YIT käynnistää Tapiolan Tuultenristin toimistotalon rakentamisen Espoossa

YIT Tuultenristi Merituulentori

YIT käynnistää Tapiolan Tuultenristin viisikerroksisen toimiston ja asumisen käyttöön tulevan paikoituslaitoksen rakentamisen.

Tuultenristiin valmistuu yhteensä 4 200 m² toimistotilaa, joista avautuu avarat ja viihtyisät näkymät Merituulentorille ja Tuuliniityn yli Hakalehtoon. Tuultenristin ensimmäiset ankkurivuokralaiset ovat Helsingin Seudun Osuuspankki ja Uudenmaan Martat. Välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kauppakeskus Ainoan palvelut sekä Tapiolan keskuksen kulttuuripalvelut.

Rakentaminen tehdään vaiheittain ja hankkeen on arvioitu valmistuvan keväällä 2023. Työt ovat alkaneet väliaikaisten reittien järjestämisellä sekä suojaavien rakenteiden asennuksilla. Tuultenristin työmaa sijaitsee erittäin vilkkaassa liikenteellisessä solmukohdassa, jossa vaaditaan erityisen huolellista suunnittelua turvallisuuden- ja liikkumisen näkökulmasta.

”Rakennustyömaan läheisyydessä ja alla kulkee päivässä lähes 900 linja-autoa, satoja autoja ja tuhansia ihmisiä, joten panostamme erityisesti turvallisuuteen ja liikenteen sekä logistiikan sujuvuuteen. Yritämme minimoida työmaamme aiheuttamaa haittaa huolellisella ennakkosuunnittelulla ja hyvällä viestinnällä”, kertoo hankkeen työpäällikkö Tero Seppänen, YIT:ltä.

CO2-päästöjen vähentämiseksi* ja hiilijalanjäljen todentamiseksi Tuultenristin CO2-päästöt määritellään jo rakentamisen alussa ja niitä seurataan laskelmien kautta koko rakentamisen ajan. Kohteen rakentamisen aikaisia ilmastovaikutuksia vähennetään muun muassa kierrättämällä ja lajittelemalla materiaaleja yli 70 %. Rakennus on suunniteltu YIT:n Smart Building -konseptin mukaisesti, joka mahdollistaa tulevaisuudessa esim. kiinteistön energiankäytön, huollon ja ylläpidon optimoinnin. Tuultenristille haetaan LEED-ympäristösertifikaattia.

”Tuultenristin toimistotalo sijoittuu katseen vangitsevalle paikalle lähestyttäessä Tapiolan keskustaa lännestä. Kokonaisuus tuo Tapiolan ytimeen uutta modernia ilmettä ja toimintaa, joka lisää koko alueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä entisestään”, kertoo hankekehityspäällikkö Anne Suojoki.

YIT:n kehittämän Tuultenristi-hybridihankkeen kokonaisuuteen kuuluvat myös kaksi 12-kerroksista ja yksi 9-kerroksinen asuinkerrostalo sekä läheisyydessä sijaitsevat Itätuulenkuja 6 ja 8 sijaitsevat tontit. Kokonaisuudessaan alue mahdollistaa lähes 700 uuden asukkaan muuton Tapiolan keskustaan. Ensimmäisen asuinhankkeen, Asunto Oy Espoon Itätuulen rakentaminen alkoi keväällä 2021.

* YIT on sitoutunut ensimmäisenä suomalaisena rakennusyhtiönä Science Based Target (SBTi ) -aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

YIT aloitti heinä-syyskuussa viiden kerrostalon rakentamisen Venäjällä

YIT on käynnistänyt viiden uuden kerrostalon rakentamisen Venäjällä heinä-syyskuussa. Kohteet sijaitsevat Pietarissa, Jekaterinburgissa ja Moskovan alueella, ja ne ovat arvoltaan yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Käynnistettyihin taloihin valmistuu yhteensä lähes 800 asuntoa. Asuntoaloitukset kirjataan vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tilauskantaan.

Pietarissa YIT aloitti viidennen ja samalla viimeisen kerrostalon rakentamisen Tarmo-asuinkorttelissa. 11-kerroksiseen taloon tulee lähes 170 asuntoa sekä tilat 80 lapsen päiväkodille kahteen ensimmäiseen kerrokseen. Kohteen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Tarmo-asuntokortteli käsittää yhteensä yli 800 asuntoa sekä 450-paikkaisen pysäköintilaitoksen.

Jekaterinburgissa YIT käynnisti Suomen Ranta -kerrostalokorttelissa kolmannen talon rakentamisen. 14-kerroksiseen taloon valmistuu yli 130 asuntoa. Kohteen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Kohde sijaitsee Iset-joen rannalla hyvien ulkoilumaastojen tuntumassa. Asuntokortteliin tulee yhteensä viisi kerrostaloa sekä maanalainen pysäköintilaitos.

Jekaterinburgin esikaupungissa, Verhnaja Pyshmassa, YIT aloitti kahden uuden viisikerroksisen talon rakentamisen Baltym Park -aluerakennushankkeessaan. Taloihin valmistuu lähes 200 asuntoa, joista ensimmäisen kerroksen asunnoissa on oma kompakti terassipiha. Käynnistettyjen talojen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. YIT on rakentanut Baltym Park -aluetta vuodesta 2014 alkaen. Sen 76 hehtaarin suuruiselle tontille rakennetaan yhteensä lähes 5000 asuntoa.

Moskovan alueella YIT aloitti Shchelkovo-aluerakennushankkeessaan 17-kerroksisen talon rakentamisen. Taloon valmistuu 300 asuntoa. Käynnistyspäätös nopeuttaa YIT:n vastuiden kattamista ja kyseisen aluehankkeen hallittua loppuunsaattamista.

YIT rakentaa Wärtsilälle modernin logistiikkakeskuksen Vaasan Vaskiluotoon

YIT ja teknologiayhtiö Wärtsilä ovat sopineet teknologiakeskus Smart Technology Hubin logistiikkakeskuksen rakentamisesta Vaasan Vaskiluotoon. KVR-urakka sisältää logistiikkakeskuksen rakentamisen lisäksi tontilla olevien rakennusten purkutyöt sekä maa-alueen puhdistuksen. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa 2020. Logistiikkakeskuksen on tarkoitus valmistua lokakuun 2021 loppuun mennessä.

”Logistiikkakeskus tulee olemaan kooltaan noin 14 500 m2 ja tilavuudeltaan jopa 250 000 m3. Se vastaa teknologiakeskuksen tarvitsemien materiaalien logistiikasta digialustan avulla, jota varten keskus varustetaan modernilla tietotekniikalla. Tällä hankkeella Reininkadun perinteinen logistiikkatontti jalostuu edelleen logistiikan saralla”, kertoo aluejohtaja Mikael Snellman YIT:ltä.

Smart Technology Hub on Wärtsilän tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus, jossa testataan ja kehitetään meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisuja sekä uusia energiajärjestelmiä.

“Olen erittäin tyytyväinen, että Smart Technology Hub -hanke etenee aikataulun mukaisesti ja että pääsemme nyt rakentamaan myös teknologiakeskuksen toiminnan kannalta erittäin tärkeää logistiikkakeskusta yhdessä YIT:n kanssa. Haluan kiittää sekä Vaasan kaupunkia että alueen asukkaita ja yrityksiä hyvin sujuneesta yhteistyöstä haastavasta rakennusaikataulusta huolimatta. On hienoa nähdä, miten hyvin Vaskiluotoon tekemämme investointi ja sen ympärille muodostuva ekosysteemi on otettu vastaan”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki.

Wärtsilän Smart Technology Hub -hankkeen rahoituskumppanina toimii SEB Leasing Oy. Logistiikkakeskuksen asemakaava on kuulutettu lainvoimaiseksi toukokuussa ja sille on myönnetty rakennuslupa kesäkuussa.

Logistiikkakeskuksen investointipäätöksen myötä Smart Technology Hubiin liittyvä kokonaisinvestointi nousee yli 230 miljoonaan euroon. Hankkeen etenemistä ja sen ympärille muodostuvan ekosysteemin rakentumista voi seurata verkkosivuilta: www.smarttechnologyhub.com.

YIT mukana toteuttamassa HUSin uutta silmäsairaalaa Helsinkiin

YIT ja HUS Kiinteistöt Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden silmäsairaalan toteuttamisesta Helsingin Meilahteen. Nyt käynnistetty kehitysvaihe kestää loppuvuoteen 2020 saakka, ja hankkeen toteutusvaiheeseen siirtyminen edellyttää erillistä tilausta, joka liitetään myöhemmin nyt allekirjoitettuun sopimukseen. Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2023.

Meilahden kampuksen yhteyteen, Paciuksen- ja Zaidankatujen väliin, rakennettava uusi silmäsairaala on nimetty Tammisairaalaksi. Tammisairaalaan rakennetaan yli 200 polikliinista vastaanottotilaa, 15 leikkaussalia, 12-paikkainen vuodeosasto, välinehuoltokeskus ja muita tukipalvelutiloja sekä noin 100 autopaikan pysäköintilaitos.

YIT rakentaa pysäköintitalon Helsingin Länsisatamaan

YIT rakentaa Jätkäsaareen pysäköintitalon mm. laivamatkustajien käyttöön. Sopimuksen arvo on yli 20 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan. Valmistelevat työt ovat alkaneet syyskuussa 2019 ja urakka valmistuu alkuvuodesta 2021.

Urakkaan kuuluu noin 730 pysäköintipaikkaa ja aulatilat sisältävä pysäköintihalli, joka tulee palvelemaan pääosin laivamatkustajia.

Tilaajana ja kehittäjänä on Kiinteistö Oy Helsingin Jätkäsaaren Satamapysäköinti c/o Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt. Pysäköintitalon ylläpidosta ja toiminnasta tulee vastaamaan Helsingin Satama Oy.

YIT aloittaa Kankaan Arkin rakentamisen Jyväskylässä

YIT käynnistää Kankaan Arkki -toimistokohteen rakentamisen Jyväskylän Kankaan alueella. Kohteen on määrä valmistua 2021 alkuvuodesta. Seitsemänkerroksisen Kankaan Arkin kokonaispinta-ala on reilut 7000 neliötä, joista on vuokrattu lähes 80 prosenttia. Sijoittajaneuvotteluja kohteen myynnistä käydään aktiivisesti.

Kankaan Arkki valmistuu entisen Kankaan paperitehtaan alueelle, vanhan paperitehtaan kylkeen Tourujoen rantaan. Kokonaisuudesta muodostuu ainutlaatuinen yhdistelmä modernia, uutta toimitilaa sekä rouheaa, vanhaa tehdasmiljöötä.

Uudet toimitilat ovat asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan muunneltavaa monikäyttötilaa. Erityishuomiota on kiinnitetty sisäilman laatuun, energiatehokkuuteen sekä tilojen toiminnallisuuteen. Kohteelle haetaan ympäris­tötehokkuudesta kertova LEED-sertifikaatti.

Kankaan Arkkiin sijoittuville yrityksille tarjotaan erilaisia palveluita, kuten kokous-, siivous-, kopiointi-, postitus- ja asiakaspalvelua. Rakennuksen sisääntuloaulaan tulee kahvila ja ravintola ulkoterasseineen ja kokouksia varten vuokralaisilla on käytössä muunneltavat yhteiskäyttöiset neuvottelutilat. Pysäköintialue sijaitsee rakennuksen vieressä. Kankaalle käynnistyy pian myös uuden parkkitalon rakentaminen ja se sijoittuu Arkin välittömään läheisyyteen.

Kankaan Arkki on YIT:n ja Jykian ensimmäinen yhteinen projekti ja yhteishanke, jossa YIT vastaa kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta ja Jykia puolestaan vuokralaishankinnasta sekä konseptikehittämisestä.

“Jykia etsii uusia toimintamalleja, joilla edistetään alueen elinvoimaisuutta. Kumppanuus YIT:n kanssa on mahdollistanut tämän hienon hankkeen käynnistämisen ja Kankaan alueen kehittymisen houkuttelevaksi työpaikka-alueeksi”, toteaa Jykian toimitusjohtaja Seija Takanen.

Vuokralaisiksi Kankaan Arkkiin ovat tulossa Accountor, Juvenes, Monetra, Yritystehdas ja YIT. Kankaan Arkkiin muuttavat yritykset perustelevat päätöstä Kankaan erinomaisella sijainnilla ja muuntojoustavilla työskentelytiloilla ja palveluvalikoimalla.

“Monetra on kasvuyritys, joka panostaa voimakkaasti toimintansa ja koko toimialan kehittymiseen. Asiakkaiden tarpeet ja työn tekemisen tapa muuttuvat voimakkaasti, mitä kehitystä uudet tilat osaltaan edistävät. Modernit työtilat ovat samalla meille merkittävä panostus henkilöstön työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin, minkä uskomme näkyvän hyvänä palveluna asiakkaillemme joka päivä”, kertoo Monetra Keski-Suomi Oy:n toimitusjohtaja Mari Soukka.

“Tarjoamme Juvenes Ravintola Annassa Kankaan Arkin asiakaskunnan maun mukaan suunniteltavia palveluita ja ateriavaihtoehtoja. Sujuva asiointi ja asiakkaiden viihtyminen ovat avainroolissa. Entinen tehdasalue tarjoaa hyvän kodin ja tulevaisuuden perustan nykyaikaiselle, dynaamiselle ravintolapalveluiden huippuosaamiselle”, sanoo Juvenes Oy:n toimitusjohtaja Päivi Jousmäki.

“Olemme Yritystehtaalla erittäin innostuneita tästä uudesta tilaratkaisusta Kankaan Arkissa. Kuuntelimme tarkasti kasvuun tähtääviä startup-yritysten edustajia ja käytimme ammattilaisia apuna suunnittelemaan tilan tarpeitamme vastaavaksi. Kankaan Arkissa pääsemme toteuttamaan erinomaiset ja joustavat puitteet kaikelle toiminnallemme unohtamatta yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia”, sanoo toimitusjohtaja Kati Rauhaniemi, Yritystehdas.

“YIT:lle Kankaan Arkki on ainutlaatuinen monessakin mielessä, sillä keskitämme kaikki toimintamme ja palvelumme Kankaalle. Meillä on myös vahva asema Kankaan asuntorakentajana. Kankaan Arkin myötä Kankaalle tulee lisää myös työpaikkarakentamista, jolla on varmasti myönteinen vaikutus ympärille rakentuvaan asuntorakentamiseen”, YIT:n yksikönjohtaja Marjaana Nissilä-Ryytty sanoo.

Kankaan Arkin valmistuttua Jyväskylän Kankaalla työskentelee yli tuhat työntekijää ja asuu tuhat asukasta.

“Kankaan kehittyminen nopeasti ja laadukkaasti on meille erittäin tärkeää Jyväskylän elinvoiman näkökulmasta. Kankaan Arkki tulee tarjoamaan jyväskyläläisille ja muualta tänne sijoittuville yrityksille uusia kasvun mahdollisuuksia ja laadukasta toimitilaa ainutlaatuisessa ympäristössä keskustan kupeessa”, elinkeinojohtaja Anne Sandelin Jyväskylän kaupungilta sanoo.

“Meille on tärkeää, että Kankaasta rakentuu erityinen ja kiinnostava alue niin asukkaille, työntekijöille kuin vierailijoillekin. Uusien hankkeiden myötä alueen lähipalvelut, joita arjessa tarvitaan, kehittyvät asukas- ja työntekijämäärien kasvaessa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Portti-rakennukseen remontoitavan yleisen saunan avautuminen tulevana keväänä”, kertoo Kankaan projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen Jyväskylän kaupungilta.

Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen suunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista ja laadukasta ympäristöä aivan kaupungin keskustan välittämään läheisyyteen. Tulevaisuudessa Kangas on 2 100 työpaikan ja 5 000 asukkaan koti. Alueen rakentamisessa on käytössä prosenttikulttuuriperiaate, jonka osana alueelle toteutetaan myös taidetta.

YIT allekirjoitti sopimuksen Lauritsalan koulun rakentamisesta elinkaarimallilla

YIT ja Lappeenrannan kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Lauritsalan koulun rakentamisesta ja ylläpidosta. YIT vastaa elinkaarimallilla toteutettavan hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta ja 20 vuoden palvelujaksosta. Hankkeen kokonaisarvo on noin 32 miljoonaa euroa. Sopimus kirjataan vuoden viimeisen neljänneksen tilauskantaan.

Lauritsalan uusi koulu rakennetaan vanhan vuonna 2016 puretun koulun paikalle. Se tulee palvelemaan perusopetuksen, esiopetuksen, nuorisotoimen, liikuntatoimen ja Eksoten, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden, tarpeita. Rakennus toteutetaan lähes 900 päivittäiselle käyttäjälle ja sen rakennusala on yli 8000 brm2. Hankkeen rakentaminen aloitetaan keväällä 2020 ja käyttäjät pääsevät uusiin tiloihin vuoden 2022 alussa, jolloin alkaa myös YIT:n palvelujakso. Pihatyöt jatkuvat kesään 2022.

Elinkaarimallin mukaisesti YIT:n vastuulla on rakennuksen käytettävyys ja käyttöolosuhteet 20 vuoden palvelujakson ajan.

”On hienoa olla toteuttamassa Lauritsalan koulua elinkaarimallilla yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Elinkaarimalli yhdistää tilaajan tavoitteet, suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistön ylläpidon kokonaisuudeksi. joka varmistaa kiinteistön käytettävyyden ja kunnon koko sopimusjaksolle”, kertoo elinkaarihankkeista vastaava johtaja Hannu Soikkeli YIT:ltä.

”Lauritsalan koulu on ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava koulu Lappeenrannassa. Odotukset ovat korkealla niin toteutusvaihetta kuin myös palvelujaksoa koskien. Odotamme ennakoitavuutta ja sujuvaa arkea koko sopimusjakson ajan”, kertoo toimitilajohtaja Katri Tolvanen Lappeenrannan Toimitilat Oy:stä.

YIT on sopinut tuulipuiston perustustöiden toteuttamisesta Ruotsissa

YIT ja Stavro Vind AB ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden tuulipuiston perustustöiden toteuttamisesta Örnsköldsvikissä Pohjois-Ruotsissa. Työt alkoivat heinäkuussa 2019 ja projektin on määrä valmistua kesällä 2021. Sopimuksen arvo on noin 35 miljoonaa euroa, ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan.

Sopimus kattaa uuden tuulipuiston Balance of Plant -työt, eli turbiinien perustukset ja nostoalueet sekä puiston sisäiset tiet ja kaapeloinnin.

Kyseessä on YIT:n ensimmäinen tuulipuistosopimus Ruotsissa. Suomessa YIT on urakoinut noin sata tuulivoimaperustusta muun muassa Raahessa, Kalajoella, Siikaisissa ja Simossa.

”Tämä sopimus vahvistaa strategiamme mukaisesti asemaamme Ruotsissa sekä tukee kestävää kehitystä”, kertoo Infraprojektit-segmentin johtaja Harri Kailasalo.

YIT peruskorjaa Espoon Laajalahden ja Tuomarilan koulut elinkaarimallilla

YIT ja Espoon kaupunki ovat sopineet Espoon Laajalahden ja Tuomarilan alakoulujen peruskorjauksista sekä molempien koulujen laajennuksesta elinkaarihankkeena yhdessä Caverionin kanssa. Sopimusten arvo on YIT:n osalta yhteensä noin 32 miljoonaa euroa, ja se kirjataan vuoden toisen neljänneksen tilauskantaan. Työt käynnistyvät purkutöillä syksyllä 2019. Töiden on määrä valmistua syksyllä 2021, jolloin myös alkaa vuoteen 2041 ulottuva ylläpitojakso.

Laajalahden koulun peruskorjattava osa on laajuudeltaan 2 794 brm2 ja laajennusosa 4 596 brm2. Tuomarilan koulun peruskorjaus käsittää 1 796 brm2 ja laajennus 5 415 brm2.

”Pitkän valmistelu- ja neuvotteluvaiheen jälkeen on aina hienoa, kun sopimus saadaan allekirjoitettua ja hanke lähtee toden teolla käyntiin. Elinkaarihankkeet toteuttavat osaltaan Espoon Koulut kuntoon -ohjelmaa. Yhteistyö YIT:n kanssa on sujunut aiemmissa hankkeissa hyvin ja sitä luonnollisesti odotamme tältäkin hankkeelta”, suunnittelupäällikkö Kimmo Martinsen Tilapalvelut-liikelaitoksesta sanoo.

YIT vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja rakennustöistä. Caverion vastaa talotekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä rakennettavien laajennusten osalta kiinteistöjen huollosta, kunnossapidosta ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmista 20 vuoden sopimuskauden ajan. Molempien koulujen peruskorjattavat, 1950-luvulla rakennetut, osat ovat suojeltuja rakennuksia, joiden elinkaarivastuu säilyy Espoon kaupungilla.

Energiatehokkuus ja olosuhteet huippuluokkaa

Peruskorjausten ja laajennusten suunnittelussa korostuvat muuntojoustavuus, energiatehokkuus, sisäilmaolosuhteet, käytettävyys ja elinkaariajattelu. Oppimisympäristön muunneltavuus erilaisiksi oppimistiloiksi, oppimistoreiksi, ohjaa sekä rakentamisen että talotekniikan teknisiä ratkaisuja.

”Laajalahden ja Tuomarilan koulut on suunniteltu toimimaan monipuolisesti ja joustavasti kaupungin, oppilaiden ja koulun henkilökunnan muuttuvien tarpeiden mukaan pitkälle tulevaisuuteen.  Espoo on edelläkävijä elinkaarimallin käyttäjänä julkisissa rakennuksissa, ja olemme tehneet pitkään hyvää yhteistyötä. Parhaillaan teemme elinkaarimallilla Kirstin ja Viherlaakson koulujen peruskorjauksia, joiden lisäksi olemme aiemmin peruskorjanneet samalla urakkamallilla Lintuvaaran ja Päivänkehrän koulut”, kertoo Toimitilat-segmentin johtaja Esa Neuvonen YIT:ltä.

”Kumppanuuteen perustuva elinkaarimalli on osoittanut toimivuutensa kuntien palvelurakentamisessa”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

YIT on sopinut LähiTapiolan kanssa hotellirakennuksen toteuttamisesta Turussa

YIT ja LähiTapiola ovat allekirjoittaneet sopimuksen projektinjohtourakasta Turussa. Sopimus pitää sisällään vanhan 1970-luvulla rakennetun Hamburger Börs -hotellirakennuksen purkamisen ja uuden hotellin rakentamisen. Urakan arvo on noin 43 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyy kesällä 2019 ja valmistuu syksyllä 2021. Sopimus kirjataan vuoden toisen neljänneksen tilauskantaan.

Urakka käynnistyy entisen Hamburger Börsin kiinteistön purkutöillä. Samalle paikalle rakennetaan uusi hotellirakennus, jonka arkkitehtuuri kunnioittaa Turun kauppatorin vanhaa aikaa. Hotellin uudeksi käyttäjäksi tulee Scandic Hotels.

”On hienoa päästä muovaamaan Turun kaupunkikuvaa näin keskeisellä paikalla. Hamburger Börsin yli 100 vuotiasta historiaa tullaan kunnioittamaan myös uudessa kiinteistössä. Projektin toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua, koska rakennuspaikka sijaitsee aivan Turun ydinkeskustassa”, kertoo YIT:n yksikönjohtaja Jukka Lämsä.

”Kiinteistöä kehitetään yhteistyössä YIT:n ja Scandicin kanssa. Kehityshankkeen mahdollistavat meille YIT:n vahva ammattitaito vaativien rakennushankkeiden toteuttajana ja Scandicin vahva osaaminen isojen keskustahotellien operoijana. Palautamme Hamburger Börsin sille kuuluvaan historialliseen arvoonsa”, toteaa LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli.