Lemminkäinen urakoi Teollisuuskadun jatkeen ja Pasilankadun muutostyöt Helsingissä

Lemminkäinen ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Teollisuuskadun jatkeen ensimmäisen vaiheen rakentamisesta ja Pasilankadun muutostöistä Helsingissä. Urakan arvo on noin 9,5 miljoonaa euroa. Työt alkavat maaliskuussa 2015 ja valmistuvat loppuvuodesta 2016.

Urakassa rakennetaan Teollisuuskadulle uusi tunneli, joka yhdistetään vanhaan, Ratapihantien alla olevaan tunneliin. Vanhan tunnelin käyttötarkoituksen muutos ajoneuvoliikenteelle soveltuvaksi on suunnittelijan ja Helsingin kaupungin kehittämä innovaatio. Pasilankadulle rakennetaan uusi kunnallistekniikka ja parannetaan liikenteen sujuvuutta uusimalla kaistajärjestelyt sekä muuttamalla raitioliikenteen kiskojen linjauksia. Lisäksi Teollisuuskadulle rakennetaan kaksi uutta siltaa sekä korkeatasoiset päällys- ja viherrakenteet.

Muutostyö liittyy Keski-Pasilan keskuksen kehittämiseen ja alueen liikennejärjestelyjen parantamiseen. Uudistuvasta Pasilasta aiotaan kehittää niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin merkittävä moderni, uusi kaupunkikeskus. Vuoteen 2040 mennessä Pasilassa on arviolta 20 000 asukasta ja 50 000 työpaikkaa.

”Olemme mukana kehittämässä uutta Keski-Pasilaa. Toimiva infra helpottaa ihmisten arkea nopeuttamalla ja sujuvoittamalla liikenteen solmukohtia”, sanoo liiketoimintasegmentin johtaja Robert Blumberg Lemminkäiseltä.