Peab-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

a8908fc609c1393d_800x800ar

 

Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson

Peabin markkinatilanne on edelleen hyvä, jota osoittaa saatujen tilausten kasvu ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Näemme tulostilanteessamme vakautta, mikä on seurausta toimintamme suotuisasta kehityksestä. Sen lisäksi sitoutuneen pääoman pienentymisen vaikutus näkyy rahoituserien suotuisana kehityksenä.

  • Operatiivinen liikevaihto 20 452 MSEK (20 885)
  • Operatiivinen liiketulos 678 MSEK (657)
  • Operatiivinen liikevoitto 3,3 prosenttia (3,1)
  • Tulos ennen veroja 586 MSEK (493)
  • Tulos per osake 1,64 SEK (1,32)
  • Saadut uudet tilaukset 18 973 MSEK (16 668)
  • Tilauskanta 27 162 MSEK (27 499)
  • Kassavirta ennen rahoituseriä 237 MSEK (802)
  • Nettovelka 4 315 MSEK (5 736)
  • Omavaraisuusaste 27,5 prosenttia (23,8)

Ruotsin vahva taloustilanne, väestön kasvu ja alhaiset korot ovat ympäristötekijöitä, jotka luovat hyvät edellytykset Peabille lähivuosina. Samanaikaisesti suhdannetilanne tuo useita haasteita. Resurssien puute erityisesti suurkaupunkien alueilla, aliurakoiden kustannusten nousu sekä tonttihintojen kallistuminen vaikuttavat kannattavuuteemme, sanoo Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson.