Puutuoteteollisuus irtautuu Rakennusteollisuudesta

Puutuoteteollisuus ry irtautuu Rakennusteollisuus RT:stä 1.1.2016 ja perustaa yhdessä muiden tahojen kanssa laajemman puutuoteverkoston Metsäteollisuus ry:n yhteyteen. Puutuoteteollisuus on ollut yksi Rakennusteollisuuteen kuuluvan Rakennustuoteteollisuus RTT:n toimialayhdistyksistä ja vastannut puutuotejaoston toiminnasta.

”Puutuoteteollisuuden side Rakennusteollisuuteen on ollut löyhempi kuin valtaosalla muilla toimialayhdistyksillämme, koska se on keskittynyt jäsenyritystensä elinkeinopoliittiseen ja tekniseen edunvalvontaan eikä kuulu rakennusalan työehtosopimusten piiriin”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toteaa.

Puutuoteteollisuus hoiti aiemmin etupäässä rakennuspuusepänteollisuuden edunvalvontaa, mutta vuonna 2011 mukaan tulivat ammattimaisen puurakentamisen ratkaisut, kun yhdistykseen liittyivät Stora Enso, UPM ja Versowood. Suuret metsäteollisuuskonsernit ovat koko ajan olleet jäseninä myös Metsäteollisuudessa, joka vastaa muun muassa mekaanisen metsäteollisuuden ja puusepänteollisuuden työehtosopimuksista.

”Rakennusteollisuuden yhteys puupohjaiseen rakentamiseen ei toki katkea nytkään. RTT:n pientaloteollisuusjaostossa valtaosa jäsenyrityksistä on puutalovalmistajia. Talonrakennusteollisuuden jäsenyritykset puolestaan rakentavat puukerrostaloja käytännössä. Puutuoteollisuus pyrkinee puolestaan jatkossakin edistämään entistä kilpailukykyisempien ratkaisujen ja yhtenäisten standardien kehittämistä ammattimaiseen puurakentamiseen”, Rakennustuoteteollisuus RTT:n toimitusjohtaja Juha Luhanka sanoo.