Rakentamisessa heikkoja merkkejä paremmasta

Rakentamisen suhdannetilanne säilyy vaikeana, ja Rakennusteollisuus RT on tarkistanut kuluvan vuoden ennustettaan alaspäin. Talonrakentamisen aloitusten kasvu alkuvuonna ja rakennusyritysten tilauskannan vähittäinen elpyminen enteilevät kuitenkin loivaa myönteistä käännettä ensi vuodeksi.

Rakentaminen on ollut kuluvan vuoden aikana ennakoitua verkkaisempaa vaatimattomaksi jääneen yleisen talouskehityksen vuoksi. Rakennusteollisuus RT arvioi rakentamisen vähenevän tänä vuonna 1,5 prosenttia edellisvuodesta, kun keväällä odotettiin laskun jäävän puoleen prosenttiin.

”Ensi vuonna on mahdollisuus 2–3 prosentin kasvuun, mikäli tämän vuoden lopulla käynnistyy hankkeita suunnitellusti. Lähtötaso on huono, eikä vahvempaa kasvua ole vielä näköpiirissä. Suomen talous asettaa raamit rakentamiselle”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen.

Talonrakennustöiden aloitusten arvioitu määrä tänä vuonna on runsaat 32 miljoonan kuutiometriä, mikä on hivenen enemmän kuin viime vuonna. Tämän ja viime vuosien luvut on nyt korjattu uusien, tilastointikatkoksen jälkeisten tilastojen perusteella.

”Tilastokeskuksen rakentamisen tilastojen mittava uudistustyö on vihdoin saatu loppuun. Muutosten vuoksi luvuissa on ollut suurta häilyvyyttä ja tietoihin kannattaa yhä suhtautua varauksella”, Pakarinen muistuttaa.
Omakotitalojen aloitukset yhä lasku-uralla

Tänä vuonna arvioidaan käynnistyvän 12 200 vapaarahoitteisen kerros- ja rivitaloasunnon rakentaminen, joka on 600 asuntoa viime vuotta enemmän. Kerrostalorakentamista kannattelee yhä sijoittajien aktiivisuus kasvukeskuksissa. Valtion tukema asuntotuotanto nousee tänä vuonna 8 000 asuntoon. Pienten asuntojen osuus aloituksista on kasvanut, minkä johdosta aloituskuutiot eivät nouse samassa suhteessa kuin lukumäärä.

Pientalojen aloitukset ovat jatkaneet edelleen laskuaan vaikka taso on parempi kuin mitä puutteellisten tilastojen vuoksi pahimmillaan pelättiin. Kuluvana vuonna arvioidaan aloitettavan 6 000 pientalon rakentaminen.

Viime vuonna asuntoaloituksia arvioidaan kertyneen kaikkiaan 26 000. Tänä ja ensi vuonna käynnistynee 26 500 asunnon rakentaminen.

Toimitilarakentaminen on myös vilkastumassa kuluvana vuonna. Yksittäiset suuret hankkeet nostavat niin liike- kuin teollisuusrakentamisenkin aloituksia.

Maa- ja vesirakentamisen liikevaihtotiedot näyttävät kasvua. Myynnin määrään vaikuttaa kuitenkin yksittäisten suurten hankkeiden valmistuminen ja tulouttaminen. Maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan supistuvan tänä vuonna ja pysyvän ensi vuonna ennallaan.

”Hallitusohjelma sisältää useita rakentamista vauhdittavia tekijöitä. Ratkaisevaa on, kuinka toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan ja miten esimerkiksi panostukset perusväylänpitoon saadaan sovitettua budjettiin”, toteaa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.