Soinlahden uusi bioteollisuuslaakso tuo töitä Iisalmeen – Ramboll vastasi alueen suunnittelusta

ac6807080ecb383e_800x800ar

Pohjois-Savon Iisalmessa sijaitsevan Soinlahden bioteollisuuslaakson rakennustyöt ovat valmistumassa. Uusi bioteollisuuskeskittymä luo laajentumismahdollisuuksia erityisesti puu- ja metalliteknologian teollisuudelle.

Hanke on toteutettu yhteistyönä Iisalmen kaupungin, Pohjois-Savon liiton sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen välillä. Ramboll on vastannut maankäytön, liikennejärjestelyjen ja kunnallistekniikan suunnittelusta alueella. Mittavaan suunnittelu-urakkaan osallistui lähes 40 Rambollin asiantuntijaa Kuopiosta, Lahdesta, Oulusta, Tampereelta ja Espoosta.

— Uudessa asemakaavassa on korostettu erityisesti katu- ja tieliittymien sekä kevyen liikenteen risteämisten turvallisuutta, sillä alueella on koulu ja kasvavissa määrin myös raskasta liikennettä, kertoo yleissuunnitteluvaiheen projektipäällikkö Pirjo Pellikka Rambollista.

ac2011a517430017_800x800ar

Kaavassa on huomioitu niin olemassa olevan asumisen yhteensovittaminen teollisuustoimintojen kanssa kuin palvelut ja virkistysmahdollisuudetkin. Myös hankkeen vaikutukset ympäristöön on arvioitu huolellisesti.

Rambollin vastuulla oli kuntatekniikan ja ympäristön suunnittelu noin 100 hehtaarin alueelle. Yleissuunnitteluvaiheessa alueen liikenneverkosta tutkittiin useita vaihtoehtoja maankäytön lähtökohdista. Teknis-taloudellisen vertailun perusteella ja liikenneturvallisuus huomioiden valittiin hankkeen ohjausryhmässä jatkosuunnitteluun ja edelleen toteutettavaksi Tehtaantien linjaus ja junaradan alitus Lunawoodin tontin eteläpuolelta.

— Edullisimman toteutuksen lisäksi tämä ratkaisu mahdollisti alueen luontevan vaiheittain toteuttamisen ja sujuvat työnaikaiset liikennejärjestelyt pääosin olemassa olevaa verkostoa hyödyntäen. Se myös turvasi liikennöinnin olemassa olevalle teollisuudelle ja sen laajentumisen jo Soinlahden rakentamisen aikana, kertoo kuntatekniikan pääsuunnittelija Teemu Matilainen Rambollista.