YIT ja A-Kruunu allekirjoittivat esisopimuksen korkotuettujen vuokra-asuntojen rakentamisesta

YIT on allekirjoittanut esisopimuksen A-Kruunu Oy:n kanssa neljän korkotuetun vuokra-asuntokohteen rakentamisesta Helsingin seudulle. Kohteisiin rakennetaan yli 130 asuntoa. Hankkeet toteutetaan YIT:n hallinnoimille tai omistamille tonteille YIT:n suunnitelmien mukaisesti. Sopimuksen kokonaisarvo on vajaa 30 miljoonaa euroa.

Rakentamisen käynnistäminen edellyttää ARA:n hankekohtaista hyväksyntää. Kohdekohtaiset kaupat tehdään ARA:n hyväksynnän jälkeen. Hankkeiden on tarkoitus käynnistyä vuoden 2015 aikana ja valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä. Hankkeet kirjataan tilauskantaan kohdekohtaisesti kaupan allekirjoituksen yhteydessä.