Turun Kaupunki: Kirstinpuistoa koskeva yhteistyösopimus edistää Linnakaupungin alueen kehittämistä

kirstinpuisto

 

Havainnekuva Kirstinpuistosta Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Turun kaupunki ja NCC Rakennus Oy valmistelevat yhteistyösopimuksen solmimista osana Turun Iso-Heikkilän kaupunginosan Kirstinpuiston alueen kehittämistä (osoitteissa Ruissalontie 23–31, Akselintie, Nuutintie, Iso-Heikkiläntie).

Kirstinpuiston asemakaava on osa Linnakaupungin osayleiskaava-aluetta. Asemakaavan muutosalueeseen sisältyvät Iso-Heikkilän korttelialueet on tarkoitus kehittää pääosin kaupunkimaisiksi asuntoalueiksi.

Kaupungin omistuksessa olevien varikkotoiminnan kortteleiden kehittämiseksi on neuvoteltu NCC Rakennus Oy:n kanssa yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on molempien osapuolten omistamien alueiden yksityiskohtainen asemakaavoitus.

Linnakaupungin alue toteutetaan vaiheittain

Turun sataman pohjoispuolelle sijoittuvan Linnakaupunki-kokonaisuuden tavoitteena on kehittää vanha teollisuus- ja varastoalue kaupungin keskustarakennetta täydentäväksi asumis- ja toimitilatarkoitukseen sopivaksi aluekokonaisuudeksi.

Alueen osayleiskaava tuli voimaan helmikuussa 2012. Linnakaupunkiin arvioidaan sijoittuvan noin 10 000–13 000 asukasta ja työpaikkaa. Linnakaupunki toteutetaan vaiheittain ja alueen toteutumisen tavoitevuosi on 2030.

Linnakaupungin kehittämistä tukevien kehittämishankkeiden ”Harppuunakortteli”, ”Linnanfältti” ja ”Herttuankulma” jatkoksi on Kiinteistöliikelaitos käynyt neuvotteluja Kirstinpuiston asemakaavanmuutosalueen kehittämiseksi nykyisestä varikko- ja varastokäytön alueesta osaksi asuin- ja työpaikkatoimintaa.

Varikkoalueiden tarve vähenee, tilalle asuntoja

Kirstinpuisto-niminen asemakaavanmuutos on käynnistetty vuonna 2013. Alue on tarkoitus kehittää kaupunkimaiseksi asuntoalueeksi.

Kirstinpuiston alueella sijaitsevat Turun kaupungin omistamat entiset kunnallistekniikan ja talotoimen varikkoalueet, joiden tarve omassa käytössä vähenee jatkuvasti. Turun Seudun Kuntatekniikka Oy on poistumassa alueelta kokonaan vuoden 2015 aikana. Alueelle jää edelleen Turun Seudun Rakennustekniikka Oy sekä Kiinteistöliikelaitoksen omia toimintoja. NCC Rakennus Oy:n omistamilla alueilla (kortteli 2) sijaitsee yhtiön omia varikkotoimintoja.

Uudisrakentaminen voisi alkaa vuonna 2019

Tavoitteena on, että kaupungin omistuksessa olevien alueiden tulevasta rakennusoikeudesta noin puolet tulisi toteutettavaksi NCC:n tai sen osoittaman yhteistyökumppanin toimesta ja 20 prosenttia toteutetaan kohtuuhintaisena valtion tukemana asuntotuotantona. Uudisrakentaminen alueella voi vaiheittain alkaa viimeistään vuonna 2019.

Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta esittää 17.6.2015 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyisi Kirstinpuiston asemakaavanmuutosalueen Turun kaupungin ja NCC Rakennus Oy:n kiinteistönomistuksia koskevan yhteistyösopimuksen.