Caverion toteuttaa talotekniikan kahteen Varman kiinteistöön Helsingin Vallilassa

b3c7111d0c49c917_800x800ar

SOK Ässäkeskus Valokuvaaja: Timo Herranen

Caverion toteuttaa talotekniikan kahteen Varman kiinteistöön Helsingin Vallilassa

Caverion on sopinut talotekniikkaprojektin johtamisesta ja toteutuksesta kahdessa vaativassa peruskorjauskohteessa Helsingin Vallilassa projektinjohtourakoitsijana toimivan Consti Korjausurakoinnin kanssa. Sopimuksen arvo on noin 16 miljoonaa euroa.

Työeläkeyhtiö Varman omistamiin kiinteistöihin KOy Vallilan Toimistoon ja Oy Ässäkeskus Ab:hen tehdään mittava peruskorjaus sekä tilamuutoksia. Caverion vastaa hankkeen talotekniikan kokonaistoimituksesta.

”Korjaushanke on kokonaisuutena hyvin vaativa ja halusimme yhdessä tilaajan kanssa talotekniikan toteuttajaksi luotettavan kumppanin”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Mäkinen Consti Korjausurakoinnista.

”Ympäristövastuullisuus ja energiatehokkuus ovat Varmalle tärkeitä. Remontin tavoitteena on luoda SOK:lle ja muille vuokralaisille modernit, muunneltavat toimitilat ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Remontti edistää sekä Varman että tilojen käyttäjien ympäristötavoitteita”, sanoo rakennuttajapäällikkö Tuomas Vaarasalo Varmasta.

Molemmat kiinteistöt ovat haasteellisia korjauskohteita

KOy Vallilan Toimisto muodostuu kolmesta historiallisesti merkittävästä Museoviraston suojelemasta rakennuksesta, joille tavoitellaan rakentamisen aikaista BREEAM-ympäristösertifiointia. BREEAM on Euroopan suosituin ympäristösertifiointi.

SOK on molempien kiinteistöjen käyttäjä ja Oy Ässäkeskus Ab:n tilat säilyvät myös noin 1 000 henkilön käytössä koko remontin ajan. Tämä edellyttää tarkkaa työvaiheiden suunnittelua ja kiinteää yhteydenpitoa sekä töiden toteuttajiin että tilojen käyttäjiin. Järjestelyn ansiosta henkilöstö kuitenkin välttyy mittavalta muuttoprosessilta väliaikaisiin tiloihin.

”Olemme iloisia, että Consti valitsi meidät kumppanikseen. Talotekniset ratkaisut ja tekniikan modernisointi varmistavat kiinteistöjen käyttäjille hyvät olosuhteet ja tilojen erinomaisen käytettävyyden”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Kiinteistöjen bruttoala on noin 51 000 m2. Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana ja työt valmistuvat vuoden 2019 lopussa.

Consti Korjausurakointi kuuluu Caverionin pääurakoitsijat-asiakassegmenttiin. Lue lisää projekteistamme pääurakoitsijoille.

Caverion ja YIT toteuttavat Kuopion Kuntolaakson elinkaarihankkeen

abcd727a797177bd_800x800ar

Caverion on allekirjoittanut Kuopion kaupungin kanssa sopimuksen uima- ja jäähallin sekä pysäköintipalveluiden kehittämishankkeen toteuttamisesta elinkaarimallilla. Kuntolaakso-niminen hanke toteutetaan yhdessä YIT:n kanssa. Caverionin osuuden arvo on noin 59 miljoonaa euroa.

Caverion vastaa rakentamisvaiheessa taloteknisestä suunnittelusta ja kokonaistoimituksesta sekä 20-vuotisella palvelujaksolla kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta, käyttäjille tarjottavasta palvelutuotannosta sekä kiinteistöjen energiankulutuksesta. Kiinteistöt liitetään Caverionin etähallintaan, jonka avulla hallitaan kiinteistöjen teknisten järjestelmien toimintaa sekä energiatehokkuutta.

Vuosina 2018–2020 toteutettava investointi käsittää uuden uimahallin, jäähallin laajennuksen ja peruskorjauksen sekä 350-paikkaisen pysäköintilaitoksen. Uudisrakennuksen bruttoala on noin 21 000 m2. Rakennuttajana toimii Kuopion Tilakeskus.

”Kuntolaakso-hanke on ainutlaatuinen. Tilaaja luottaa täysin Suomen johtavien rakennus- ja talotekniikkayritysten osaamiseen. He pystyvät tarjoamaan meille laadukkaan ja nykyaikaisen uimahalli-jäähallikokonaisuuden”, toteaa hankkeen projektipäällikkönä toimiva Kuopion Tilakeskuksen rakennuttaja  Janne Pääkkönen .

”Kuntolaakson kehittämishanke on laaja-alaista asiantuntemusta vaativa kokonaisuus. Kiinteistöjen energiavirtoja kierrätetään ja kiinteistöjen sisäolosuhteiden tulee säilyä haluttuina kaikissa tilanteissa. Laaja osaaminen, hankekehityksemme yhteistyössä asiakkaan kanssa luoma suunnitteluratkaisu sekä moderni kiinteistön etähallinta luovat edellytykset kokonaisuuden toimivuudelle. Tavoitteemme on tarjota palveluiden johtamismallillamme mahdollisimman hyvä asiakaskokemus Kuntolaakson käyttäjille”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

”Elinkaarihanke on YIT:lle hanketyyppinä merkittävä, koska siinä hankkeeseen sitoudutaan pitkäksi aikaa osaavien kumppaneiden kanssa. Tämä hanke on myös erinomainen osoitus siitä, kuinka YIT:llä saadaan voimaa sitoutuneesta hankekehityksestä ja yhteistyöstä sekä yhteistyökumppaneiden kesken että sisäisesti”, kertoo YIT:n aluejohtaja Jani Knuuttila .

Caverion vastaa 31 miljoonan euron arvoisesta elinkaarihankkeesta Tanskan Aarhusissa

be6b1c7fd7ba9655_800x800ar

Valokuvaaja: Arkitema Architects OPS Gellerup Nord Denmark © Arkitema Architects

Caverion vastaa 31 miljoonan euron arvoisesta elinkaarihankkeesta Tanskan Aarhusissa

Caverion on allekirjoittanut rakennusliike A. Enggaardin kanssa sopimuksen uuden toimistorakennuksen elinkaarihankkeesta Gellerupin kaupunginosassa Tanskan Aarhusissa. Sopimuksen arvo on 31 miljoonaa euroa, ja se on yksi Caverionin suurimmista PPP-kumppanuussopimuksista (Public-Private Partnership).

Caverionin vastuulla PPP-hankkeessa on kiinteistötekniikan kokonaistoimitus sekä Palveluiden johtaminen 15-vuotisella sopimuskaudella.

Caverionin osalta työt alkavat 2017. Rakennusvaihe on valmis joulukuussa 2018, ja sen jälkeinen käyttö- ja kunnossapitovaihe jatkuu vuoteen 2033.

”On hienoa toteuttaa jälleen yksi PPP-hanke Caverionin kanssa. A. Enggaard ja Caverion ovat viime vuosina toteuttaneet useita hankkeita yhteistyökumppaneina, ja tämä on niistä kahdeksas. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön”, toteaa A. Enggaard A/S:n projektikehityspäällikkö Anton Hessellund .

9717497e5789600e_800x800ar

Valokuvaaja: Arkitema Acrhitects OPS Gellerup Nord Denmark © Arkitema Architects

Caverion takaa optimaalisen energiankulutuksen

Caverion vastaa kiinteistön energiatehokkuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja kunnosta koko sen elinkaaren ajan. Caverion huolehtii kiinteistön kaikkien teknisten järjestelmien ja ratkaisujen suunnittelusta, toteutuksesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Järjestelmiin ja tuotteisiin sisältyvät lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähköistys, turvallisuus sekä automaatio. Kiinteistö liitetään Caverionin etähallintapalveluun, jolla taataan oikeat olosuhteet ja optimaalinen energiankulutus rakennuksessa.

Teknisen huollon ja kunnossapidon lisäksi Caverion on vastuussa muista alihankintana toteutettavista kiinteistöpalveluista, kuten ruokalasta, siivouksesta ja talvikunnossapidosta.

”Teemme saman asiakkaan kanssa yhteistyötä Kööpenhaminassa vastaavanlaisessa suuressa elinkaarihankkeessa, joka on edennyt suunnitelmien mukaan. On hienoa, että asiakas luottaa osaamiseemme. Nämä hankkeet osoittavat, että olemme Tanskan johtava yhä kokonaisvaltaisempien elinkaariratkaisujen toimittaja”, sanoo Knut Gaaserud , Caverionin Tanska-Norjan divisioonajohtaja.

Hanke on osa Aarhusin kunnan kanssa tehtävää PPP-yhteistyötä ja kuuluu Caverionin julkisen sektorin asiakassegmenttiin. Uuteen kiinteistöön tulee saman katon alle 1 000 Aarhusin kunnan työntekijää. Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 20 000 m2.

CAVERION: Kainuun uuden sairaalan rakentamispäätös on hyväksytty

a2634440514d5215_800x800ar

Kainuun uuden sairaalan rakentamispäätös on hyväksytty

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt 21.12.2016 uuden sairaalan rakentamispäätöksen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeeseen investoidaan 153 M€ vuoteen 2021 mennessä. Urakan tavoitehinta on 132,4 milj. euroa ja tilaajan hankinnat 20,6 milj. euroa.

Rakentamisvaihe on osa allianssiurakkaa, jossa tilaajaosapuolen lisäksi ovat keväästä 2015 alkaen toimineet suunnitteluyhtiöt Sweco Architects ja Sweco Rakennetekniikka, Sweco PM ja Sweco Talotekniikka. Rakennusurakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus ja talotekniikan urakoinnista vastaa Caverion Suomi.

Rakentaminen valmistuu vuoteen 2021 mennessä

Nykyisten sairaala- ja terveyskeskuskiinteistöjen huono kunto edellyttää kiireellisiä rakennustoimia. Uusilla tiloilla ja teknologiaratkaisuilla luodaan samalla puitteet uusille toimintamalleille, jotka mahdollistavat tuottavuuden kehittämisen. Valtuuston hyväksymän toteutussuunnitelman mukaisesti rakentaminen voi käynnistyä heti alkuvuodesta 2017 uudisrakennuksen valmistelu- ja perustusvaiheen töillä.

Sairaalahankkeen laajuus on 46 282 bruttoneliömetriä, joista noin viisi prosenttia on peruskorjausta. Rakentaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä rakennetaan pääosa uudesta sairaalarakennuksesta vuosina 2017–2019. Toisessa vaiheessa 2019–2021 rakennetaan loput poliklinikka- ja vuodeosastotilat sekä peruskorjataan sairaalan nykyinen päivystysrakennus. Kolmannessa vaiheessa puretaan käytöstä poistettavat vanhan sairaalan osat ja viimeistellään piha- ja aluetyöt 2021 loppuun mennessä. Rakentaminen voidaan toteuttaa siten, että nykyinen sairaala voi jatkaa toimintaa ilman väistötiloja.

Uusi sairaala tukee sote-uudistusta

Kainuun keskussairaala vastaa jatkossakin valtakunnallisen sote-uudistuksen linjausten mukaisesti ympärivuorokautisesta päivystyksestä sekä keskeisten erikoisalojen toiminnasta. Sairaala on suunniteltu potilaslähtöiseksi hoitoympäristöksi, joissa korostuvat turvallisuus, esteettömyys, viihtyisyys ja kuntoutus.

Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin myöntänyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle poikkeusluvan uuden sairaalan rakentamiseen. Kaikki Kainuun kunnat ovat antaneet puoltavan lausunnon Uuden Sairaalan rakentamiseen.

Caverion toteuttaa yli 38 miljoonan euron projektin Norjan uuteen kansallismuseoon

87c4c23a40e8b394_800x800ar

Copyright MIR kommunikasjon AS

Caverion on allekirjoittanut suuren projektisopimuksen taloteknisten järjestelmien toimittamisesta Norjan uuteen kansallismuseoon. Asiakkaana on Statsbygg, Norjan valtion rakennuttaja, ja sopimuksen arvo on 38,8 miljoonaa euroa.

Norjan kansallismuseosta on suunniteltu tulevan ikoninen maamerkki ja tärkeä kohtaamispaikka taiteen ystäville. Taiteeseen, arkkitehtuuriin ja designiin keskittyvä museo antaa Norjalle vahvan kansainvälisen aseman kuvataiteiden alalla. Museon pinta-ala on 54 600 m2, eli se on valmistuessaan Pohjoismaiden suurin museo.

b240dd81453ff3f7_800x800ar

Copyright Ken Opprann Statsbygg

bd0820289da6e285_800x800ar

Copyright MIR kommunikasjon AS

“Suurten projektien yksikkömme on erikoistunut vaativien projektien johtamiseen. Yhtenäiset prosessit ja hyvä projektinjohto-osaaminen takaavat projektin toimittamisen sen laatuun, aikatauluun ja kustannuksiin liittyvien tavoitteiden mukaisesti”, sanoo Knut Gaaserud, Caverionin Tanska-Norjan divisioonajohtaja.

“Näin mittavassa ja monimutkaisessa projektissa olemme riippuvaisia vakaista kumppaneista ja heidän korkealaatuisesta työstään”, sanoo Steinar Støre, uudesta kansallismuseosta Statsbyggissa vastaava projektijohtaja.

Caverionin työt alkavat kesäkuussa 2017 ja päättyvät vuonna 2019. Caverionin vastuulla on projektin toteutus seuraavien taloteknisten järjestelmien osalta: ilmanvaihto, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia sekä lämmitys, vesi ja viemäri. Rakentaja on Statsbygg, Norjan valtion kiinteistökehittäjä, joka kuuluu Caverionin Kiinteistösijoittajat ja kiinteistökehittäjät -asiakassegmenttiin. Museon on suunniteltu avautuvan yleisölle vuonna 2019.

Caverionille 25 miljoonan euron kiinteistötekniikan kokonaistoimitus Float-toimistorakennukseen Saksassa

8d7a2e5c8a362476_800x800ar

Kuva: © RPBW Joachim Lézie-Cobert

Caverionille 25 miljoonan euron kiinteistötekniikan kokonaistoimitus Float-toimistorakennukseen Saksassa

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Immofinanzin kanssa teknisten järjestelmien toimituksesta Float-toimistorakennukseen Düsseldorfissa, Saksassa. Sopimuksen arvo on noin 25 miljoonaa euroa. Caverionin vastuulle tulee lisäksi teknisten järjestelmien toteutus rakennuksen tulevissa vuokratiloissa.

Float koostuu kuudesta rakennusta, joiden yhteenlaskettu lattiapinta-ala on noin 31 000 neliömetriä. Arkkitehti Renzo Pianon suunnittelemaan kompleksiin tulee toimistoja sekä ravintola- ja pysäköintitiloja. Floatin suunnittelu on huippuluokkaa, mikä asettaa korkeat vaatimukset myös teknisille asennuksille. Caverion on mukana varmistamassa rakennuksen soveltuvuuden vaativaan käyttöön toimittamalla esimerkiksi koko IT-infrastruktuurin sekä hälytys- ja turvajärjestelmät.

Caverion aloittaa kiinteistötekniikan kokonaistoimituksen alkuvuodesta 2017 ja asentaa seuraavat järjestelmät ja tuotteet: ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia, turvallisuus, automaatio sekä lämmitys, vesi ja viemäri. Rakennuksen tiettyihin osiin Caverion asentaa Krantzin jäähdytyskattojärjestelmät. Krantz on Caverionin tavaramerkki.

”Meillä on Saksasta monta asiakasreferenssiä tämänkaltaisista rakennuksista. Vahva asiantuntemuksemme takaa sen, että tavoitteena olevan Gold-tason LEED-sertifikaatin edellyttämät standardit täyttyvät”, sanoo Werner Kühn , Caverionin Saksan divisioonajohtaja.

Projekti on valmis syksyllä 2018. Immofinanz kuuluu Caverionin kiinteistöjen omistajat ja kiinteistökehittäjät -asiakassegmenttiin.

Elinkaarimallilla toteutettavan Hämeenlinnan Nummen palvelukeskuksen peruskivi muurattiin

b9fb56b7d8cef107_800x800ar

Näkymä pääsisäänkäyntiin. Kuva: Linja Arkkitehdit

Elinkaarimallilla toteutettavan Hämeenlinnan Nummen palvelukeskuksen peruskivi muurattiin

Älykäs rakennus on suunniteltu yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa.

Hämeenlinnan Nummen palvelukeskuksen rakentaminen on edennyt peruskiven muuraukseen.  Peruskiven muuraajina 21. syyskuuta toimivat Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo , YIT Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sekä Caverion Suomi Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hacklin .  Heidän lisäkseen juhlallisuuksiin osallistui hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa mukana olevia sekä tulevien käyttäjien edustajia.

be8504b94aff28b5_800x800ar

Näkymä aulasta. Kuva: Linja Arkkitehdit

YIT ja Caverion toteuttavat Nummen palvelukeskuksen elinkaarimallilla. Keskuksen rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2016 maanrakennustöillä. Hankkeen on määrä valmistua kesällä 2018.

”Elinkaaren näkökulmasta olemme vasta alkutaipaleella, mutta huomattava osa onnistumisen edellytyksistä on luotu jo suunnitteluvaiheessa. Nyt huolehditaan siitä, että suunnitelmat muuttuvat korkeatasoiseksi ja laadukkaaksi toteutukseksi”, totesi Kauniskangas.

Elinkaarihanke kattaa palvelukeskuksen rakentamisen ja kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon 20 vuoden ajan.

”Elinkaarimalli varmistaa kaupungille olosuhteiltaan hyvän, kunnossa ja käytettävissä olevan kiinteistön, jonka energiatehokkuus ja suunnitelmallinen ylläpito takaavat kiinteistön alhaisen hiilijalanjäljen”, Hacklin sanoi.

Koko kylän kohtauspaikaksi kaavailtu palvelukeskus pitää sisällään yhtenäiskoulun, kirjaston, monipuoliset liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujen tilat sekä kulttuuripalveluita.

Nummen palvelukeskus on suunniteltu yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa palvelemaan eri-ikäisiä ihmisiä sekä uutta, ilmiöpohjaista oppimista korostavaa opetussuunnitelmaa. Koulun, sen tekniikan ja akustiikan tulee tarjota mahdollisuuksia monimuotoiseen työskentelyyn.

”Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita perusopetuksen tiloihin tuleva valaistusratkaisu, joka seuraa päivänvalon rytmiä. Älykäs rakennus tukee ihmisten toiminnallisuutta ja aktiivisuutta”, Hacklin kuvaili.

”Onnistuminen elinkaarihankkeissa edellyttää kaikkien osapuolten tiivistä ja ratkaisukeskeistä yhteistyötä. YIT, Caverion, oppimisympäristön suunnittelijat, tilaaja ja tietysti käyttäjät tarvitaan mukaan hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Kukaan ei voi onnistua yksin”, Kauniskangas summasi.

Edelläkävijyyttä teollisuuden tarpeisiin – Caverionin Ylivieskan putkistotehdas täyttää 40 vuotta

aac2abc07746dee1_800x800ar

Caverion Ylivieska konepaja kuvaaja Vesa Rönty

Caverionin Ylivieskan konepaja on toiminut jo 40 vuoden ajan. Ylivieskan putkistotehdas perustettiin 1976 vastaamaan laivanrakennusteollisuuden suunnittelun ja tuotannon kehittämistarpeisiin.

Tänä päivänä Caverionin Teollisuuden ratkaisuihin kuuluva yksikkö on Pohjois-Euroopan johtava putkistoesivalmistaja ja tekninen edelläkävijä, jonka tuotannosta suurin osa menee vientiin Kiinaa, Indonesiaa, Etelä-Afrikkaa ja Brasiliaa myöten.

”40 vuoden historia ei olisi mahdollista ilman osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa. Esimerkiksi vaativien kuumalujien materiaalien muovaaminen, hitsaaminen ja taivuttaminen edellyttävät erikoisosaamista. Haluamme jatkuvasti kehittää henkilöstöä ja työyhteisöämme, jotta vahva tekeminen jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Hyvä ja tiivis suhteemme alueen oppilaitoksiin mahdollistaa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön saamisen”, kertoo yksikönjohtaja Mika Pottala, Caverion Teollisuuden ratkaisut, Projektipalvelut.

a7d30e073ff690b8_800x800ar

Caverion Ylivieska kuumasinkitys kuvaaja Mikko Vähäniitty

882532affc549510_800x800ar

Caverion Ylivieska induktiotaivutus kuvaaja Mikko Vähäniitty

Erikoisosaamista teollisuuden käyttöön 

Konepajan päätuotteita ovat putkistoesivalmisteet ja -komponentit.  Esivalmisteita ja komponentteja toimitetaan erityisesti energia-, offshore-, meri-, kaivos- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin. Konepajan asiakkaita ovat myös monet laitevalmistajat. Lisäksi Caverionin Ylivieskan tehdas tarjoaa asiakkailleen koneistus-, lämpökäsittely-, tarkastus – ja pintakäsittelypalveluja.

”Uskomme, että telakkateollisuuden vahva tilauskanta sekä suunnitellut biotuote- ja ydinvoimahankkeet luovat meille mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa tulevaisuutemme liiketoimintaa. Tämän kokoluokan ja vaativuustason hankkeissa asiakkaan tarve ja oma osaamisemme tyypillisesti kohtaavat”, Pottala toteaa.

Esivalmistuksen uranuurtaja

Induktiotaivuttaminen on tehtaan erikoisosaamisalue. Ylivieskan konepaja on ensimmäinen tehdas Pohjoismaissa, joka otti 1980-luvun alussa käyttöön induktiotaivuttamisen paksuseinämäisten putkien muovaukseen. Investointi loi pohjan korkeapaineputkistojen esivalmistukselle ja tuotannolle. Ylivieskan kolme induktiotaivutuskonetta ovat edelleen Suomen ainoat.

Pitkälle viety esivalmistus helpottaa projektinhallintaa ja vähentää merkittävästi  asennustyötä kohteessa.  Optimaalinen valmistusympäristö takaa myös lopputuotteiden korkean laadun. Edistykselliset menetelmät säästävät kokonaiskustannuksia ja parantavat työ- ja käyttöturvallisuutta.

Alueen merkittävän työnantajan juuret meriteollisuudessa

Ylivieskan putkistotehdas perustettiin 1976 vastaamaan laivanrakennusteollisuuden tuotannon tarpeisiin, kun silloinen omistaja Wärtsilä halusi siirtää putkistojen valmistusta keskeneräisistä laivoista tehdasmaisiin olosuhteisiin.

Huber Oy:n omistajuuden myötä 1980- ja 1990-luvuilla putkistojen esivalmistusta kehitettiin yhä enemmän energiateollisuuden tarpeisiin. YIT osti voimalaitosputkistojen markkinajohtaja Huberin vuonna 1995. Konepajatoiminnot siirtyivät Caverionin Teollisuuden ratkaisut –divisioonaan yhtiön irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen kesäkuussa 2013.

Alueen suurimpiin kuuluvan työnantajan rooli on ollut merkittävä Kalajokilaakson talouden veturina ja metallialan osaamisen kehittäjänä.

Caverionilta talotekniikan kokonaistoimitus Aviapoliksen Clarion-hotelliin Vantaalla

a9e8e79c26448716_org

Caverion toteuttaa Skanska Talonrakennus Oy:lle talotekniikan kokonaistoimituksen Vantaan Aviapolikseen rakennettavaan 8-kerroksiseen hotellikiinteistöön. Kiinteistön rakennuttaa Kevan omistama Koy Karhu. Hotellioperaattoriksi tulee norjalaisomisteinen  Nordic Choice Hotels Clarion-ketjullaan.

”Tässä aikataulullisesti haastavassa kohteessa ovat riittävät resurssit ja saumaton yhteistyö toteuttajien välillä avainasemassa. Meillä on hyviä kokemuksia aikaisemmista Caverionin kanssa kireällä aikataululla toteutetuista vaativista kohteista”, rakennuspäällikkö Martti Savolainen Skanskalta sanoo.

”Me näemme selkeänä etuna tällaisessa hankkeessa, että talotekniikan kokonaisuudesta vastaa yksi osaava toimittaja. Näin voidaan varmistaa  paremmin laatu- ja aikatauluasiat sekä saada LVISA-toteutussuunnitelmiin kokonaisuuden huomioon ottavia parannusehdotuksia”, rakennuttajapäällikkö Jari Toikka Kevasta toteaa

Caverion vastaa rakennuksen talotekniikan toteuttamisesta, mikä käsittää Projektin johtamisen ja Projektin toteutuksen. Talotekniikan kokonaistoimitus sisältää Lämmitys-, vesi- ja viemäri-, Ilmanvaihto- ja ilmastointi-, Jäähdytys-, Sähköistys-, Informaatio- ja viestintäteknologia- sekä Turvallisuus- ja Automaatiojärjestelmiä.

Rakennus on kokonaisalaltaan 14 737 neliömetriä. Hotelliin tulee 258 huonetta sekä kokous- ja kongressitiloja. Rakennustyöt ovat käynnistyneet toukokuussa 2015 ja hotelli valmistuu lokakuussa 2016. Aviapolikseen sekä Jätkäsaareen rakennettavat hotellit ovat ensimmäisiä Clarion-hotelleja Suomessa.

Aviapolis on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yrityskeskittymä. Aviapoliksen aseman ympäristöön on suunnitteilla asuntoja noin 2 000 ihmiselle. Työpaikkoja alueelle syntyy arviolta noin 15 000.

Caverion ja Sollentunan kunta tekivät sopimuksen palveluiden johtamisesta

Caverion on solminut uuden palveluiden johtamisen sopimuksen Tukholman läänissä sijaitsevan Sollentunan kunnan kanssa. Caverionin vastaa kunnan kiinteistöjen Ylläpidon johtamisesta sekä Teknisestä huollosta ja kunnossapidosta. Sopimuksen piiriin kuuluu noin 70 julkista kiinteistöä, muun muassa kouluja, päiväkoteja, liikuntahalleja ja useita suojeltuja rakennuksia, kuten Edsbergin linna.

Lokakuun 2016 alussa voimaan tulevan nelivuotisen sopimuksen arvo on noin 6 miljoonaa euroa.Sopimukseen sisältyy optio sopimuksen jatkamisesta neljällä vuodella. Kiinteistöjen yhteenlaskettu kerrosala on arviolta noin 170 000 neliötä.

“Kyseessä on erittäin tärkeä julkisen sektorin asiakas, ja tavoitteenamme on pitkä ja molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus. Olemme tyytyväisiä, että asiakas luottaa meihin niin kunnan koulujen hyvästä sisäilmasta huolehtimisessa kuin lukuisten julkisten rakennusten elinkaaren kehittämisessä”, sanoo Thomas Lundin, Caverionin Ruotsin divisioonan johtaja.

Sopimuksen tavoitteisiin kuuluu myös käyttökustannusten pienentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen. Sopimus kattaa seuraavat tekniset tuotealueet: Lämmitys, vesi ja viemäri, Ilmanvaihto ja ilmastointi, Jäähdytys, Sähköistys sekä Turvallisuus.

Sollentunassa on noin 70 000 asukasta. Sollentunan kunta kuuluu Caverionin julkisen sektorin asiakkaisiin.