimittava koko ajan: vieressä sijaitsee muun muassa kiireellisten ambulanssikuljetusten ambulanssipiha sekä pääsisäänkäynnit sairaaloihin, Pakkanen lisää.

Urakka alkaa tammikuun 2018 alussa ja valmistuu marraskuussa 2019. Valmistuttuaan vuonna 2022 Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan sekä osan nykyisen Syöpätautien tulosyksikön toiminnoista sekä yhdistää Tornisairaalan, Kolmiosairaalan ja Syöpätautien klinikat toisiinsa.

Destia urakoi Nostavantien kevyen liikenteen väylän Hollolassa – liikenneturvallisuus paranee

Destia on allekirjoittanut urakkasopimuksen Hollolan ja Lahden alueella sijaitsevan Nostavantien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Rakennuskohde sijaitsee lähellä Nostavan koulua ja valmistuessaan parantaa alueen liikenneturvallisuutta huomattavasi. Kevyen liikenteen väylä varmistaa koululaisille turvallisemman koulumatkan.

Hanke sisältää 3,6 kilometrin pituisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen, josta 1,2 kilometriä rakennetaan korotettuna. Rakentamisen yhteydessä parannetaan myös maantien 14037 rakenteen kantavuutta 1,1 kilometrin matkalta ja uusitaan päällystettä 2 kilometrin matkalta. Samalla Nostavantien valaistusta uusitaan. Komolan siltapaikalle rakennetaan betonirakenteinen 30 metriä pitkä ja 3,5 metriä korkea tukimuuri. Ratkaisulla saadaan kevytväylä ja ajorata sopimaan nykyiselle teräsputkisillalle. Hankkeeseen kuuluu myös Hollolan kunnan vesihuoltolinjojen rakentaminen.

Työt hankkeella aloitetaan 12. joulukuuta kevytväylän pohjatöillä. Talven aikana rakennetaan lisäksi vesihuoltolinjoja. Tulevan kesän aikana urakoidaan tukimuuri ja päätien parantaminen sekä päällystämistyöt. Työt hankkeella valmistuvat lokakuussa 2017.

– Rakentamiskohde sijaitsee koulun läheisyydessä, joten kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuusasioihin työmaalla. Haluamme taata pienille koululaisille turvallisen koulutien, jonka vuoksi muun muassa tukimuuri ja tietyöt Komolan sillalla tehdään koululaisten loman aikana, kertoo työpäällikkö Martti Tulonen .

Destia solmi sopimuksen Vt 14 Laitaatsalmen kohta -hankkeesta – rakennustyöt käynnistyvät

980e29ed6b61ea08_800x800ar

Destia Oy ja Liikennevirasto ovat allekirjoittaneet Vt 14 Laitaatsalmen kohta -hankkeen urakkasopimuksen Savonlinnassa tänään 16.8.2016.

Rakennustyöt käynnistyvät elokuun 17. päivä. Rakennusurakan alkuvaiheessa työt keskittyvät Laitaatsalmen eteläisen sillan rakentamiseen. Työt alkavat molemmin puolin Laitaatsalmea käyttöön otettavien väliaikaisten kiertoteiden rakentamisella. Syyskuun alusta alkaen liikenne ohjataan näille ratapenkereillä kulkeville kiertoteille.

Kiertoteiden valmistuttua rakennustyöt jatkuvat sillan alapuolella tehtävillä louhinnoilla sekä maankaivu- ja täyttötöillä. Myös sillan perustusten ja pilareiden teko aloitetaan syksyn aikana.

Hankkeessa Kyrönsalmen syväväylä siirretään helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Uuden syväväylän kohdalle rakennetaan kiinteät maantiesillat sujuvoittamaan liikennettä. Hanke valmistuu pääosin vuoden 2018 lopussa ja kokonaisuudessaan vuonna 2019.

Destia aloitti työt Vantaan 100-vuotiaalla holvisillalla

8e27e29466b1d900_800x800ar

Destian tositoimijat ovat aloittaneet työt Vantaan Jokiniemen kaupunginosassa olevan kivisen holvisillan korjauksien parissa. Keravanjoen ylittävä kevyen liikenteen käyttämä silta on Siltarekisterin mukaan valmistunut vuonna 1890. Silta on suojeltu.

– Tämä silta on hyvä osoitus siitä, miten laadukkaasti tehty infra palvelee käyttäjiään vuosikymmenet ilman suurempia vaivoja. Tässä korjausprojektissa vaihdetaan kaiteet puisiin, uusitaan pintarakenteet ja korjataan painaumat sekä tehdään muita pienoisia korjaustöitä – lopuksi puhdistetaan silta paraatikuntoon. Korjaukset tehdään vanhaa kunnioittaen, ulkoasu ei tule sanottavasti muuttumaan, kommentoi työmaapäällikkö Jussi Tiainen .

Vantaan kaupunki on tilannut myös muiden siltojen korjauksia Destialta. Holvisillan lisäksi Destia korjaa myös toisen Keravanjoen ylittävän sillan, Keravanjoen läntisen sillan Tikkurilan Kehä III:n liittymän läheisyydessä. Työt tällä niin sanotulla Kielotien sillalla ovat alkaneet jo kesäkuun alussa. Molempien siltojen korjaustöiden on tarkoitus valmistua lokakuun 2016 loppuun mennessä.

Destia rakentaa Tikkakosken lähiliikunta-alueen Jyväskylässä

Destia on solminut sopimuksen Tikkakosken lähiliikunta-alueen rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kanssa. Hanke pitää sisällään kolme uudistettavaa kohdetta: Tikkakosken koulun piha-alueen, liikuntapuiston sekä Luonetjärven koulun piha-alueen.

Tikkakosken koulun pihalle rakennetaan parkkipaikka ajo- ja kevytväylineen, uusitaan valaistus, rakennetaan peliareena sekä asennetaan leikki-, kuntoilu- ja parkour-välineet. Myös viheralueita uudistetaan ja piha-alueelle istutetaan puita sekä pensaita. Työt koululla valmistuvat syyskuun 2016 loppuun mennessä.

Liikuntapuiston pelikenttä päällystetään hiekkatekonurmella ja päätyyn asennetaan ulkokuntoiluvälineitä. Puistoon rakennetaan skeittialue, pyöräilyrata, kaukalo sekä beach volley -kenttä. Alueelle rakennetaan myös uusia kevytväyliä ja alueen kivetyksiä sekä istutuksia uusitaan. Työt liikuntapuistossa jakautuvat tälle ja ensi vuodelle.

Luonetjärven koulun pihaan asennetaan tasapainoilu-, liikunta- ja leikkivälineitä sekä rakennetaan parkour-alue. Pihan kenttä päällystetään hiekkatekonurmella ja pihan istutuksia ja oleskelualueita uusitaan. Työt toteutetaan kesällä 2017.

Työt hankkeella aloitettiin kesäkuussa Tikkakosken koulun piha-alueen rakentamiselle, joka pyritään saamaan mahdollisimman valmiiksi ennen koulujen alkua. Parhaillaan alueella kaivetaan kaapeliojia uusittavaa valaistusta varten sekä rakennetaan puistoalueen ja pihan rakennekerroksia asfaltointia varten.

– Erikoista hankkeessa on piha-alueen suuri koko, harvoin pääsemme näin suurta puistoaluetta rakentamaan. Hyödynnämme myös työkoneautomaatiota rakennustöissä, jota harvemmin vastaavissa urakoissa käytetään. Työskentely vilkkaalla koulu- ja liikunta-alueella vaatii tekijöiltä tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta kaikkien turvallisuus on taattu, kertoo työmaapäällikkö Riikka Venäläinen .

Destia suunnittelee Lempäälän kanava- ja alikulkusillan peruskorjauksen

Destian siltasuunnitteluyksikkö on valittu suunnittelemaan Lempäälän kanava- ja alikulkusillan peruskorjauksen. Kyseessä on 65 vuotta vanha neliaukkoinen teräsbetoninen silta, joka koostuu kahdesta holvikaaresta ja kahdesta kehäsillasta. Siltaa pitkin päärata ylittää Lempäälän kanavan ja sen molemmilla rannoilla kulkevat kevyen liikenteen väylät.

Destian tehtävänä on laatia aluksi sillan korjaamisen esiselvitys, jossa lasketaan sillan kantavuus nykyohjeiden mukaisille rautatiesiltojen kuormille ja vertaillaan erilaisia korjaus- ja uusimisvaihtoehtoja. Esiselvityksen perusteella valitaan yhteistyössä Liikenneviraston asiantuntijoiden kanssa teknis-taloudellisesti paras ratkaisu, josta Destia tekee lopulliset korjaussuunnitelmat. Suunnittelutoimeksianto sisältää myös Lempäälän kanavan ja sen ympäristön betonirakenteiden korjaussuunnittelun.

– Sillan merkittävin ongelma on käyttöikänsä päähän tulleet vedeneristeet, jotka ovat holvisillan rakenteen takia syvällä radan tukikerroksen ja maatäyttöjen alla. Vedeneristeen korjaaminen on välttämätöntä, jotta kosteusrasitus ei heikennä vielä suhteellisen hyvässä kunnossa olevaa betonirakennetta. Lisähaasteita tuo se, että korjaustyö ei saa häiritä vilkkaan rataosuuden junaliikennettä. Siksi korjaus on suunniteltava niin, että työt on mahdollista tehdä vuorokauden mittaisen liikennekatkon aikana, kertoo projektipäällikkö Juha Jalonen Destiasta.

Korjaussuunnitelman esiselvitys valmistuu syksyllä 2016 ja se on jo aloitettu kantavuuslaskennalla. Sillan ja kanavan korjaustyö on alustavasti suunniteltu ajoittuvan vuoden 2017 loppupuoliskolle.

– Sillan alkuperäinen suunnittelija on laskenut vain betonirakenteen kestävyyden 1950-luvun rautatiesiltojen kuormille. Sen jälkeen veturien ja vaunujen painot ovat kasvaneet merkittävästi, erityisesti holvisiltojen stabiliteetin kannalta hankalat pistemäiset pyöräkuormat. Nyt pyrimmekin ottamaan rakenteesta kaiken irti, minkä takia huomioimme myös sillan täyttönä käytetyn säästöbetonin ja maa-aineksen yhteistoiminnan kantavan betonirakenteen kanssa, kertoo sillan kantavuuslaskennasta vastaava suunnittelija Kimmo Julku Destiasta.

Destia korjaa siltoja Helsingissä

Destia on valittu urakoitsijaksi Helsingin kaupungin siltojen peruskorjausurakkaan. Urakka sisältää neljä korjattavaa siltaa: Haagan risteyssilta S4:n, Viikintien itäisen sillan Vantaanjoen yli, Itäväylän pohjoisen sillan Siilitien yli sekä Viikintien liittymän eteläisen ylikulkusillan.

Urakassa siltojen rakenteet korjataan purkamalla reunapalkit kokonaan pois ja raudoitetaan sekä valetaan uudet tilalle. Myös kansirakenteet korjataan poistamalla rapautunut betoni, jonka tilalle valetaan uusi pinta. Urakkaan sisältyy lisäksi kaiteiden ja valaistuksen uusintatyöt.

Työt Viikintien liittymän eteläisellä ylikulkusillalla ja Haagan risteyssillalla alkoivat viikolla 15 liikennejärjestelyillä sekä asfaltin jyrsinnällä. Itäväylän pohjoisen sillan korjaustyöt käynnistyvät viikon päästä ja Viikintien itäisen sillan työt noin kuukauden kuluttua. Urakan arvioitu valmistumisaika on 31.10.2016.

Helsingin kaupungin tilaaman urakan arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Destian johtama työyhteenliittymä voitti Espoonlahden aseman ja ratalinjan louhintaurakan Länsimetron hankkeessa

Destia Oy:n ja tsekkiläisen Metrostav a.s:n perustama työyhteenliittymä on voittanut Espoonlahden aseman ja ratalinjan louhintaurakan Länsimetron hankkeessa. Urakassa louhitaan Espoonlahden metroasema ja 1 470 metriä rinnakkaista ratatunnelia, kaksi poistumistiekuilua sekä aseman kuilut nykyisen kauppakeskuksen alueella

–  Metrostav a.s on tšekkiläinen louhintaurakoitsija, jonka kanssa olemme tehneet menestyksekkäästi yhteistyötä aikaisemmin Länsimetron LU6E-urakassa. Työt alkavat valmistelevilla töillä heti, itse louhintatyöt kesäkuun alussa, kommentoi Destian Esa Juhantila.

Työt hankkeessa alkavat heti ja urakka valmistuu 2018 alussa. Kaupan arvo on noin 31,5 miljoonaa euroa.

Matinkylästä Kivenlahteen ulottuvan seitsemän kilometriä pitkän osuuden uudet asemat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Liikenteelle osuus avataan 2020. Liikenne Matinkylään alkaa 15.8.2016.

DESTIALLE UUSI PROJEKTI PYHÄJOELLA

Destia on voittanut Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeen laitosalueen reaktorirakennuksen maanrakennustyöt. Valmisteleviin töihin kuuluva projekti koostuu pääasiassa maankaivuusta ja louhinnasta. Työt alkavat tammikuussa 2016 ja projekti päättyy keväällä 2017.

Destia on aiemmin voittanut Pyhäjoelta kaksi urakkaa. Elokuussa 2016 alkaneeseen projektiin kuuluu valmistelevia töitä, kuten pintamaan ja kasvillisuuden poistoa, maaleikkausta, pengerrystöitä sekä tiejärjestelyitä. Projekti valmistuu talvella 2016. Lisäksi Destia toteuttaa alueella tukikohta-alueen vesijohtojen ja viemäreiden runkoverkot, putkistojen vaatimat kaivu- ja louhintatyöt sekä vesijohto- ja viemäriverkostotyöt. Urakka alkoi marraskuussa ja valmistuu helmikuussa 2016.

Pääurakoitsijana alueella toimii Titan-2, joka on Fennovoiman laitostoimittajan Raos Project Oy:n pääurakoitsija. Destian ja Titan-2:n välillä solmitut urakkasopimukset kuuluvat valmisteleviin töihin. Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksien tarkkoja arvoja julkisteta.