NCC ja VR Group kehittävät Joensuun asema-aluetta yhdessä

NCC on sopinut VR Groupin kanssa yhteistyöstä VR:n Joensuun asema-alueen kehittämiseksi.

NCC tutkii yhteistyössä VR:n ja Joensuun kaupungin kanssa myös alueen muiden tontinomistajien kiinnostusta osallistua mahdolliseen kaavayhteistyöhön. Lisäksi NCC selvittää kaupalliset edellytykset hankkeen toteutumiselle.

Alue kuuluu Joensuun kaupungin Symmetrinen kaupunki -hankkeen ydinalueeseen ja on siten yksi kaupungin tärkeimmistä kehityskohteista. Hankkeen myötä Joensuu ottaa merkittävän kehitysharppauksen käynnistämällä Pielisjoen itäpuolella olevan alueen laajamittaisen kehittämisen. Alue tunnetaan Nikolain torina, ja sinne on tarkoitus sijoittaa toimisto-, asumis- ja liiketiloja sekä niitä palvelevat pysäköintitilat.

Alueella sijaitsee myös matkakeskus, jonka tilojen uudistamista ja yhdistämistä VR:n tilojen kanssa tutkitaan samalla. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan myös VR:n rata-alueen tulevat muutostarpeet kuten kulku asemalaitureille.