Skanska lakkauttaa Lapin tulosyksikkönsä ja myy Pohjanmaan liiketoimintakokonaisuutensa SSR Pohjanmaa Oy:lle

Skanska käynnisti marraskuussa 2015 yt-neuvottelut Skanska Talonrakennus Oy:n Pohjoisessa alueyksikössään, joka kattaa Lapin, Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen tulosyksiköt. Skanska on tehnyt päätöksen keskittyä toimimaan Oulun alueelta käsin. Lapin tulosyksikkö lakkautetaan ja Pohjanmaan tulosyksikkö siirtyy liiketoimintakaupan myötä SSR Pohjanmaa Oy:lle, joka on Salpausselän Rakentajat Oy:n tytäryhtiö. Pohjois-Suomen tulosyksikön osalta mahdollisista henkilöstövähennyksistä ei ole vielä päätetty. Päätökset pyritään tekemään vuoden 2016 alkupuoliskolla.

Skanska Talonrakennus Oy:n Pohjoisessa alueyksikössä eli Lapin, Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen tulosyksiköissä käytiin 3.11.–15.12.2015 yt-neuvottelut tuotannollisista, taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Alueelliset erot Suomen markkinoilla ovat kasvaneet, ja suurten kasvukeskusten merkitys on entisestään korostunut. Tämä heijastuu myös Skanskan rakentamisvolyymeihin ja mahdollisuuksiin tehdä kannattavaa liiketoimintaa eri puolilla maata.

Skanska Oy on nyt tehnyt päätöksen Lapin tulosyksikön lakkautuksesta. Neuvottelujen aikana selvitettiin vaihtoehtoja Lapin tulosyksikön lakkauttamiselle ja etsittiin keinoja vähentää ratkaisun vaikutuksia henkilöstöön. Valitettavasti yksikön lakkauttamiselle ei löytynyt vaihtoehtoja.

”Lapin yksikön toiminta on perustunut pääasiallisesti omaperustaiseen asuntotuotantoon, joka kuitenkin volyymiltään ja kokonaistuloksentekokyvyltään on jäänyt suhteellisen pieneksi rajallisella markkina-alueella. Kilpailu-urakoinnista ei ole onnistuttu saamaan riittävästi lisävolyymiä”, Skanska Oy:n toimialajohtaja Hannu Tomperi sanoo.

Lakkautustoimien myötä Lapin tulosyksikön henkilöstö eli 31 henkilöä joudutaan irtisanomaan, ellei heille löydy muuta työtä muista Skanskan yksiköistä ja alueilta. Lapin alueella kesken olevat urakat tehdään kuitenkin loppuun.

Skanska ja SSR Pohjanmaa Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Skanska Talonrakennus Oy:n liiketoiminta Pohjanmaalla siirtyy SSR Pohjanmaa Oy:n omistukseen. Myytävä kokonaisuus koostuu pääosin tonteista ja asunnoista, mutta sen mukana siirtyy myös muutama urakkasopimus ja liiketoiminnan siirtohetkellä työsuhteessa alueella oleva Skanskan henkilökunta, 36 henkilöä. Pohjanmaan tulosyksikön johtaja Markus Pöllä jää Skanskan palvelukseen.

”Salpausselän Rakentajat Oy on toiminut Suomessa vuodesta 1979. SSR Pohjanmaa Oy on sen syksyllä 2015 perustettu tytäryhtiö. Luovutettu liiketoiminta ja sen mukana siirtyvä ammattitaitoinen henkilökunta antaa yhtiölle hyvän startin Pohjanmaalla”, sanoo SSR Pohjanmaa Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Lautarinne.

”Pohjanmaan yksikön kohdalla löysimme ratkaisun, jonka kautta työpaikat säilyvät, vaikka työnantaja vaihtuu”, Tomperi toteaa.

Pohjois-Suomen tulosyksikön osalta päätöksiä yt-neuvottelujen henkilöstövaikutuksista ei ole vielä tehty. ”Teemme kaiken tehtävissä olevan, jotta ratkaisuja voitaisiin tehdä mahdollisimman pian ja epävarmuus henkilöstön osalta päättyisi”, sanoo Tomperi.