Peab Oy:n YT-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelutulos jäi reilusti alle neuvotteluesityksen.

Peab Oy:n YT-neuvottelut on saatu päätökseen. YT-neuvottelujen piirissä oli Peab Oy:n toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Neuvottelujen tuloksena toteutetaan organisaatiomuutoksia, joiden johdosta Hämeenlinna-Lahti – yksikkö lakkautetaan omana tulosyksikkönään. Markkina-alueella toimimista jatketaan Peabin muiden yksiköiden toimesta.

Neuvottelujen tulokseksi jäi 13 henkilön vähentämistarve. Neuvotteluesityksen mukainen arvio henkilöstövähennystarpeesta oli 21 henkilöä. Kaikki irtisanomiset on toteutettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Normaalista kausivaihtelusta johtuvia lomautuksia tullaan tarvittaessa tekemään neuvotteluesityksen mukaisen kolmen kuukauden aikaraamin puitteissa. Myös mahdollisten lomautettavien lukumäärät jäävät huomattavasti alle alkuperäisen arvion.

Toteutettavilla organisaatiomuutoksilla pyritään entistä paremmin vastaamaan kiristyneen kilpailutilanteen ja muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin.