SKANSKA: Jyväskylän Kankaan ensimmäinen asuintalo markkinoille

Jyväskylän tärkein aluekehityshanke Kangas etenee, kun ensimmäisten uusien kotien ennakkomarkkinointi käynnistyy. As. Oy Jyväskylän Raina nousee Kankaan sydämeen Piippurantaan Tourujoen, vanhan punatiilisen piipun ja keskusaukion läheisyyteen. Osoite on Piipputori 1.

Rainan ilme mukailee vanhan tehdasmiljöön punatiilipintoja. Harjakattoiseen rakennukseen tulee 8 kerrosta ja 46 uutta kotia, joiden koot vaihtelevat 32,5 neliön yksiöistä 72 neliön kolmioihin.

”Tavoitteemme on aloittaa rakennustyöt talvella 2016, jolloin asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa keväällä 2017. On innostava olla mukana kutomassa Kankaan uutta tarinaa, jossa perinteikäs teollisuusympäristö muuttuu viihtyisäksi uudeksi kaupunginosaksi. Nyt markkinointiin tuleva Raina on Kankaan suuren kokonaisuuden aloituspala”, sanoo Kankaan alueen hankekehityspäällikkö Noora Sokero Skanskalta.

Asumisen lisäksi Kankaalle tulee muun muassa toimitiloja sekä tiloja oppilaitosten käyttöön. Parhaillaan on työn alla vanhan paperitehtaan siipiosan tilojen muuttaminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) käyttöön. Vanhan paperitehtaan kiinteistöllä palveluineen ja työpaikkoineen on keskeinen rooli alueen kokonaisuuden muodostumisessa.

”Kankaasta tulee omaleimainen ja viihtyisä kaupunginosa, jossa kulttuurin nivominen osaksi kokonaisuutta on tärkeä identiteettitekijä. Kankaalla hyödynnetään kaupunkisuunnittelun parhaita ideoita ja yhteisvoimin kehitetään uudenlaisten kiinnostavaa ja elävää kaupunkia. Jyväskylä on vahva kulttuurin ja osaamisen kaupunki ja näitä asioita kytketään Kankaaseen”, sanoo Jyväskylän kaupungin hankejohtaja Anne Sandelin.

”Monissa Suomen kaupungeissa on jo tuotu taidetta kaupunkisuunnitteluun ja uusien alueiden identiteetin osaksi. Meillä Jyväskylässä on ajatusta viety pidemmälle, ja puhummekin prosenttikulttuurista. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että noin yksi prosentti tonttien myyntituloista ja rakentamisen kustannuksista käytetään kulttuurihankkeisiin. Perinteisten taidehankintojen lisäksi tilapäinen sekä esittävä taide kuten teatteri, sirkus, musiikki ja tapahtumat ylipäänsä, tulevat olemaan tärkeä osa Kankaan kulttuurikokonaisuutta”, kertoo Sandelin.

”Skanskan osuus kulttuurirahoituksesta nousee karkeasti arvioiden 1,5 miljoonaan euroon alueen rakentamisen aikana tulevina vuosina. Parhaillaan suunnitellaan sitä, miten kulttuuri ja taide linkitetään ensimmäisen asuntohankkeemme Jyväskylän Rainan toteutukseen”, kertoo Skanskan Noora Sokero.

”Kankaan suunnittelussa ovat vahvasti mukana myös kestävän elämäntavan mahdollistavat ratkaisut”, Sokero lisää.

Kangas on toinen kahdesta alueesta Suomessa, joissa kokeillaan alun perin brittiläistä One Planet Living -konseptia. One Planet Living -malli tarkoittaa kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävän periaatteen noudattamista niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin alueen palvelujen suunnittelussa. Tavoitteena on muun muassa vähentää hiilidioksidipäästöjä, suosia lähiruokaa ja paikallisia raaka-aineita sekä säilyttää luonnon monimuotoisuutta.

”Kankaan suunnitelmissa tämä näkyy siten, että luodaan mahdollisuuksia pyöräilylle ja kävelylle. Rakennuksista tehdään energiatehokkaita, ja tutkimme myös mahdollisuutta hyödyntää aurinkoenergiaa. Jätehuolto hoidetaan keskitetysti, jolloin voidaan vähentää jäteautojen liikennettä alueella”, kuvailee Skanskan projektipäällikkö Seppo Koponen.

Jyväskylän keskustan koillispuolella sijaitseva Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke. Kunnianhimoinen suunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista ja laadukasta ympäristöä. Alueen ensimmäisen uudisrakennusvaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi haettiin korkeatasoisia ratkaisuja arkkitehtuurikilpailulla vuonna 2013. Kun Kangas valmistuu, siellä on 2 100 työpaikkaa ja 5 000 asukasta.