Pohjola Rakennus kasvaa muuta toimialaa vahvemmin

2.-pohjola_rakennus_ha-cc-88me_kaleva

Pohjola Rakennus Oy Häme ja YH Kodit Oy ovat yhteistyössä käynnistäneet yli 300 asunnon rakentamisen Tampereen Kalevanrinteeseen. Rakentuvat asunnot kuuluvat yli 50 miljoonan euron arvoiseen aluehankkeeseen, joka käsittää viisi asuinrakennusta sekä pysäköintihallin Sarvijaakonkadun ja Sammonkadun välissä.

Pohjola Rakennus -konsernin vuoden 2016 liikevaihto oli 191 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 126 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 15,2 miljoonaa euroa, kun se oli 10,6 miljoonaa vuonna 2015. Kasvu on merkittävästi suurempi kuin rakennusalan muilla toimijoilla keskimäärin (lähde: Talonrakennusteollisuus ry).

Pohjola Rakennus onkin yksi Suomen nopeimmin kasvavista rakennusalan palveluyrityksistä. Konserni on projektinjohtamisen edelläkävijä, joka keskittyy kiinteistöjen, alueiden ja kaupunginosien kehittämiseen pääpainona asuntorakentaminen.

Vuonna 2016 konsernin toiminta kattoi lähes koko Suomen, kun edellisvuonna perustettujen tytäryhtiöiden toiminta käynnistyi suunnitelmallisesti.

Tällä hetkellä konserni koostuu emoyhtiö Pohjola Rakennus Group PRG Oy:stä sekä tytäryhtiöistä Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, Pohjola Rakennus Oy Häme, Pohjola Rakennus Oy Infra, Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi sekä Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi.

Tytäryhtiöiden tavoitteena on olla alueensa johtavia toimijoita. Niiden toimiva johto omistaa osuuden yrityksistä.

Tänä vuonna Pohjola Rakennus perustaa tytäryhtiön korjausrakentamiseen. Emoyhtiö keskittyy tuottamaan tytäryrityksille taloushallinto-, henkilöstö-, it- ja rahoitus- ja viestintäpalveluita sekä konserniviestintään.

3.-pohjola_rakennus_uusimaa_kantsu

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa toteuttaa Helsingin Kannelmäessä vanhan ostoskeskuksen paikalle modernin ja ihmisläheisen asuinalueen 600 asukkaalle.

Ratkaisuja alan haasteisiin

Konsernijohtaja Juha Metsälän mukaan asuntorakentamisen haasteena ovat kohtuuhintaisen rakennusmaan vähäinen tarjonta sekä kaavoituksen vaikutukset.

– Ratkaisuja on haettu hyvällä yhteistyöllä maanomistajien ja viranomaisten kanssa sekä tuottamalla laadukkailla suunnitelmilla kohtuuhintaisia asuntoja. Vastaamme Pohjola Rakennuksen omilla tuote- ja palveluratkaisuilla toimintaympäristön muutoksiin, näistä esimerkkeinä Eloisa-asunnot ja täydennysrakentaminen, Juha Metsälä sanoo.

Pohjola Rakennus on hyvän hankekehityksen ja suunnittelun ansiosta voittanut useita suunnittelukilpailuja.

– Kaikessa toiminnassaan konserni pyrkii yhteiskuntavastuullisesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa toteuttamaan visiotaan ”arvoa asiakkaalle”.

Henkilöstötyytyväisyyteen panostettiin merkittävästi edelleen ja jatkettiin muun muassa  yhteistyötä Great Place to Work -organisaation kanssa. Koko konsernin työtyytyväisyysindeksiksi saatiin 89 %, jonka myötä konserni sijoittui 50 parhaan yhtiön joukkoon keskisuurten yritysten sarjassa toisena vuotena peräkkäin.

Konsernin tilauskanta oli erittäin hyvällä tasolla tilikauden 2016 lopussa.

– Tämä antaa hyvän pohjan vuoden 2017 liikevaihdon ja tuloksen kehitykselle. Odotamme konsernin liikevaihdon jatkavan merkittävää kasvuaan myös tänä vuonna ja nousevan ehkä 250 miljoonaan euroon.

Pohjola Rakennus työllistää yli 1 900 henkilöä, omaa henkilöstöä on noin 170.

Pohjola Rakennus -konserni

  • Talouden tunnusluvut: 2016 liikevaihto 191 milj. €  ja liikevoitto 15,2 milj. €, 2015 liikevaihto 126 milj. € ja liikevoitto 10,6 milj. €
  • Emoyhtiö Pohjola Rakennus Group PRG Oy
  • Tytäryhtiöt: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (perustettu 2013), Häme (2014),  Infra, Keski- ja Itä-Suomi sekä Länsi-Suomi (2015)
  • Tytäryritysten toimiva johto omistaa osuuden yrityksistä
  • Perustettu 1989, konsernin kotipaikka Helsinki
  • Työllistää yli 1 900 henkilöä, omaa henkilöstöä noin 170

Tunnusluvut konsernin liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

 

2016

2015

2014

2013

2012

Liikevaihto 1.000.000,00€

191,0

126,2

85,2

66,0

49,0

Liikevoitto  1.000.000,00€

15,2

10,6

5,3

3,4

2,7

Liikevoitto %

7,93

8,41

6,20

5,14

5,49

Oman pääoman tuotto %

35,69

31,52

17,98

12,30

10,19

Omavaraisuusaste %

35,72

41,71

45,78

51,63

57,65