YIT mukana toteuttamassa HUSin uutta silmäsairaalaa Helsinkiin

YIT ja HUS Kiinteistöt Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden silmäsairaalan toteuttamisesta Helsingin Meilahteen. Nyt käynnistetty kehitysvaihe kestää loppuvuoteen 2020 saakka, ja hankkeen toteutusvaiheeseen siirtyminen edellyttää erillistä tilausta, joka liitetään myöhemmin nyt allekirjoitettuun sopimukseen. Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2023.

Meilahden kampuksen yhteyteen, Paciuksen- ja Zaidankatujen väliin, rakennettava uusi silmäsairaala on nimetty Tammisairaalaksi. Tammisairaalaan rakennetaan yli 200 polikliinista vastaanottotilaa, 15 leikkaussalia, 12-paikkainen vuodeosasto, välinehuoltokeskus ja muita tukipalvelutiloja sekä noin 100 autopaikan pysäköintilaitos.