Destia suunnittelee Lempäälän kanava- ja alikulkusillan peruskorjauksen

Destian siltasuunnitteluyksikkö on valittu suunnittelemaan Lempäälän kanava- ja alikulkusillan peruskorjauksen. Kyseessä on 65 vuotta vanha neliaukkoinen teräsbetoninen silta, joka koostuu kahdesta holvikaaresta ja kahdesta kehäsillasta. Siltaa pitkin päärata ylittää Lempäälän kanavan ja sen molemmilla rannoilla kulkevat kevyen liikenteen väylät.

Destian tehtävänä on laatia aluksi sillan korjaamisen esiselvitys, jossa lasketaan sillan kantavuus nykyohjeiden mukaisille rautatiesiltojen kuormille ja vertaillaan erilaisia korjaus- ja uusimisvaihtoehtoja. Esiselvityksen perusteella valitaan yhteistyössä Liikenneviraston asiantuntijoiden kanssa teknis-taloudellisesti paras ratkaisu, josta Destia tekee lopulliset korjaussuunnitelmat. Suunnittelutoimeksianto sisältää myös Lempäälän kanavan ja sen ympäristön betonirakenteiden korjaussuunnittelun.

– Sillan merkittävin ongelma on käyttöikänsä päähän tulleet vedeneristeet, jotka ovat holvisillan rakenteen takia syvällä radan tukikerroksen ja maatäyttöjen alla. Vedeneristeen korjaaminen on välttämätöntä, jotta kosteusrasitus ei heikennä vielä suhteellisen hyvässä kunnossa olevaa betonirakennetta. Lisähaasteita tuo se, että korjaustyö ei saa häiritä vilkkaan rataosuuden junaliikennettä. Siksi korjaus on suunniteltava niin, että työt on mahdollista tehdä vuorokauden mittaisen liikennekatkon aikana, kertoo projektipäällikkö Juha Jalonen Destiasta.

Korjaussuunnitelman esiselvitys valmistuu syksyllä 2016 ja se on jo aloitettu kantavuuslaskennalla. Sillan ja kanavan korjaustyö on alustavasti suunniteltu ajoittuvan vuoden 2017 loppupuoliskolle.

– Sillan alkuperäinen suunnittelija on laskenut vain betonirakenteen kestävyyden 1950-luvun rautatiesiltojen kuormille. Sen jälkeen veturien ja vaunujen painot ovat kasvaneet merkittävästi, erityisesti holvisiltojen stabiliteetin kannalta hankalat pistemäiset pyöräkuormat. Nyt pyrimmekin ottamaan rakenteesta kaiken irti, minkä takia huomioimme myös sillan täyttönä käytetyn säästöbetonin ja maa-aineksen yhteistoiminnan kantavan betonirakenteen kanssa, kertoo sillan kantavuuslaskennasta vastaava suunnittelija Kimmo Julku Destiasta.