YIT: Hämeenlinnan asemanseudun arkkitehtuurikilpailun voitti ehdotus “Svengaillaan”

print_RGlok0J6sE

YIT Rakennus Oy toteutti yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa Hämeenlinnan asemanseudun aluetta koskevan arkkitehtuurikilpailun. Kutsukilpailuun osallistuneista yrityksistä voittajaksi selvisi Serum Arkkitehdit Oy esityksellään ”Svengaillaan”.

Kilpailulla haettiin esitystä laadukkaasta tulevaisuuden asuinalueesta, joka ottaa huomioon asemanseutuun liittyviä historiallisia arvoja. Lisäksi tarkoituksena on muodostaa alueelle omaleimainen kaupunkikuva sekä yhtenäinen asuintalojen, vanhan rakennuskannan ja pysäköintitalon kokonaisuus.

Asemanseutujen merkitys on noussut uudelle tasolle Suomen kasvukäytävä -työn yhteydessä. Työmarkkinat ovat muuttuneet alueelliseksi, jolloin liikkuminen lisääntyy entisestään. Helposti saavuttavat toimivat joukkoliikenteen solmukohdat mahdollistavat yhä laajemman työmarkkinaalueen hyödyntämisen asuinpaikkaa vaihtamatta.

”Hämeenlinnalla on tarjota Suomen kasvukäytävän keskipisteessä ainutlaatuinen asumisen ja palveluiden tulevaisuuden kokonaisuus, jossa yhdistyy helppous ja viihtyisyys. Hämeenlinnan asemanseutu on jatkossa yhä kiinteämpi osa kaupungin keskustaa, joten alueen merkitys kaupunkirakenteessa korostuu”, Hämeenlinnan kaupunginjohtaja ja kilpailutuomariston puheenjohtaja Timo Kenakkala korostaa.

Kilpailuehdotusten arvostelussa painotettiin alueen olosuhteisiin sopeutuvaa toiminnallista kokonaisratkaisua sekä rohkeaa ja omaleimaista yleisotetta alueen monipuolisuuden, vetovoimaisuuden ja asumisen kehittämiseksi toiminnallisin sekä kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin keinoin.

”Svengaillaan” ehdotusta kuvaillaan urbaaniksi, tiiviiksi ja kaupunkimaiseksi kokonaisuudeksi, jossa polveileva korttelirakenne muodostaa moniulotteista ja uudenlaista kaupunkitilaa. Ehdotuksessa otetaan huomioon ympäristö, ranta sekä tehdasmiljöö keskeisinä identiteettiä luovina elementteinä. Kaupunkirakenteeltaan ehdotus on sympaattinen ja ympäristöön sopiva. Sitä on myös mahdollista kehittää eteenpäin.

”Hämeenlinnan asemanseudun sijainti järven rannalla on ainutlaatuinen. Voittanut ehdotus on houkutteleva ja kuitenkin omaleimainen muodostaen alueelle oman selvästi tunnistettavan identiteetin. Ehdotuksen ratkaisut antavat mahdollisuuden kehittää asumisen ympäristöä, joka parantaa merkittävästi Hämeenlinnan alueen kilpailukykyä radanvarsikaupunkien asukkaista.”, yksikön johtaja Sami Viitanen YIT:stä sanoo.

Palkintolautakunta piti kilpailun tasoa hyvänä. Kilpailuehdotukset esittivät monipuolisesti erilaisia ideoita Hämeenlinnan asemanseudun alueen ratkaisuiksi. Kutsukilpailuun kutsuttiin Serum Arkkitehdit Oy:n lisäksi Arkkitehdit NRT Oy, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy ja Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy.