Sweco valittu Äänekosken Biotuotetehtaan pääkonsultiksi

Sweco Industry Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy ovat solmineet aiesopimuksen 20.3.2015 Metsä Fibre Oy:n kanssa Äänekosken Biotuotetehtaan projektipalveluista ja toteutussuunnittelusta. Metsä Fibre Oy:n Äänekosken Biotuotetehtaan rakentamista koskeva investointipäätös tehdään tämän kevään aikana. Varsinainen suunnittelusopimus allekirjoitetaan tehtaan investointipäätöksen jälkeen.

Swecon yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Neste Jacobs Oy, jolla on mittava osaaminen suurten prosessiteollisuushankkeiden toteuttajana.

Kokonaispalveluiden työllisyysvaikutukset ovat noin 200 henkilötyövuotta, ja niiden kotimaisuusaste on 100 prosenttia.

”Aiesopimus jatkaa erinomaisesti jo esisuunnittelussa alkanutta yhteistyötä Metsä Fibren kanssa projektissa, joka tulee olemaan kautta aikain suurin metsäteollisuuden kertainvestointi Suomessa. Tekninen laatu, energiatehokkuus, ympäristönäkökohdat ja työturvallisuus ovat pääosassa hankkeen toteutuksessa ja suunnittelussamme. Swecon valinta pääkonsultiksi on suuri luottamuksen osoitus Metsä Fibreltä”, toteaa Swecon metsäliiketoiminnan johtaja Pekka Alamattila.