SWECO: Varhaisen välittämisen malli myös sairaalakiinteistön hallintaan

exxeu8ywvfyhq6vtji95

Varhaisen välittämisen toimintamalli tunnistaa riskit, epäkohdat ja potentiaaliset kehittämismahdollisuudet jo varhaisessa vaiheessa sekä puuttuu ongelmiin ennen kuin on liian myöhäistä. Mallia voi soveltaa myös sairaalakiinteistöihin. Oikea-aikaisilla ja -sisältöisillä investointipäätöksillä tuetaan sairaalan toiminnallisia sekä teknisiä tavoitteita ja saavutetaan tehokas, pitkälle tulevaisuuteen muuntojoustava sairaala.

Sairaalahankkeen laajuus ja kustannustaso päätetään usein aivan liian varhain ja aivan liian epävarmoilla tiedoilla. Rakennusinvestointi on vain yksi kuluerä – suurin osa kustannuksista syntyy itse toiminnasta.

Terveydenhuollon kiinteistöjen peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeiden investointipäätös tulisi tehdä vasta, kun kiinteistön omistajalla ja toimijalla itsellään on selkeä näkemys tulevaisuuden tarpeista, toiminnasta ja vaatimuksista.

Pitkän aikavälin masterplan-suunnitelmaa tulisi tarkastella sairaala-alueen hoitotoiminnan ja logististen näkemysten lisäksi myös hoitovastuualueen alueellisen kehittymisen, väestö- ja tautiennusteiden sekä tulevaisuuden hoitomuototrendien näkökulmista unohtamatta myöskään lainsäädännön kehitystä.

Sairaalakiinteistössä keskeistä toiminnallinen käytettävyys

Koska sairaalakiinteistö on monimutkainen toiminnallinen kokonaisuus, on päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi saatava luotettava toiminnallinen vaatimusmalli. Käyttäjien osallistaminen mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa varmistaa toiminnallisen käytettävyyden, johon liittyvät hoitoprosessien lisäksi myös tukipalveluiden sujuvuus, logistiset ratkaisut sekä toimintaa tukeva teknologia – unohtamatta asiakaslähtöisyyden vaikuttavuutta.

Myös nopeasti kehittyvät hoitomuodot ja –tekniset järjestelmät asettavat tavoitteita pitkälle tulevaisuuteen mm. toimintavarmuuden, muuntojoustavuuden, modulaarisuuden ja elinkaarikustannusten osalta.

Tekninen vaatimusmalli määrittää tarpeet ja kustannustason

Kiinteistön tekninen vaatimusmalli, niin uudis- kuin peruskorjauskohteissa, määrittää kiinteistölle tavoitteita, jotka mahdollistavat teknisesti toimivan ja terveen kiinteistön. Vaatimustavoitteita ovat esim. valaistusolosuhteet, lämpöviihtyvyys, akustiikka ja sisäilma sekä kiinteistöä ja toimintaa palvelevat ICT-tekniset järjestelmät.

Kun rakenne-, talotekniikka- ja ICT-järjestelmät ovat hyvin suunniteltuja, tilat muuntuvat myös joustavasti tarpeen ja käytön mukana.

Sairaalasuunnittelu ja -rakennuttaminen Swecon vahvaa osaamisaluetta

Swecon asiantuntijat ovat terveydenhoitoalan rakennusten suunnittelun ja rakennuttamisen erityisosaajia.

Swecon kehittämät uudet projektijohtamisen, suunnittelun ja rakentamisen menetelmät sekä niitä tukevat apuvälineet, kuten fasilitointi, tietomallinnus ja Sweco Cave, parantavat ja syventävät kommunikointia hankkeen osapuolten kesken sekä havainnollistavat luotettavasti tulevan toimintaympäristön.

Uusien toimintatapojen ja sairaalan toimintaympäristön tuntevien asiantuntijoiden ansiosta Sweco pystyy merkittävästi vaikuttamaan kiinteistöjen ja toiminnan elinkaarikustannuksiin.

Oikea-aikaisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa toimintakustannuksiin