Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Rakennusalan työttömyyskassalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan laiminlyönneistä

light-cloud-sky-sun-sunset-sunlight-981978-pxhere.com

Finanssivalvonnan keväällä 2017 tekemässä tarkastuksessa on ilmennyt, että Rakennusalan työttömyyskassa ei ole noudattanut valituskirjelmien toimittamisesta muutoksenhakuelimelle laissa säädettyjä määräaikoja. Joissakin valitusasioissa määräajat olivat ylittyneet merkittävästi. Työttömyyskassan hallitus ei ollut valvonut riittävällä tavalla valitusten käsittelyyn liittyviä prosesseja. Prosessien eri vaiheisiin ei ollut asetettu riittävästi käsittelyn viivytyksettömyyttä ja oikeellisuutta mittaavia kontrolleja eikä niiden tasoa ollut arvioitu säännöllisesti. Tapahtuneet laiminlyönnit osoittavat erityisesti sisäistä valvontaa ja riittäviä riskienhallintajärjestelmiä koskevien säännösten laiminlyöntejä.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Työttömyyskassalla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 9.7.2018 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Historiallinen pankkirakennus Kuopion ytimessä muuttuu asunnoiksi Avaran ja Lehdon yhteistyöllä

faeb3f278_screen_shot_2018-03-23_at_13_48_38

Avara Oy ja Lehto Group Oyj:n tytäryhtiö Lehto Asunnot Oy allekirjoittivat kesäkuun alussa puitesopimuksen asuntoportfoliosta, joka sisältää 340 asunnon rakentamisen viiteen eri kaupunkiin ympäri Suomen. Ensimmäisen rakennuskohteen rakentaminen Kuopion keskustan ytimeen on nyt aloitettu.

– Erinomainen sijainti keskeisten palveluiden äärellä tukee Avaran Asuinkiinteistörahaston strategiaa, jossa uuden asumisen rakentamista keskitetään Suomen suurimpiin kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin. Tekemällä tämän tyyppistä täydennysrakentamista kunnioittaen vanhaa suojeltua korttelia saadaan luotua uutta asumista keskeiselle sijainnille ja tiivistettyä kaupunkirakennetta. Tällainen kehitys on myönteistä koko kaupungille, kertoo Avaran kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Rantsi.

Arvokiinteistön jalusta on suojeltu. Osa asunnoista rakennetaan siihen ja osa yläpuolelle. Puijonkatu 29:ään rakentuu 56 Avaran asuntoa kompakteista yksiöistä ja hyvin suunniteltuihin kaksioihin. Autopaikkoja keskustakohteeseen tulee 27 ja moottoripyöräpaikkoja neljä, mikä helpottaa monien kaupunkiasumista. Kompakteilla ja tehokkailla asunnoilla varmistetaan hyvä kassavirta ja vakaa tuotto sijoittajille.

– Sijainti Kuopion torin vieressä on kaupunkiasujalle täydellinen. Kuopiolaisille tori on legendaarinen kohtaamispaikka, ja ulkopaikkakuntalaisetkin tuntevat sen. Arvokiinteistönä tunnettu entinen SYP:n pankkirakennus on myös itsessään erittäin kiinnostava. Rakennamme samalle tontille myös 70 kuluttajamarkkinoille myytävää asuntoa, hankkeesta vastaava päällikkö Jan-Alex Joensuu Lehto Asunnoilta kuvailee.

Rakennustyöt on jo käynnistetty ja Puijonkatu 29:n kohde valmistuu loppuvuodesta 2019. Seuraavat Avaran ja Lehdon yhteistyökohteet lähtevät liikkeelle Kirkkonummella ja Oulussa vielä vuoden 2018 lopulla.

EPSI Ratingin tutkimus Uudisasuntorakentaminen 2018: Asunnonostajien kokemus laadusta on hyvä

construction-building-site-crane

Uuden asunnon ostaneiden tyytyväisyys rakennusyhtiöihin ja näkemykset tuotelaadusta ovat korkealla tasolla. Paras arvosana asiakkailta tuli aikataulussa pysymisestä, kun taas virheettömyyteen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Asunnonostajien asiakastyytyväisyyttä on selvitetty EPSI Ratingin suurimmille asuntorakentajille tekemässä Uudisasuntorakentaminen-tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on edelleen korkea, 74,8 indeksipistettä, vaikka se on hieman laskenut viime vuonna tehdystä tutkimuksesta. Erot rakennusyhtiöiden välillä ovat suuria, mutta tasoittuneet jossain määrin. Sijoituskäyttöön uudisasunnon ostaneet kuluttajat ovat tyytyväisempiä kuin omaan käyttöön asunnon ostaneet. Vastaajista kolmannes oli ostanut asunnon sijoitustarkoitukseen.

Tutkituista tekijöistä yritysten imagolla sekä tuote- ja palvelulaadulla on suurin vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Imagon osatekijöistä asiakkaat kokevat, että rakennusliikkeiden asiakkaana on helppo olla ja myös luotettavuus on hyvällä tasolla.

”Erityisesti tuotelaadun kokonaisarvosana on viimevuotiseen tapaan hyvin korkea. Rakennusliikkeet saavat asiakkailta jälleen kiitosta etenkin aikataulussa pysymisestä: 94 prosenttia vastaajista sanoo, että luovutus tapahtui sovitussa aikataulussa. Samoin asuntojen pohjaratkaisut ja varustetaso sekä materiaalien laatu saavat hyviä arvosanoja. Näillä tekijöillä on myös iso merkitys asuntoa ostettaessa”, EPSI Ratingin projektipäällikkö Heidi Laitinen sanoo.

Asuntojen virheettömyyteen ollaan tyytyväisiä, mutta siinä on laatutekijöistä eniten parannettavaa. Tämä näkyy vastaavasti valitusten suhteellisen suurena määränä muihin Suomessa tutkittuihin toimialoihin verrattuna.

”Rakennusyhtiöiden kannattaisi panostaa yhä enemmän asuntojen virheettömyyteen, sillä se näyttää vaikuttavan asiakastyytyväisyyteen tuotelaadun osalta kaikkein eniten. Palvelulaadun osalta rakennusliikkeet ovat onnistuneet erityisesti tavoitettavuudessa”, Heidi Laitinen summaa.

Tuloksista käy lisäksi ilmi, että vaikka uusien asuntojen hintoja pidetään yleisesti korkeina, asunnon ostaneet tuntevat saaneensa vastinetta rahalleen.

Tietoa asuntorakentamisen asiakastyytyväisyydestä luulojen tilalle

”Rakentamisen laadusta ja asiakaskokemuksista puhutaan paljon, mutta usein esiin nousevat yksittäiset epäonnistumiset. Aiemmin ei ole ollut tapaa, jolla olisi voitu mitata esimerkiksi uudisasuntorakentamisen asiakkaiden laatukokemusta kattavalla ja yhdenmukaisella tavalla. EPSI Ratingin tutkimus antaa mahdollisuuden tarkastella uuden asunnon ostaneiden tyytyväisyyttä toimialatasolla sekä verrata eri yrityksiä toisiinsa”, rakentamisen kehityksestä vastaava johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT:stä toteaa.

EPSI Rating kehitti Uudisasuntorakentaminen-tutkimuksen yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n kanssa tämän aloitteesta. Tutkimuksesta tehtiin vuonna 2017 pilottiversio. Tämänvuotiseen tutkimukseen sisältyy ensimmäisen kerran yritysten keskinäinen vertailulista, ja jokainen yritys saa tarkan raportin omista tuloksistaan muihin nähden. Tämä auttaa Jukka Pekkasen mukaan merkittävästi tutkimukseen osallistuvia yrityksiä oman toimintansa kehittämisessä.

Tutkimuksessa on mukana Suomen kahdeksan suurinta asuntorakentajaa, jotka tuottavat valtaosan Suomessa myytävistä vapaarahoitteisista omistusasunnoista. Pienille toimijoille tutkimusmenetelmä ei sovellu, koska asiakkaita pitää olla tietty määrä vuositasolla, jotta tulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia.

EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille tekemä tutkimus uudisasuntorakentamisesta selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2017 aikana. Haastateltavat poimittiin satunnaisotantana yritysten asiakasrekistereistä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna asunnonostajille 27.3-11.5.2018, ja siihen osallistui 912 asunnonostajaa. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 – 100, jossa 75 on erittäin hyvä, 60–75 tyytyväinen ja 0-60 tyytymätön. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin kysely koski vuoden 2016 asuntoluovutuksia.

Asiakastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat yleisesti välillä n. 2–3 indeksipistettä. Poikkeuksina Bonava (3,8), Pohjola Rakennus (4,2) ja Skanska (3,4). Tilastollinen luottamustaso on 95 prosenttia ja mallin selitysaste vaihtelee välillä 80–91 prosenttia.

Uudisrakentaminen 2018 -tutkimuksen yhteenvetoon: http://www.epsi-finland.org/report/uudisasuntorakentaminen-2018/

Kiilto Oy vahvistaa rakentamisen liiketoimintaa Ruotsissa

vf8cv15gbl2jit4ke2u2

Kiilto Family –konserniin kuuluva Kiilto Oy on ostanut ruotsalaisen TM Progressin koko osakekannan pääomasijoittaja PEQ AB:lta ja yhtiön toimivalta johdolta. Ammattikäyttöön suunnattuja pumpattavia lattiatasoitteita valmistava ja palveluna toimittava TM Progress on perustettu vuonna 1974 ja yhtiö toimii koko Ruotsin alueella. Sen liikevaihto on noin 28 miljoonaa euroa.

”Yrityskauppa on osa Kiillon kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä. TM Progress on niin yritys- ja palvelukulttuuriltaan kuin tuotevalikoimaltaan luonteva osa Kiillon kansainvälistä laajentumista. Olen vakuuttunut, että yhdistymisen myötä voimme palvella asiakkaitamme Ruotsissa entistä paremmin ja kehittää toimintaamme rakentamisen ammattilaisten kumppanina myös Suomessa ja muissa toimintamaissamme”, kertoo Kiilto Oy:n toimitusjohtaja Anssi Asikainen.

Kiillolla on ennestään Ruotsissa itsenäinen maayhtiö, Kiilto AB, mutta uusi yhtiö jatkaa omana itsenäisenä yksikkönä Kiilto-perheessä. Yrityskaupan myötä Kiillon henkilöstö kasvaa noin 40 henkilöllä. Myös valmistus laajenee Ruotsiin, sillä TM Progressilla on omat tuotantolaitokset Hallstahammarissa ja Örnsköldvikissä, missä sijaitsee myös yhtiön pääkonttori.

Lisäksi Kiillon omistukseen siirtyy TM Progressin tytäryhtiö, Injogolv AB, joka on erikoistunut saumattomiin lattiapinnoiteratkaisuihin. Tukholmassa sijaitseva Injogolv on perustettu vuonna 2002 ja se siirtyi osaksi TM Progressia tammikuussa 2017.

TM Progressin toimitusjohtaja Ove Sigvardsson kertoo omistajuuden vaihdokseen suhtauduttavan yhtiössä innostuneesti ja luottavaisesti.

”Toimintamme ytimessä on aina ollut laadukkuus ja asiakaslähtöisyys. Kehitämme ratkaisujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja haluamme tarjota heitä parhaiten palvelevia kokonaisratkaisuja. Olemme aina arvostaneet pitkäjänteistä työtä niin tuotekehityksessämme kuin asiakassuhteissamme. Näemme että meillä on paljon yhteistä Kiillon kanssa, jonka monialainen liiketoiminta perustuu samankaltaisiin arvoihin, kulttuuriin ja toimintamalleihin. Uskon että TM Progress pystyy täydentämään Kiillon liiketoimintaa toivotulla tavalla. Osana Kiiltoa meillä on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa Pohjoismaissa.”

Sähköisen talotekniikan urakoitsijoilla hyvä vuosi 2017

lines-2147450_1280

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL toteutti maalis-toukokuussa vuosittaisen liikevaihtokyselyn varsinaisten jäsenyritystensä keskuudessa. Rakentamisen korkeasuhdanteen vaikutus on ulottunut myös sähköisen talotekniikan alueella, minkä osoittaa liikevaihdon kasvu.

Sähköistysalaan sisältyy asennustoiminnan lisäksi verkonrakennus, korjaus- ja huoltotoiminta, vähittäismyynti, tukkumyynti, sähköalan pienvalmistus sekä suunnittelu.

Kyselyssä mukana olleiden sähköurakoitsijoiden yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2017 oli 2,8 miljardia euroa. Yhteenlasketusta liikevaihdosta asennustöiden osuus oli 58,4 prosenttia eli noin 1,6 miljardia euroa.

Vuodesta 1999 alkaen kyselyssä on omana osionaan selvitetty verkostourakoinnin osuutta kokonaisliikevaihdosta. Vuonna 2017 kyselyyn vastanneet raportoivat verkostourakoinnin liikevaihdoksi 683 miljoonaa euroa. Erillisen tarvikemyynnin osuus oli 63 miljoonaa euroa, joka vastaa 2,3 prosenttia toimialan koko liikevaihdosta.

STUL:n varsinaisia jäsenyrityksiä koskeva liikevaihtotieto ei anna täysin oikeaa kuvaa maamme koko sähköurakointimarkkinan tilanteesta. STUL:n kyselyn tuloksiin vaikuttavat myös järjestön jäsenkunnassa tapahtuneet muutokset. Kun tarkastellaan asennusliikevaihtoja vain niiden yritysten osalta, joista on käytettävissä tiedot sekä vuodelta 2016 että vuodelta 2017, asennusmarkkinoiden muutokseksi vuonna 2017 saadaan plus 5,4 prosenttia.

Sähköurakointiala on pienyritysvaltaista

Jäsenyrityksistä 2/3:lla on vuosittainen liikevaihto alle 0,5 miljoonaa euroa. Vaikka pienyritykset lukumääräisesti edustavat valtaosaa jäsenkunnasta, yhteenlasketusta liikevaihdosta niiden osuus oli vuonna 2017 kuitenkin vain 5,9 prosenttia. Ja päinvastoin: yli 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekeviä jäsenyrityksiä oli kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä vain pari prosenttia, mutta niiden osuus kokonaisliikevaihdosta oli yli puolet alan liikevaihdosta eli 58,4 prosenttia.

Suurimman jäsenyrityksen liikevaihto oli kyselyn mukaan 280 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja kymmenenneksi suurimman 40 miljoonaa euroa.

Sähköistysalan liikevaihdon mediaani on vuonna 2017 ilmoitettujen liikevaihtotietojen perusteella 215 000 euroa (edellisvuonna 194 142 euroa).

Suhdanne kantaa vielä

Rakennusteollisuus RT:n viimeisin suhdannekatsaus kertoo: ”Rakentamisen kasvu hidastuu viidestä prosentista tänä vuonna kahteen. Asuntoaloitukset säilyvät korkealla tasolla, mutta yhteensä kaikkien talonrakennustöiden määrä kääntyy laskuun. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan, vaikka uudisrakentaminen on syönyt resursseja. Infrassa kasvu hiipuu ensi vuonna nollaan. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on keskeisin rakennustuotannon kasvun este. Rakentaminen kasvaa tänä ja ensi vuonna koko taloutta hitaammin ensi kertaa sitten vuoden 2014.”

Eli rakentamisen korkeasuhdanne jatkuu, mutta kasvun odotetaan pysähtyvän vuonna 2019. Aiemmin keväällä toteutetun Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannekyselyn tulosten mukaan usko rakentamiseen jatkuu vahvana.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitossa oli vuoden 2017 lopussa jäsenenä kaikkiaan 2 990 yritystä. Näistä varsinaisia jäseniä oli 1 637.

Rovaniemi Hirsitalot rakentaa ekokorttelin Lentokentäntien varteen

Rovaniemi_tontti_071217.cdr

Arkkitehti Asko Laxin tyylittelyä ensi vuonna valmistuvasta Rovaniemi Hirsitalojen pääkonttorista

Vahvasti vientiin keskittynyt rovaniemeläinen hirsitalotoimittaja Rovaniemi Hirsitalot Oy rakentaa uuden pääkonttorinsa Rovaniemelle Lentokentäntien varteen. Yhtiön tavoitteena on luoda matkailijavirtojen läheisyyteen kokonainen ekokortteli, jossa toimisi useita arktiseen rakentamiseen, turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen erikoistuneita yrityksiä.

Etsimme parhaillaan yhteistyökumppaneita ja yrityksiä, jotka edustavat Rovaniemen monipuolista arktista osaamista. Lentokentälle johtavalla tiellä katseet keräävästä hirsikompleksista tulee näyteikkuna koko pohjoiselle ekorakentamiselle”, sanoo Rovaniemi Hirsitalojen toimitusjohtaja Timo Kähkönen.

Kaksikerroksinen, näyttävä pääkonttori nousee osoitteeseen Teknotie 1. Rakennusoikeutta koko korttelissa on noin 3800 neliömetriä.

Pääkonttorimme on jo suunnittelupöydällä ja arkkitehti Asko Lax on tehnyt siitä ensimmäiset tyyliesimerkit. Tavoitteenamme on aloittaa rakennustyöt ensi vuoden alusta siten, että avajaisia vietettäisiin jouluna 2019”, kertoo Kähkönen.

Tänä keväänä Rovaniemi Hirsitalot Oy myi Joulupukin Pajakylässä vuodesta 2014 toimineen Show Roominsa uusille yrittäjille, jotka avaavat siinä Balmuirin luksusmyymälän tänä kesänä.

Halusimme rakentaa referenssikohteemme asiakasvirtojen äärelle, mutta Napapiirin matkailun kovassa kasvussa jäimme turistien jalkoihin. Uusi, kaupallisempien tuotteiden yritys hyötyy huomattavasti enemmän siitä, että ovesta tulvii sisään jopa toistakymmentä bussilastillista turisteja yhden päivän aikana. Hirsitalokauppojakin toki syntyi, mutta toisentyyppiselle kaupankäynnille paikka on iso mahdollisuus”, Kähkönen uskoo.

Vuonna 2009 perustetun Rovaniemi Hirsitalot Oy:n liikevaihdosta valtaosa kertyy viennistä Venäjälle, Aasiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiöllä on myyntitoimistot Rovaniemen lisäksi Pietarissa ja Moskovassa sekä Ranskan Nantesissa ja Itävallan Admontissa.

Helsingin ytimeen rakennetaan uusi tieteen ja talouden kortteli

9a152f8df8b8a95c_800x800ar

Valokuvaaja: Cederqvist&Jäntti arkkitehdit ja Beauty and the Bit

HYY Yhtymää ja sen Lyyra-hanketta esitetään Kallion virastotalojen tonttikilpailun voittajaksi. Lyyra loisi Hakaniemen ja Kallion keskelle kansainvälisesti houkuttelevan tieteen ja yritysten kohtaamispaikan. Lopullisen päätöksen voittajasta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.

Hakaniemen ja Kallion alue on toistaiseksi saanut odottaa vuoroaan, kun uutta Helsinkiä on rakennettu. Kallion virastotalojen tontinluovutuskilpailulla kaupunki hakee alueelle uutta elämää. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia rakennuksia ja palveluita Porthaninkadun, Siltasaarenkadun ja Kolmannen linjan kulmaan, osoitteisiin Siltasaarenkatu 13 ja Toinen linja 7.

8f5cfdf2306befd3_800x800ar

Valokuvaaja: Cederqvist&Jäntti arkkitehdit ja Beauty and the Bit

b0136171543d3c18_800x800ar

Valokuvaaja: Cederqvist&Jäntti arkkitehdit ja Beauty and the Bit

a1e5e68d1b427fcb_800x800ar

Valokuvaaja: Cederqvist&Jäntti arkkitehdit ja Beauty and the Bit

– Me HYY Yhtymässä uskomme, että Helsingin menestys kansainvälisessä kilpailussa perustuu tieteen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöhön. Tieteen ja talouden kortteli Lyyra loisi Helsingin keskelle kansainvälisen yhteisön, jossa ideat syntyvät ja leviävät nopeasti. Suomalaisittain ainutlaatuinen yhteistyö hyödyttäisi yrityksiä, kasvua hakevaa Helsinkiä ja seudun tiedeyhteisöä, sanoo HYY Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppola.

Valmistuessaan Lyyrasta tulee Hakaniemen ja Kallion alueen tärkeä kohtaamispaikka ja palveluiden keskus.  Palvelutarjontaa on jo kilpailuvaiheessa suunniteltu yhdessä laajan kumppanijoukon kanssa. Seuraavaksi Lyyraa halutaan kehittää alueen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa.

– HYY Yhtymä on jo 150 vuotta ollut rakentamassa kaupunkia, jossa ihmiset ja ideat kohtaavat. Lyyra on meille hieno mahdollisuus osoittaa arvojemme mukaista edelläkävijyyttä avoimuudessa ja vastuullisuudessa. Tavoitteenamme on luoda kestävän rakentamisen malliesimerkki, jossa muun muassa energiankulutus ja kulkuyhteydet on suunniteltu vastaamaan kestävän kehityksen vaatimuksia. Lopullisen päätöksen tekee valtuusto, mutta olisi mahtavaa päästä kehittämään tulevaisuuden Helsinkiä ja rakentamaan Lyyraa yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Odotamme innolla, että saamme kutsua paikalliset ihmiset ja yhteisöt kehittämään kanssamme aluetta, joka on yksi kaupungin elävimmistä, toteaa Kerppola.

Tontille rakennetaan nykyisten virastotalojen tilalle kolme uutta rakennusta: hotelli, toimistotiloja sekä kansainvälisille tutkijoille suunnattu asuintalo. Lyyran kokonaislaajuus on 20 800 kerrosneliömetriä, joka koostuu rakennusten lisäksi maanalaisista tiloista. Hankkeen valmisteluvaiheessa kumppanien kanssa on tehty esisopimuksia osasta tiloista. Varsinaiset keskustelut vuokrauksen osalta aloitetaan ja hanke käynnistetään, kun kaupunginvaltuusto on tehnyt asiasta päätöksen.

Vanhojen rakennusten purkaminen on tarkoitus aloittaa 2020 alkuvuodesta ja Lyyran arvioidaan valmistuvan 2022. HYY Yhtymä on hankkeen tilaaja ja rakennuttaja. Kohteen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntti, pääsuunnittelijanaan Tom Cederqvist. Suunnittelussa ovat olleet mukana myös Sitowise, Fira, Realprojekti, Granlund sekä Demos Helsinki.

– On harvinaista, että arkkitehti pääsee suunnittelemaan uutta rakennusta Helsingin kantakaupunkiin. Lyyran suhteen voidaankin puhua unelmatoimeksiannosta: Ihmisläheinen ja synergiaa tuottava hybridikokonaisuus Unioninkadun akselille, Sonckin ja Sirénin rakennusten naapuriin. On ollut erittäin antoisaa kehittää tätä ratkaisua asiantuntevan ja motivoituneen tiimin kanssa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin kohti toteutusta, kommentoi hankeen pääsuunnittelija Tom Cederqvist.

Hulppeaa ekologisuutta – Rakennusvarma rakentaa KymiRingille ekologisia luksusasuntoja

kymiring_lintu

Rakennusvarma Oy rakentaa KymiRingille ekologisesta suomalaisesta puusta vapaa-ajan luksusasuntoja. Racing Lodge – ja Racing Chalet -huoneistot rakennetaan kemikaalivapaasta ja hengittävästä Varma Luonnonpuusta. Huoneistojen vastikkeeseen kuuluu myös KymiRingin käyttöoikeus.

Rakennusvarma rakentaa Iittiin valmistuvan KymiRingin viereen 60 luksusasuntoa ekologisesta puusta. Erikoisuutena vastikkeisiin kuuluu käyttöoikeus radalle, mikä varmasti houkuttelee alan harrastajia.

─ Erottaudumme huoneistoissa niiden laadulla, varustelutasolla ja ekologisuudella. Racing Lodget sopivat hyvin tyyliltään myös KymiRingin ympäristön suomalaiseen metsämaisemaan ja korostavat suomalaista, modernia puurakennusosaamista, Rakennusvarman toimitusjohtaja Petri Vuokila toteaa.

Asunnot tulevat olemaan kaksi- ja kolmikerroksisia ja niissä kaikissa on parvekkeet. Kaikki Racing Lodge -huoneistot on varustettu omalla lasiseinäisellä autotallilla ja esteettömällä näkymällä pääradalle. Racing Chalet-huoneistojen omistajat voivat puolestaan hyödyntää vapaa-ajan autoilleen KymiRingille rakennettavaa robottipysäköintihallia.

KymiRingissä järjestetään jo vuonna 2019 ensimmäinen MotoGp-osakilpailu. Radalla tullaan näkemään myös paljon muita kansainvälisiä osakilpailuja eri moottoriurheilusarjoissa. Petri Vuokilan mukaan yritys pääsee samalla esittelemään suomalaista puurakentamista maailmalle.

─ Asuntojen rakentaminen ja myyminen on meille loistava tilaisuus, ja samalla uudelle ja ekologiselle Varma Luonnonpuu -massiivipuuelementillemme hieno näyteikkuna maailmalle markkinointia ajatellen, Vuokila summaa.

Kansainvälisiä ostajia

Uudella aluevaltauksella Rakennusvarma tavoittelee kansainvälisiä ostajia, mutta myös suomalaisia yrityksiä, yksityishenkilöitä ja perheitä.

─ Asiakaskunta löytyy sekä Suomesta että ulkomailta. Suomalaiset kansainväliset yritykset ovat luonnollinen kohderyhmä Racing Lodgeille ja Chalet:lle edustuskäyttöön ja kansainvälisten vieraiden isännöintiin. Lisäksi Suomesta löytyy paljon moottoriurheilusta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, joita laadukas vapaa-ajan asuminen ja eksklusiivinen radankäyttöoikeus kiinnostavat, Petri Vuokila kertoo.

Vuokilan mukaan Rakennusvarma haluaa olla mukana kehittämässä KymiRingistä Pohjois-Euroopan suurinta ja kattavinta moottoriurheiluun keskittyvää elämyskeskusta.

─ KymiRingistä muodostuu koko perheen elämyskeidas ja me haluamme osaltamme olla mukana kehittämässä kasvavaa tapahtumapaikkaa, Vuokila lisää.

Itsekin voimakkaassa kasvussa oleva Rakennusvarma Oy on tänä vuonna panostanut ekologiseen puurakentamiseen. Yritys on juuri avannut uuden tuotantolaitoksen Loviisaan, jossa myös KymiRingin läheisyyteen rakentuvien huviloiden ja asuntojen Varma Luonnonpuu -massiivipuuelementit valmistetaan. Luonnollisesti hengittävän ja eristävän Varma Luonnonpuun avulla voidaan taata terveellinen sisäilma kaikkiin rakennuksiin ja asuntoihin. Varma Luonnonpuun tarina on ekologinen aina metsänhoidosta ja elementtien tuotannosta rakentamiseen.

─ Haluamme tarjota ekologisen ja helpon vaihtoehdon puurakentamiseen. Elementit ja moduulit rakennetaan Loviisan tuotantolaitoksella täysin valmiiksi, Petri Vuokila toteaa.

KymiRingille valmistuvat asunnot ovat taloyhtiömuotoisia ja niiden rakentaminen alkaa loppukesästä.

YH Kodit rakennuttaa Kangasalan keskustaan uusia vuokra-asuntoja

78c7ff55-82c3-4d0e-9b6e-10aa65cdabfb-w_960

Havainnekuva BST Arkkitehdit.

Kangasalan keskusta kokee muodonmuutosta tulevina vuosina. Yksi näistä muutoksista tulee olemaan vanhan linja-autoaseman purkaminen ja tilalle tulevat uudet rakennukset. Yksi näistä rakennuksista tulee olemaan YH Kotien vuokrakerrostalo.

”Kangasalan keskustan kehittämistä kaupunkimaisempaan suuntaan on jo pitkään suunniteltu. Nyt päästään viimein toden teolla hommiin, kun saimme sovittua kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentamisesta vanhan linja-autoaseman kortteliin” kertoo Petro Saraste, YH Kotien rakennuttajapäällikkö.

Linja-autoaseman purkaminen on jo täydessä vauhdissa ja tuleva kerrostalo valmistuu aivan liikenneympyrän viereen. Tulevaan kuusikerroksiseen kerrostaloon on suunnitteilla 86 vuokra-asuntoa, joiden on arvioitu valmistuvan loppuvuodesta 2019.

”YH Kodeilla on Kangasalla lähes 300 asuntoa ja viimeisimmät asunnot valmistuivat vuonna 2012. Kangasalan kaupunki on panostanut keskustan kehittämiseen, mikä on edesauttanut sitä, että saamme vihdoin myös kohtuuhintaista vuokra-asumista Kangasalan keskustaan.” toteaa Janne Tuominen, YH Kotien toimitusjohtaja.

Delete ostaa hissipurkuihin erikoistuneen Karhupurku Oy:n – Purkupalvelut-liiketoiminta laajenee kattamaan hissipurkutyöt

Delete logo sininen

Ympäristöpalveluyhtiö Delete Group Oyj ostaa 23.5.2018 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti hissipurkuihin erikoistuneen euralaisen Karhupurku Oy:n. Yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa 31.5.2018. Yritysoston myötä Delete vahvistaa strategiansa mukaisesti asemaansa Pohjoismaiden johtavana ympäristöpalveluiden tarjoajana ja suurimpana purku-urakoitsijana.

Lounais-Suomessa vahvan jalansijan hissipurkamisen parissa omaava Karhupurku Oy on perustettu 2015, jota ennen se on toiminut osana Ovitek Oy:tä lähes 10 vuoden ajan.

Deleten konsernijohtaja Tommi Kajasoja

“Yritysosto tukee kasvutavoitteitamme erityisesti pohjoismaisena, johtavana ympäristöpalveluiden tuottajana ja suurimpana purku-urakoitsijana. Yritysosto tuo Deletelle uuden sekä vahvan ja kasvupotentiaalisen liiketoiminta-alueen Purkupalvelut-liiketoimintaamme hissipurkujen saralla. Se myös täydentää Deleten purkamiseen liittyvää tarjontaa ja saa synergiaa jo olemassa olevista Deleten Purku- ja Kierrätyspalvelut -liiketoiminnoista. Yritysosto tarjoaa Deletelle merkittävän mahdollisuuden laajentua hissipurkamiseen valtakunnallisesti Suomessa ja tulevaisuudessa laajentaa sitä myös muissa Pohjoismaissa.”

Delete on laajentunut Suomessa ja Ruotsissa jo yli 30 yritysoston ja orgaanisen kasvun myötä yhdeksi johtavaksi ympäristöpalvelujen tarjoajaksi ja suurimmaksi purkajaksi. Hissipurkamisen tulevaisuudennäkymää tukevat rakentamisen kasvu, ikääntyvä kiinteistökanta, väestön ikääntyminen ja digitalisaatio.

Oston myötä Deleteen siirtyy seitsemän uutta purkamisen ammattilaista. Vaikutus Deleten 2018 tulokseen on vähäinen. Vuonna 2017 Karhupurun liikevaihto oli EUR 0,6 miljoonaa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkaista.