YIT rakentaa asuntoja OP-Vuokratuotto -rahastolle lähes 50 miljoonan euron arvosta

YIT ja OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto ovat allekirjoittaneet sopimukset kolmen kerrostalohankkeen rakentamisesta ja esisopimukset kahden kerrostalohankkeen rakentamisesta pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Vaasaan. Sopimusten kokonaisarvo on lähes 50 miljoonaa euroa ja kohteisiin rakennetaan yhteensä noin 270 vuokra-asuntoa. Esisopimusten piirissä olevien kohteiden hankekohtaiset sopimukset allekirjoitetaan ennen kunkin kohteen aloittamista. Kaikki kohteet on tavoitteena käynnistää vuoden 2016 aikana. Hankkeet toteutetaan YIT:n hallinnoimille tai omistamille tonteille yhtiön suunnitelmien mukaisesti. Kohteiden rakentaminen ei sido YIT:n pääomaa.

“Nyt sovitut rakennushankkeet ovat luonnollista jatkumoa OP-Vuokratuoton ja YIT:n väliselle erinomaiselle yhteistyölle”, sanoo rahaston salkunhoitaja Antero Tenhunen Pohjola Kiinteistösijoituksesta.