YIT:n ja Hypo-konsernin tonttiyhteistyösopimuksen toteutus etenee

YIT tiedotti kesäkuussa noin 50 miljoonan euron tonttiyhteistyöstä Hypo-konsernin kanssa. Kuluvan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä YIT on myynyt sopimuksen puitteissa noin 5 miljoonan euron arvosta tontteja sekä siirtänyt yli 10 miljoonan euron arvosta tonttikauppoja koskevia esisopimuksia Hypon hallinnoimille rahastoille. YIT jatkaa omaperusteisen tuotantonsa kehittämistä tonteille ja maksaa tonteista vuokraa rahastoille. Tontit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen kasvukeskuksissa. Kauppojen liikevaihtovaikutus on noin 5 miljoonaa euroa, ja niillä ei ole tulosvaikutusta.

Yhteistyösopimuksen ensimmäinen vaihe, noin 25 miljoonaa euroa toteutettiin kesäkuussa, ja loput tonttikauppoja koskevien esisopimusten siirrot on määrä toteuttaa vuoden 2015 alkupuolella tonttien asemakaavojen vahvistuttua.

”Kumppanuuden tarkoituksena on tehostaa YIT:n pääomankäyttöä, ja tarjota asiakkaille mahdollisuus päästä kiinni uuteen asuntoon pienemmällä pääomalla. Samalla Suomen Osatontti Ky:n ja Suomen Osatontti II Ky:n omistajat saavat sijoitukselleen vakaata tuottoa”, toteaa Matti Koskela, YIT:n Talonrakennus-liiketoimintaryhmän johtaja.