YIT rakennusalan ihannetyönantaja kuudetta vuotta peräkkäin Universumin opiskelijatutkimuksessa

v8gn6lilwlqdrslr9o2y

Tekniikan ja luonnontieteiden alan opiskelijat valitsivat jälleen YIT:n rakennusalan ihannetyönantajakseen Universumin opiskelijatutkimuksessa 2015. YIT on pitänyt rakennusalan ykkössijaa hallussaan koko 2010-luvun. Tutkimustuloksissa työnantajan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat monipuoliset työtehtävät, ystävällinen työilmapiiri ja kehitystä tukevat esimiehet.

YIT:lle palkataan tänäkin vuonna n. 600 harjoittelijaa ja kesätyöntekijää kasvattamaan käytännön kokemustaan ja soveltamaan teoriatietoaan osaamistaan vastaavissa tehtävissä mm. YIT Polku -harjoitteluohjelmissa. YIT Polulla kesäharjoitteluun valitut ammattikorkeakoulu- ja korkeakouluopiskelijat sekä osa ammattikouluopiskelijoista työskentelevät suunnitelmallisesti osaamisensa ja opiskelujensa mukaisissa avustavissa ja itsenäisissä haalari- tai työnjohtotehtävissä.

”Onnistunut kesäharjoittelukokemus on sekä opiskelijan että YIT:n etu. Opiskelijat saavat työkokemusta jo ennen valmistumistaan ja pääsevät siirtymään työelämään sujuvammin. Arvokasta tietoa ja oppia vaihdetaan puolin ja toisin työmailla kesäharjoittelujen aikana,” kertoo YIT:n oppilaitosyhteistyöstä vastaava Timo Piili.

Oppilaitosyhteistyö myös koulutuksen kehittämistä – YIT Opintoja neljättä vuotta

Rekrytointi- ja opiskelijatapaamiset, yritysvierailut sekä kesätyö- ja harjoittelumahdollisuudet ovat toimivia tapoja esitellä sekä yritystä että rakennusalaa opiskelijoille. YIT:llä yhteistyö oppilaitosten kanssa on viety askeleen pidemmälle. Tavoitteellisen, yhteisiin vuosisopimuksiin perustuvan yhteistyön lisäksi YIT on ollut ensimmäisenä mukana kehittämässä 5 opintopisteen arvoisen YIT Opinnot -koulutusohjelman, joka on suunnattu rakennusalan ammattikorkea- ja korkeakouluopiskelijoille yhteistyökouluissa.

”Tarve saada opetettu teoria ja nykyaikaiset tuotannon menetelmät ja vaatimukset kohtaamaan paremmin nousi usein esiin oppilaitosten kanssa keskustellessamme. HAMK ja TAMK lähtivät nelisen vuotta sitten ennakkoluulottomasti kehittämään ja pilotoimaan opintokokonaisuutta kanssamme. YIT Opinnoissa kokenut projektihenkilöstömme toimii kouluttajina ja pääsee jakamaan osaamistaan opiskelijoille käynnissä olevia työmaitamme koulutussisältöinä hyödyntäen”, kertoo YIT Opinnot opintokokonaisuuttakin kehittämässä ollut Timo Piili.

Uusin 27 hengen ryhmä YIT Opintolaisia eri oppilaitoksista aloitti opintonsa viime viikolla. Rakennusinsinööri-, rakennusmestari- sekä rakennusalan DI-opiskelijoille tarkoitettu YIT Opinnot on laajentunut jo 6 ammattikorkeakouluun sekä Tampereen Teknilliseen Yliopistoon. Tähän mennessä YIT Opintolaisia on valmistunut noin seitsemänkymmentä.