YIT valittiin Töölön Pysäköintilaitoksen rakentajaksi

YIT on allekirjoittanut urakkasopimuksen Töölön Pysäköintilaitos Oy:n kanssa Töölön uuden pysäköintilaitoksen rakentamisesta. Urakkasopimuksen arvo YIT:lle on yli 30 miljoonaa euroa. 800-paikkaisen pysäköintilaitoksen rakennustyöt aloitetaan vielä kuluvan vuoden aikana ja se valmistuu keväällä 2019. Töölön Pysäköintilaitoksen ankkurisijoittaja on Henki-Fennia ja muihin sijoittajiin kuuluu mm. Yleisradion Eläkesäätiö. Pysäköintilaitos on tamperelaisen Taitokaari Oy:n ja espoolaisen Vantum Oy:n yhteishanke. Caverion vastaa hankkeessa talotekniikan kokonaistoimituksesta.

Uudella pysäköintiratkaisulla vauhditetaan Töölön kaupunginosan kehittämistä asumisen, yritysten ja palvelujen näkökulmasta. Ajoyhteys pysäköintilaitokseen tulee Töölönkatu 23-25:n kohdalta Crowne Plaza ja Scandic Park -hotellien välistä. Pysäköintilaitoksen suunnitelma on täysin integroitu Pisararataan: junayhteyden toteutuessa autopysäköinnistä on helppo maanalainen yhteys liikennevälineestä toiseen.

“Töölön Pysäköintilaitos lisää kaupunginosan viihtyisyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä. Syntyperäisenä töölöläisenä olen iloinen, että voimme olla edistämässä myös tätä vihreää puolta”, kertoo hankkeen sijoittajasopimuksista vastaava Marjaana Satuli Taitokaari-konsernista.

“Olemme iloisia, että voimme olla mukana luomassa modernia ja kestävää elinympäristöä Helsinkiin. Ympäristöystävällisyys toteutuu hankkeessa monipuolisesti. Lämmitys hyödyntää ns. hukkalämmön ja poistoilma puhdistetaan ennen ulosohjausta. Laaja-alainen projektinhallinnan osaamisemme mahdollistaa tällaisen haastavan hankkeen toteuttamisen asetettujen tavoitteiden mukaisesti”, kertoo Kalliorakennus ja kaivokset -yksikön johtaja Ari Bergström YIT:ltä.