Destia solmi sopimuksen Vt 14 Laitaatsalmen kohta -hankkeesta – rakennustyöt käynnistyvät

980e29ed6b61ea08_800x800ar

Destia Oy ja Liikennevirasto ovat allekirjoittaneet Vt 14 Laitaatsalmen kohta -hankkeen urakkasopimuksen Savonlinnassa tänään 16.8.2016.

Rakennustyöt käynnistyvät elokuun 17. päivä. Rakennusurakan alkuvaiheessa työt keskittyvät Laitaatsalmen eteläisen sillan rakentamiseen. Työt alkavat molemmin puolin Laitaatsalmea käyttöön otettavien väliaikaisten kiertoteiden rakentamisella. Syyskuun alusta alkaen liikenne ohjataan näille ratapenkereillä kulkeville kiertoteille.

Kiertoteiden valmistuttua rakennustyöt jatkuvat sillan alapuolella tehtävillä louhinnoilla sekä maankaivu- ja täyttötöillä. Myös sillan perustusten ja pilareiden teko aloitetaan syksyn aikana.

Hankkeessa Kyrönsalmen syväväylä siirretään helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Uuden syväväylän kohdalle rakennetaan kiinteät maantiesillat sujuvoittamaan liikennettä. Hanke valmistuu pääosin vuoden 2018 lopussa ja kokonaisuudessaan vuonna 2019.