Lemminkäisen rakentamalle Kastellin monitoimitalolle RIL-palkinto

kastelli-outside

Lemminkäisen rakentama Kastellin monitoimitalo Oulussa voitti RIL-palkinnon Rakennusinsinöörien liiton vuotuisessa kilpailussa.

Neljästä lohkosta koostuvassa rakennuksessa toimivat päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio ja kirjasto. Lisäksi siinä sijaitsevat auditorio, neljä liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle. Tiloissa asioi päivittäin yli 2 000 käyttäjää. Yhteenlaskettu bruttoala on noin 24 000 neliömetriä, huoneistoala vajaat 16 000 neliömetriä.

Tilojen suunnittelussa ajanmukaisiksi ja muunneltavaksi oppimisympäristöiksi on hyödynnetty pedagogiikan erikoisasiantuntemusta.

Monitoimitalo on Oulun kaupungin ensimmäinen tilahanke, joka on toteutettu elinkaarimallilla. Hankkeeseen sisältyivät monitoimitalon suunnittelu, paikalla olleiden vanhojen rakennusten purkaminen sekä monitoimitalon rakentaminen. Lisäksi Lemminkäinen vastaa monitoimitalon hoidosta, ylläpidosta, käyttäjäpalveluista ja sopimuksen aikaisista perusparannuksista seuraavat 25 vuotta vuoteen 2039 asti.

”Energia- ja ympäristötehokkuuden varmistaminen integroitiin tiiviisti hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen luonnosvaiheesta lähtien”, sanoo elinkaariliiketoiminnan johtaja Esa Kemppainen Lemminkäiseltä.

Kohteessa on suosittu energiatehokkaita, helposti ylläpidettäviä ja riskittömiä ratkaisuja, joiden avulla on pyritty varmistamaan elinkaarikustannusten pysyminen edullisina.

Palkinnon luovuttanut Tekesin pääjohtaja Pekka Soini kiittelee kokonaisuuden hyvää hallintaa, mikä heijastuu myös kohteen ympäristöluokitukseen. Kastelli on saanut ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa Gold-tason LEED for Schools -sertifikaatin.

RIL-palkinto on Suomen rakennusinsinöörien liiton vuosittainen tunnustus rakennuskohteille, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista. Tekniikan ohella valinnassa on kiinnitetty huomiota taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristönäkökohtiin. Palkinto on jaettu vuodesta 1972.