Skanska palkitsi Rakennuspelti Mika Närhen tavoitteellisesta työturvallisuustyöstä

Skanska Talonrakennus Oy:n Keski-Suomen yksikkö valitsi Rakennuspelti Mika Närhi Oy:n vuoden esimerkillisimmäksi aliurakoitsijaksi. Työturvallisuuspalkinto jaettiin 18.11.2014 Jyväskylässä. Skanska järjesti työturvallisuusseminaarin Keski-Suomessa nyt jo kuudetta kertaa.

Hotelli Rantasipiin oli kutsuttu työturvallisuusasioiden äärelle tänä vuonna entistä enemmän osallistujia: aikaisempina vuosina seminaari on suunnattu lähinnä Skanskan aliurakoitsijoille, mutta nyt mukana oli laaja joukko tilaajien, rakennuttajien ja suunnittelijoiden edustajia.

Skanskassa myönnetään alueellisia tunnustuspalkintoja yhteistyökumppaneille, jotka ovat aktiivisesti ja ennakoivasti mukana turvallisuustyössä. ”Rakennuspelti Mika Närhi Oy:ssä työturvallisuusasioihin suhtaudutaan oikealla tavalla. Suojavälineiden käyttäminen on itsestään selvää, vuoropuhelu asioista on helppoa ja työn teossa on mukana positiivista asennetta”, Skanskan yksikönjohtaja Jorma Mustakangas kertoo.

”Pyrimme tämän seminaarin kautta viemään eteenpäin viestiä, että jokainen rakennushankkeen parissa työskentelevä on osaltaan vastuussa turvallisesta työmaasta ja pystyy vaikuttamaan työturvallisuuteen. Suunnittelijat voivat laatia esimerkiksi elementtien yksityiskohdat siten, että työntekijöiden putoamissuojaus on elementtejä asennettaessa mahdollista toteuttaa helposti”, Skanskan projektipäällikkö Jukka-Pekka Päivinensanoo.

Työturvallisuus on jo vuosia ollut yksi Skanskan tärkeimmistä painopistealueista. Työ onkin kantanut hedelmää, sillä Skanskan työmaiden viime vuoden tapaturmataajuus Suomessa, 4,3 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti, on alan alhaisimpia lukemia.

Skanska Talonrakennus Oy palkittiin vuonna 2013 Keski-Suomen rakennusalan alueellisen, puolentoista vuoden aikana käydyn työturvallisuuskilpailun voittajana. Skanska Talonrakennus oli paras yrityssarjassa, ja sen projekti As. Oy Jyväskylän Ankkuri voitti työmaasarjan. As. Oy Jyväskylän Ankkuri myös voitti vuoden 2012 valtakunnallisen ”Työturvallisuus alkaa minusta” -kilpailun.

Skanskan maailmanlaajuinen työturvallisuusviikko järjestetään jälleen toukokuussa 2015. Skanska-konsernin työntekijät 18 maassa sekä tuhannet asiakkaat, aliurakoitsijat, tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit osallistuvat työturvallisuusviikkoon. Vuonna 2014 Skanska kutsui myös muut suuret rakennusalan yritykset osallistumaan teemaviikkoon.