Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen purkutyöt hyvässä vauhdissa

xpoadi4z0bfzgtyt1l8v

Helsingin Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen purkaminen on parhaillaan käynnissä. Purkutyöt aloitettiin kesäkuun alussa, ja uutta päästään rakentamaan jo tulevana syksynä. Avain Yhtiöt rakennuttaa ostoskeskuksen paikalle palvelutalon sekä vuokratalokohteen, johon on tulossa 70 asuntoa. Palvelutalo myytiin sijoittajalle jo kesäkuussa. Kokonaisuudessaan rakennustyöt tulevat kestämään noin 16 kuukautta, joten kohteiden arvioitu valmistumisaika on alkukeväällä vuonna 2019.

Fortum kierrättää Inkoon hiilivoimalaitoksen massiivisesta purku-urakasta syntyvät materiaalit

Suomen teollisuushistorian suurimpiin purkuhankkeisiin kuuluvassa Fortumin Inkoon hiilivoimalaitoksen purkamisessa syntyvä metalliromu ja betonimurska kierrätetään. Materiaalina kierrätettävää rakennusjätettä syntyy purku-urakasta kaikkiaan 230 000 tonnia. Rakennuskuutioissa mitattuna purkutyö on jopa Suomen suurin.

Purku-urakassa syntyviä materiaaleja hyödynnetään paikan päällä ja pyritään myymään. 170 000 tonnia betonimurskaa pyritään hyödyntämään alueen tuhka-altaiden täytössä ja tontin tasaamisessa. Purettavat laitteet pyritään myymään uudelleenkäytettäviksi ja varaosiksi. Romumetalli myydään metallintuottajille uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Purettavien laitteiden ja romumetallin kokonaismäärä on 60 000 tonnia. Lisäksi alueen pilaantuneet maat kunnostetaan.

Purkutyö ja valtavan materiaalimäärän kierrätys ja käsittely ovat merkittävä askel kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan luonnissa ja osaamisten yhdistämisessä Fortumissa. Purku-urakan hoitaa Fortumin uusi Recycling and Waste Solutions -yksikkö (entinen Ekokem), jolla on ainutlaatuista osaamista käyttökelpoisen materiaalin kierrätyksestä ja pilaantuneen maa-aineksen käsittelystä. Fortumilla on puolestaan vankka kokemus voimalaitoksista ja niiden laitteista.

Purku-urakka on alkanut huhtikuun alussa ja se saadaan valmiiksi vuoden 2019 lopussa. Työ etenee kolmessa vaiheessa, ja se alkaa rakenteissa olevien haitta-aineiden poistolla. Alueella sijaitsevia apurakennuksia puretaan kesän aikana, ja itse voimalaitoksen purkamiseen päästään syksyllä 2017. Viimeisessä vaiheessa kaadetaan voimalaitoksen maamerkit, savupiiput, loppuvuodesta 2019.

Inkoon laitos on ollut Suomen suurin voimalaitos ja on edelleen lajissaan suurin. Sen kaupallinen käyttö alkoi helmikuussa 1974 ja loppui 2013.

Voimalaitosalueen tulevasta käytöstä ei ole vielä suunnitelmia.

Itse tehty asbestipurkutyö voi tulla arvaamattoman kalliiksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle on tullut kysymyksiä, saako yksityinen henkilö omassa kodissaan tai muussa hallinnoimassaan paikassa tehdä asbestipurkutöitä ilman asianmukaista asbestipurkutyölupaa.

– Yksityinen henkilö ei saa vaarantaa ympäristössä tai samassa rakennuksessa olevia henkilöitä. Tämän vuoksi asbestipurkutyö on tehtävä hyväksytyillä menetelmillä. Asbestipitoisen jätteen käsittelyssä on aina noudatettava jätelakia. Asbestijäte on eroteltava muusta jätteestä, pakattava ja merkittävä ennen kuljetusta kaatopaikalle, kertoo ylitarkastaja Jarmo Lumme.

Mikäli yksityishenkilö remontoi omaa kotiaan palkattujen työntekijöiden tai yrittäjien kanssa, on noudatettava työturvallisuusmääräyksiä ja työ on tehtävä voimassa olevan työsuojelulainsäädännön mukaisesti. Kodista saattaa remontin ajaksi muodostua helposti yhteinen rakennustyömaa, mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi. – Työturvallisuusmääräysten mukaan asbestipurkutyö on suoritettava sellaisen yrityksen toimesta, jolla on asbestipurkutyölupa, Jarmo Lumme painottaa.

Huonosti ja asiantuntemattomasti tehty asbestipurkutyö saattaa pahimmassa tapauksessa saastuttaa koko rakennuksen tilat ja ilmanvaihtojärjestelmän. Sellaisten jälkien siivous ja puhdistus mittauksineen voi maksaa moninkertaisesti sen, mitä luvanvaraisen yrityksen tekemä asbestipurkutyö. Lisäksi rakennukseen levinnyt asbestipöly altistaa rakennuksessa olevat ihmiset asbestille.

– Asbesti on yksi työelämän vaarallisimmista aineista. Asbestipölylle altistuminen saattaa myöhemmin aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten keuhkosyöpää ja asbestoosia, muistuttaa ylitarkastaja Jarmo Lumme.
Lisää tietoa:
Asunto-osakeyhtiön teettämien linjasaneerausten yhteydessä voi olla epäselvyyttä asbestikartoituksen teettämisen vastuista. Oheisella videolla on vastauksia asbestikartoitukseen liittyviin kysymyksiin.
https://www.youtube.com/watch?v=mEIqpZU9nsM

Työsuojelu.fi > Asbesti:
http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti

Lauttasaaren vesitornin purkaminen suunnitteilla syksyksi

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto suunnittelee Lauttasaaren vesitornin purkamistöiden ajoittamista tälle syksylle. Tarkemmista järjestelyistä kerrotaan asukkaille, kun aikataulu on selvillä.

Purkamistöiden valmistelu alkaa työmaateiden rakentamisella aikaisintaan elokuun lopulla. Vesitornin varsinaiset purkutyöt alkavat viimeistään lokakuussa, ja purkamisen arvioidaan kestävän joulukuun alkuun. Työmaatie ja purkualue maisemoidaan ja viimeistellään loppukeväällä 2016.

Vesitornin purkuaikataulu on ollut avoin tornin suojelua ja purkamista koskevien valitusprosessien vuoksi. Ympäristöministeriö päätti 12. elokuuta hylätä valituksen, jonka mukaan vesitorni pitäisi suojella rakennusperintölailla. Alkukesästä korkein hallinto-oikeus hylkäsi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituksen, jossa purkamislupaa oli vaadittu kumottavaksi.

Purkutöiden ajankohdasta voidaan päättää purkamisluvan voimassaoloaikana. Kaupungin tavoitteena on ajoittaa vesitornin purkaminen tulevalle syksylle, koska purku-urakoitsijan kanssa on sovittu haitta-ainespurkamisella jo viime vuonna aloitetun purkamisurakan jatkamisesta viimeistään syyskuussa.

Vesitornin vaiheet

Lauttasaaren vesitorni valmistui vuonna 1958, ja se poistui käytöstä vuonna 1996. Mittavia korjauksia vaativan vesitornin säilyttämiseksi etsittiin pitkään toteutuskelpoista ratkaisua. Kun rakennukselle ei löydetty jatkokäyttöä, päätti kaupunginhallitus tornin purkamisesta syyskuussa 2013.

Vesitornin ympäristö on kaavoitettu puistoalueeksi, ja alue säilyy virkistyskäytössä myös vesitornin purkamisen jälkeen.

Delete hoiti Imatran vesivoimalaitoksen neloskoneiston betonipurkutyöt

yrq31q67fwvp2friaiue

Viime vuonna Delete urakoi Imatran vesivoimalaitoksen kolmoskoneiston betonipurkutöiden kimpussa. Koska työ hoidettiin mallikkaasti kuntoon, hoiti Delete maalis-huhtikuun 2015 aikana myös laitoksen neloskoneiston purkutyön.

Kokonaisuutena urakka on suuri sekä Deleten Etelä-Karjalan yksikölle, mutta myös paikallisesti. Se työllistää monia yrityksiä joko suoraan tai aliurakkasopimusten kautta. Viime vuoden projektiin perustettu työyhteenliittymä hoitaa pitkälti tänäkin vuonna koko urakan yhteistuumin.

– On hyvä toimia näiden jo kohteen tuntevien osaajien kanssa, sanoo Delete Etelä-Karjalan työpäällikkö Jani Tammi.

Työmaalogistiikka haastavaa 35 metrin syvyydessä

Koneisto on valmistunut yli 85 vuotta sitten, nyt se on aika kunnostaa. Vanha koneisto on nostettu pois ja uusi odottaa jo kuilun vieressä, konesalissa. Nelosturbiinin imuputken betoniseinämät piikataan ja levyverhous uusitaan, minkä jälkeen imuputki on kuin uusi.

Deleten työmaa sijaitsee kuilun pohjalla, 35 metriä Imatran kosken pintaveden ja 10 metriä alavirran pinnan alapuolella. Sinne laskeudutaan rakennustelineiden avulla, jotka on pystytetty padon seinämän viereen kapeaan kulkuväylään. Telineistä laskeutuessa voi tuntea veden jytinän vain muutaman kymmenen sentin päässä, padon toisella puolen.

Montun pohjalla, Deleten työmaalla piikataan imuputkesta ja juoksupyörän kartiosta vanha betoni pois uudelleenrakentamista varten. Kapea kulkuväylä alas työmaalle toimii myös kaiken purussa syntyvän betonin ja muun aineksen poisvientiväylänä. Purkutyömaalla syntyy yli 100 kuutiota betonijätettä. Se joudutaan nostamaan kapeasta kuilusta ylös vaunuissa alavedenpinnan tasolle, josta ne nostetaan toisella nosturilla vielä korkeammalle, kuorma-autojen ulottuville ja poisvietäväksi. Työmaalogistiikka on kuitenkin vain yksi haaste ja erikoisuus tässä työkohteessa.

– Työmaaturvallisuus on ykkösasia Deletelle sekä Fortumille. Se korostuu tässä kohteessa, kun työskennellään äärimmäisissä ja poikkeavissa olosuhteissa sekä ahtaissa paikoissa.

Työmaan olosuhteiden hallinta huipussaan

Vuodentakainen vastaava urakka opetti tekijöitään. Muun muassa työjärjestystä muutettiin ja olosuhteiden hallintaan panostettiin, jotta työmaasta saadaan mahdollisimman pölytön.

– Neloskoneistoon menivät ensin porarit ja metallimiehet, ja vasta sen jälkeen aloitimme työn piikkausroboteilla. Työmaaolosuhteiden parantaminen oli meillä yksi urakan suurimmista tavoitteista. Kehitystyötä on tehty muun muassa työmaan tuuletuksen ja sitä kautta pölyttömyyden suhteen, Tammi selventää.

– Rakensimme kuiluun välitason, jonka tehtävänä on pitää konesali pölyttömänä. Kun kuilussa piikataan, irtoaa betonista luonnollisesti pölyä. Sen pitäminen poissa konesalista on oleellista, koska laitos toimii kaiken aikaa kuuden turbiinin voimin. Koko halli on ylipaineistettu ja paineistuksen tehtävä on painaa pöly alas piikkaustyömaalla, josta se puhalletaan poistopuhaltimilla ulos. Piikkausmiehillä varustukseen kuuluu luonnollisesti Pro-Flow -hengityssuojaimet.

Valmista ajoissa

Delete on työskennellyt ripeästi osittain sen ansiosta, että työmaalla on opittu viimevuotisesta urakasta paljon.

– Noin viikko ennen työmaan luovutusta olimme työssä noin 12 tuntia edellä aikataulua. Se on hyvä tuntimäärä työmaalla, jossa tehdään loppuvaiheessa töitä 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, kolmessa vuorossa, kahden piikkausrobotin voimin.

Työmaalla tehtiin vielä ennen loppusiivousta turbiinikuilun pinnan puhdistus korkeapainepesurilla, joka nakertaa vanhan pinnoitteen pois betonin pinnalta. Painetta UHP-painelaitteessa on 3000 baaria. Puhdistetulle pinnalle tehdään uusi pinnoituskäsittely, jotta huokoinen betoni kestää seuraavatkin vuosikymmenet.

Työmaan luovutukseen on valmistauduttava huolella. Purettu alue on siivottava puhtaaksi kaikesta irtaimesta aineesta kuten betonimuruista, lietteestä ja pölystä. Aines imetään imurilla pois onkalosta. Onkalo myös pestään vedellä, jolloin saada hiukkaset ja jäljellejäävä liete imettyä pois. Lopuksi erotellaan neste eli vesi lietteestä ja toimitetaan kiinteä aines jatkokäsittelyyn asianmukaisesti.

– Työmaan luovutus oli 7.4., joten pääsiäisenpyhät kuluivat pitkälti työmaalla viimeistelyjen parissa, lisää Tammi.

Voimalaitoksen peruskorjaushanke on osa Fortumin pohjoismaisten vesivoimalaitosten pitkän tähtäimen investointiohjelmaa, jonka arvo on vuosittain noin 100 miljoonaa euroa. Investointiohjelman tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän vesivoimatuotannon kapasiteettia ja parantaa voimalaitosten tehoa, turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Nyt meneillään olevassa urakassa uusitaan neloskoneiston turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Imatran voimalaitos on Suomen suurin vesivoimalaitos. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 1922 ja ensimmäinen koneisto otettiin käyttöön vuonna 1928 ja viimeinen eli seitsemäs koneisto vuonna 1951. Voimalaitoksen teho tänä päivänä on 185 MW ja sen vuosituotanto on runsaat 1 000 GWh, mikä vastaa yli 230 000 kotitalouden vuosikulutusta.

Fastholman huvilan purkutyöt aloitettiin

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus on aloittanut Herttoniemessä sijaitsevan Fastholman huvilan purkamisen.

Rakennus puretaan kiinteistölautakunnan päätöksen mukaisesti. Tilakeskus joutui turvautumaan poliisin apuun talossa luvatta oleskelevien henkilöiden poistamiseksi.

Tilakeskus sai tiistaina 3.3. tiedon siitä, että Fastholman huvilaan on murtauduttu ja että valtaajat oleskelevat luvatta rakennuksessa. Tilakeskus vei keskiviikkona 4.3. paikalle poistumiskehotuksen. Rakennus on purkukuntoinen, ja sen tulisijat ovat käyttökiellossa.

Nuorisoasiainkeskuksen edustaja tapasi valtaajia ratkaisun löytämiseksi tilanteeseen. Valtaajat halusivat kuitenkin pysyä edelleen rakennuksessa.

Helsingin kaupunki yritti myydä Fastholman huvilaa ja järjesti tarjouskilpailun marraskuun 2014 puolivälissä. Tarjouksia tuli vain yksi, joka jouduttiin hylkäämään, koska tarjouksen mukaan rakennus olisi haluttu remontoida asunnoksi. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on kuitenkin tarkoitettu virkistyskäyttöön. Koska varteenotettavia tarjouksia ei tullut, kiinteistölautakunta päätti lopulta, että Fastholman huvila voidaan purkaa.

:KATSO VIDEO: Delete purkaa Mussalon voimalaitoksen vuoden 2015 loppuun mennessä – tänään kaatui Mussalon 85-metrinen piippu

print_MaRb5cRRQC

Delete on aloittanut Kotkassa sijaitsevan Pohjolan Voiman Mussalon voimalaitoksen purkutyöt. Purkutyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Kohteessa sijaitsee hiililaitos ja kaasuturbiinivoimalaitos, joista kaasulaitos on ollut käyttämättömänä vuodesta 2011 ja hiililaitos vuodesta 2009.

Alueelta puretaan voimalaitoksen tuotantotilat eli Mussalo 1, 2 ja 3 sekä niihin liittyvä turbiinisali. Delete vastaa purkutyöstä, joka kattaa nämä neljä yhteen rakennettua rakennusta. Alueelle jää jäljelle kytkinkenttä sekä huolto- ja konttorirakennukset.Purkutyöstä syntyy noin 70 000 tonnia betonia ja tiiltä, 10 000 tonnia puuta sekä yli 10 000 tonnia erilaisia metalleja. Delete purkaa voimalaitoksen niin, että sen materiaaleista lähes kaikki saadaan kierrätettyä uusiokäyttöön.

print_aSqPDxbVPG

– Purkutyöt ovat käynnistyneet sisäpurkutöillä jo syyskuussa. Sisäpurkutöissä puretaan ja lajitellaan kaikki sisätilojen materiaalit, kuten arviolta 400–500 tonnia sähköjohtoa. Sisäpurkutöiden valmistuttua Delete aloittaa haitallisten aineiden kuten asbestin purkutyöt. Samaan aikaan myös ulkoalueella tehdään esimerkiksi sähkösuodattimien purkutyötä koneellisesti. Koneellinen purku seuraa sisäpurkua kaiken aikaa. Kaikki materiaali lajitellaan purkukohteessa jatkoa varten ja kierrätettäväksi, kertoo purun laajuudesta Deleten liiketoimintajohtaja Kimmo Palomäki.

– Ulkopuolen purkutöissä puramme nyt muun muassa ykköskattilahuoneen seinää koneellisesti suurella pitkäpuomikoneella. Tänään saimme todistaa maasta nousevan, noin 85 metriä korkean piipun kaadon. Työ vaatii tarkkaa ja ammattimaista osaamista ja työmenetelmää, jotta oikea kaatosuunta varmistuu. Piipun juureen, noin 10 metrin korkeudelle piikattiin koneellisesti kaatolovi, jonka sijainti määritti piipun kaatosuunnan. Oikeilla työtekniikoilla, huolellisella valmistautumisella ja tarkalla suojauksella varmistumme työmaaturvallisuudesta ja työntekijöiden työturvallisuudesta, kuvailee Palomäki Mussalon purkutyömaalla tänään tapahtunutta piipunkaatoa.

Delete aloittaa tänään 9.10.2014 Metsä Fibren Äänekosken vanhan sellutehtaan purkutyöt

piipunpurku

Purkutyö on osa Metsä Groupin mittavaa, Suomen metsäteollisuuden historian suurinta, noin 1,1 miljardin biotuotetehdas-investointia. Deleten sopima purku-urakka on keväällä 2015 päätettävän jätti-investoinnin ensimmäinen urakkasopimus. Tänään alkavasta ja noin puoli vuotta kestävästä purkuhankkeesta vastaa biotuotetehtaan projektiorganisaatio ja pääurakoitsijana toimii teollisuuden purkutöihin erikoistunut Delete.

–  Hankkeen tässä vaiheessa valmistaudutaan uuden biotehtaan mahdolliseen rakentamiseen purkamalla sen tieltä vanhan sellutehtaan rakennukset.Purkutyöt käynnistyvät pitkäpuomikoneen voimin Keittämörakennuksesta, jossa teemme heti sekä ulko- että sisäpurkutöitä. Hoidamme myös kaikki haitta-ainepurkutyöt kuten asbestityöt urakan alussa. Kaikki materiaali lajitellaan purkukohteessa kierrätystä ja jätteenkäsittelyä varten. Betonin ja tiilen murskaamme kohteessa jatkokäyttöön, kertoo purusta Deleten liiketoimintajohtaja Kimmo Palomäki.

Kohde on mittavan kokoinen, purettavien rakennusten yhteenlaskettu tilavuus on noin 250 000 m3, eli kyseessä on noin 2,5 kertaa Eduskuntatalon kokoinen kokonaisuus. Delete myös poistaa purettavien tehdasrakennusten rakenteita puoli metriä maanpinnan alapuolelle.

–  Pääosin betonista ja tiilestä rakennetuista tehdasrakennuksista saadaan arviolta 82 000 tonnia murskattua betonia ja 17 000 tonnia murskattua tiiltä. Lisäksi kohteesta saadaan terästä, rautaa ja muita metalleja noin 20 000 tonnia. Metallia syntyy paljon muun muassa teräsrunkoisen kattilan purusta. Purkutyöt vaativat järeän kaluston rakennusmateriaalien takia. Luonnollisesti Delete vastaa omalta osaltaan myös siitä, että ympäristöhaitat minimoidaan ja työturvallisuus taataan. Muun muassa pölyäminen estetään kastelulla, kertoo Deleten toimitusjohtaja Jussi Niemeläkohteen materiaalimääristä ja työtavoista.

Äänekosken sellutehtaan purkutyö lyhyesti

  • Tehdasalueelta puretaan vuonna 1961 käyttöön otetun Äänekosken sulfaattisellutehtaan rakennukset.
  • Tuotanto vanhassa tehtaassa on päättynyt vuonna 1985. Tämän jälkeen tehtaan sisältä on purettu tuotantolaitteet.
  • Delete purkaa kohteessa rakennuksia, joiden yhteenlaskettu tilavuus on noin 250 000 m3, eli kyseessä on noin 2,5 kertaa Eduskuntatalon kokoinen rakennuskokonaisuus
  • Delete poistaa myös purettavien tehdasrakennusten rakenteita puoli metriä maanpinnan alapuolelle.
  • Purun ensimmäinen vaihe kestää puoli vuotta.

Ounasrinteen koulu- ja neuvolarakennusten purkutyöt käynnistyneet

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy allekirjoitti viime viikolla Ounasrinteen koulu- ja neuvolarakennusten purkutöiden urakkasopimukset Lapin Timanttisahaus Oy:n kanssa. Varsinainen rakennusten purkutyö on käynnistynyt eilen maanantaina.

–          Ennen purkutöiden aloitusta koko urakka-alue on aidattu. Alue on työmaa-aluetta, jossa sivullisten liikkuminen ilman lupaa on kielletty, neuvoo Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Heikki Alaluusua alueen asukkaita.

Aluksi puretaan rakennuksista kalusteet, jotka eivät ole kelvanneet jatkokäyttöön sekä lattiapinnoitteet. Nämä menevät sekajätteeksi kaatopaikalle. Ikkunat ja suurelta osin väliovet menevät hyötykäyttöön

–          Purkaminen on aloitettu rakennuksen itäpäädystä. Itse rakennusten purkaminen tehdään kaivinkoneella. Betoni- ja tiili-materiaali kuljetetaan kuorma-autoilla Saarenkylän teollisuusalueelle, jossa urakoitsija murskaa kiviaineksen ja joka sitten käytetään paikoitusalueen maapohjan lujitukseen, Heikki Alaluusua kertoo.

Purkutyö on tarkoitus saada loppuun suoritetuksi tammikuun 2015 loppuun mennessä.

–          Itse uudisrakennuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi vuoden kesäkuussa, Alaluusua toteaa rakentamisen aikataulusta.

Koverharin terästehtaan purkutyöt käynnistyvät

FNsteel Oy Ab:n ajauduttua konkurssiin vuonna 2012, jäi Hangossa sijaitseva Koverharin terästehdas tyhjilleen. Toiminnallista jatkajaa tuotantolaitokselle ei FNsteel Oy Ab:n konkurssipesän aktiivisista toimista huolimatta löytynyt. Delete-konserniin kuuluva Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy on 1.8.2014 allekirjoitetulla sopimuksella ostanut tehtaan purettavaksi. Tarvittavat viranomaisluvat on saatu ja työt käynnistyvät alueen siivouksella syksyn 2014 aikana.

– On tärkeää, että pitkään tyhjillään ollut perinteikäs terästehdas saadaan purettua ammattitaitoisesti ja kestävän kehityksen ehdoilla. Tehdasalueella on valtavat määrät kierrätyskelpoista materiaalia, joka nyt käynnistyvän purkutyön myötä saadaan yhteiskunnan hyötykäyttöön. Purkutyöt kestävät arviolta pari vuotta ja alueella työskentelee tänä aikana 5-25 vaativien purkutöiden ammattilaista. Tavoitteenamme on hyödyntää mahdollisuuksien mukaan paikallisia yrityksiä alihankintatöissä, toteaa Delete Kierrätys- ja Purkupalveluiden liiketoimintajohtaja Kimmo Palomäki.

Alueella sijaitsevista yli 30:sta rakennuksesta valtaosa on teräsrakenteisia. Rakennuksista suurin osa puretaan kierrätykseen. Betonirakenteet puretaan ja murskataan paikan päällä käytettäviksi. Myös koneet ja laitteet kierrätetään. Delete vastaa myöskin haitta-aineiden, kuten asbestin ja öljyjen asianmukaisesta purusta ja jatkokäsittelystä. Kymmeniä ja kymmeniä tuhansia tonneja purkujätettä kuljetetaan hankkeen aikana suoraan sataman kautta jatkokäyttöön.

Lisätiedot: www.delete.fi