Sweco tekee esiselvityksen Helsinki-Tallinna välisen tunnelin kannattavuudesta

mhs1nkj56q3ak2x22kib

Sweco on mukana tekemässä esiselvitystä, jossa kartoitetaan tunnelihankkeen toteuttamisedellytyksiä sekä liikenteellisiä ja sosioekonomisia vaikutuksia. Tutkimuksen toimeksiantajat ovat Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Harjun maakuntahallitus sekä tanskalainen Femern Belt Development -säätiö. 

Tekeillä oleva esiselvitys tarkastelee tunneli-  tai sillan ja tunnelihankkeen yhdistelmän toteuttamiskelpoisuutta, taloudellista kannattavuutta ja sosioekonomisia vaikutuksia. Uusi, nopea ja luotettava liikenneyhteys Suomenlahden yli mahdollistaisi laajemmat rahti- ja matkustajaliikennevirrat sekä Suomen että Viron välillä, mutta myös muun Skandinavian ja Keski-Euroopan välillä. Myös Helsingin ja Tallinnan kilpailukyvyn uskotaan vahvistuvan tunnelin toteuttamisen myötä. Tällä hetkellä noin 60 000 virolaista käy Suomen puolella töissä.

”Helsinki-Tallinna välisen tunnelihankkeen esiselvitys on erittäin mielenkiintoinen tehtävä. Uudenlainen näkökulma tässä esiselvityksessä on se, että hankkeen kannattavuutta tarkasteltaessa arvioidaan perinteistä kannattavuuslaskelmaa laajemmin myös hankeen sosioekonomisia vaikutuksia mm. Suomen ja Viron kilpailukykyyn sekä talouteen”, Sweco Ympäristön toimitusjohtaja Juho Siipo toteaa.

Esiselvitys kokoaa yhteen aiemmissa selvityksissä tuotetun aineiston, jonka pohjalta tarkennetaan teknistä ratkaisua. Selvityksen painopiste on tunneliyhteyden toiminnallisen ja liikenteellisen ratkaisun etsimisessä sekä tunnelihankkeen laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten selvittämisessä. Selvitystä varten on koottu monialainen ja osamiseltaan vahva asiantuintijaryhmä Virosta sekä Suomesta.

Esiselvitys valmistuu helmikuussa 2015.